Niềm tin

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
232
lượt xem
101
download

Niềm tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trái tim của bạn chính là cuộc sống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Niềm tin

  1. Niềm tin Tác giả: Diêp Văn Linh ̣ Trái tim của bạn chính là cuộc sống Sach, đươc moi ngươi cho là "Quả trương sinh" cua văn minh loai ngươi. Tôi cam thây cach ví von như ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ́ vây hêt sưc gân gui Như canh bươm bay qua rưng hoa, như dong suôi chay qua thung lung, môi khi nhơ ̣ ́ ̀ ̃ ́ ̀ ́ ̉ ̃ ̃ đên quang đơi niên thiêu, trong long tôi lai trao dâng niêm vui khôn ta. Trong coi long ký ưc, quang đơi đoc ́ ̃ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ̃ ̀ ̃ ̣ sach cua thơi niên thiêu thât như bưc tranh mau săc rưc rơ, cung như ban nhac mang nhưng nôt nhac nhay ́ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̃ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ nhot trong giai điêu vui tươi? ́ ̣ Nhưng bưc tranh liên hoan mau nho nhỏ mà bon trẻ goi là "Ngươi thuôc la" chinh là thư sach mà tôi đoc ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ sơm nhât. Đó là nhưng tâm bia cưng nho nhỏ chỉ to hơn hôp diêm môt chut, măt chinh in tranh mau, măt sau ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ in chư, là tranh cho kem trong bao thuôc la. Nhưng bưc tranh nhỏ in côt truyên "Thuy Hư", "Tam Quôc" đó ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ chinh là nhưng tranh truyên liên hoan mà tôi đươc xem sơm nhât. ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ́ Ban đâu tôi xem thich thu, lâu ngay rôi lai cam thây chan ngan. Về sau, tôi có dip xem nhưng cuôn truyên tranh liên hoan thât sư. Môt giao viên tiêu hoc ham mê mỹ thuât ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ cung có mây bộ sach truyên tranh liên hoan, tôi xem đên say sưa: cuôn "Hoa thât săc" khiên tôi liên tương ̃ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ mông lung, cuôn "Huyêt lệ thu" khiên tôi nươc măt rơi lã cha. Về sau, nhưng ngươi ban cua anh trai tôi tăng ́ ́ ̀ ́ ́ ̃ ̣ ̉ ̣ tôi mây cuôn sach tranh liên hoan như: "Lưu Hồ Lan", "Dôi a và Su-ra", "Con đương "Gu-li-a" ... Chỉ cân ́ ́ ́ ̀ ̀ trong tay có sach, là tôi có thể quên ăn quên ngủ luôn. ́ Dân dân, nhưng cuôn sach nhỏ tranh liên hoan đã không thể đap ưng yêu câu cua tôi, thế là tôi lai phat hiên ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ môt chân trơi mơi—đó là Tram văn hoa cua thị trân chung tôi có mây trăm cuôn sach. Hăng ngay hễ tan hoc ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ về nhà là tôi liên quăng căp sach chay thăng đên Tram văn hoa. Chỉ có vai thang thôi là tât cả nhưng cuôn ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ sach trong thư viên Tram Văn hoa hâu như bị tôi mươn hêt. Tôi đoc rât nhanh, đoc ngâu nghiên. Thư thu hut ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ tôi nhât trươc hêt là côt chuyên, là vân mênh cua cac loai nhân vât, nhưng bi hoan ly hơp cua họ thương ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ khiên tôi bân long vân vương. ́ ̣ ̀ ́ Đai văn hao Sêch-xpia noi: "Sach là thưc ăn bổ nhât cua cả thế giơi." Là ngươi niên thiêu khat khao đoc ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ sach như tôi luc bây giơ, công dung cua sach đôi vơi tôi mà noi không gì có thể so bì đươc. Long say mê ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ đoc sach cua tôi đã đươc bao đap lai. Băt đâu tư năm hoc lơp ba, thanh tich lam văn cua tôi bao giơ cung ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ̃ đưng đâu trong lơp. Đoc sach đã mơ rông trí tương tương cho tôi rât nhiêu. Nhin mang tương bên ngoai ơ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ nhà đã bị troc lơ, tôi thương thân thơ cả nưa buôi, trong đâu oc tôi liên hinh thanh đủ câu chuyên truyên ́ ̃ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ thuyêt; Găp ngươi khuyêt tât ngoai đương, là tôi lai hêt long thương cam và suy ngâm thân thế bi thương ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̃ ̉ cua ho. ̣ Tôi nhơ có môt bân, lam bai văn mang đâu đề "Mua thu đã đên". Sau khi cô giao đoc môt đoan văn cho săn, ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̃ khi mà phân lơn cac ban trong lơp đêu mơ đâu băng câu "Mua thu đã đên, lá cây băt đâu ua vang, tưng chiêc ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ tưng chiêc lá cây lia canh rung xuông măt đât", thì trong long tôi bông cam thây không yên: Ai cung viêt như ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̃ ̉ ́ ̃ ́ vây thât chăng có ý nghia gi. Tôi phai quan sat mua thu băng đôi măt cua minh, tôi phai cam nhân mua thu ̣ ̣ ̉ ̃ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ̃ ̀ ̉ băng coi long cua minh. ̀
  2. Tôi đã ví mua thu như môt nang tiên nư vân bộ vay mau vang, tà ao nang bay lên nhè nhẹ đã xua đi cai nong ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ bưc cua măt trơi, chiêu sang và quat mat cho manh đât nay; Tà ao rông cua nang đã ngăn lai luông gió lanh, ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ và bưng ra nhưng mâm quả chin triu năng cho trân gian. Cac ban đêu yêu mên mua thu, yêu bâu trơi trong ́ ̃ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ xanh dễ chiu cua mua thu, yêu nhưng ang mây mong manh bay trên nên trơi xanh cua mua thu, yêu canh ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ đông thoang thoang hương thơm cua mua thu. Mua thu, khiên nụ cươi cua bà con nông dân trơ nên rang rơ ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ biêt nhương nao. ́ ̀ Thế la, bai văn cua tôi đã đat điêm "A" xuât săc, cô giao con gach dươi ̀ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̣ cua nhiêu câu, rôi lây đó lam bai văn mâu đem ra đoc trươc cả lơp. ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ Đây chinh là niêm kiêu hanh nho nhỏ cua tôi, khiên tôi cam nhân đươc ́ ̀ ̃ ̉ ́ ̉ ̣ môt điêu răng: Khi lam văn, trươc hêt phai có câu tư mơi me, khi viêt phai ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̉ có nôi dung "tươi mơi" khac vơi moi ngươi. Nhưng cam nhân đó tât ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ nhiên đêu do nhưng cuôn sach ngoai giơ hoc bôi bổ cho tôi. Về sau tôi lai ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ không hai long vơi chỉ đoc nhưng cuôn chuyên binh thương thôi, rât nhiêu ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ sach trong thư viên nhà trương như nam châm thu hut tôi, phân lơn nhưng ́ ̣ ́ ̀ đâu sach cổ kim đông tây khiên tôi say mê, tôi bỏ hêt thay thơi gian ngoai ̀ ́ ́ ́ ̉ ̀ giơ hoc để đi mươn sach cua thư viên về đoc. Trong thơi gian đo, tôi hinh ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ thanh tâp quan ghi but ky: Ghi lai nhưng câu nhưng tư hay trong sach, ghi ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ lai nhưng đoan văn hay. Ghi buy ký đã ren luyên trí nhơ cho tôi, cung tăng ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̃ thêm khả năng hiêu biêt cua tôi. ̉ ́ ̉ Có môt bân lam văn theo mênh đề "Môt câu chuyên không vui cua dĩ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ vang", tôi lây lam hêt sưc xuc đông, cam thây đây là môt dip để tôi trổ tai đây: Hôi nhỏ có môt lân tôi cam ̃ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ thây oan ưc, ngay thương tôi tich luy nhưng tư vưc miêu tả về tâm trang buôn bưc, luc nay đây đem ra sư ́ ̀ ́ ̃ ̣ ̀ ́ ̀ dung và phat huy như lên men vây. Tôi băt đâu viêt canh hoang hôn thanh lanh, mô tả vâng trăng sang sua ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ tươi đep và canh vui cươi cua moi ngươi xung quanh rôi đem so sanh vơi cô bé buôn tẻ cô đơn bị oan ưc. ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ Tôi cư thế mà viêt, viêt mai, rôi không câm đươc nươc măt. Bai văn đây ăp tinh cam chân thanh nay lai ́ ́ ̃ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ đươc đanh giá hay, và đươc dan lên bưc tương trong lơp hoc lam mâu. Thế nhưng, khi thây cô giao gach ́ ́ ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̣ but đỏ dươi dong chư trong đoan tôi mô tả vâng trăng "như chiêc đia băng ngoc găn lên man trơi mau xanh ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̃ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ thâm", cô giao noi, chư "găn" ơ đây đươc sư dung môt cach hêt sưc truyên thân, tôi nghe mà hai má ưng đo. ̃ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̉ Tôi không thể nhân lây lơi khen như vây môt cach đương nhiên, bơi vì khung canh miêu tả và cai chư "găn" ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ sư dung ơ đây, chinh là tư ngư tôi không thể quên trong tâp tiêu thuyêt "Nha" cua ông Ba Kim. ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̀ ̉ Thế la, tôi ngâm ra môt thư lý luân la: Lam văn, phai viêt môt cach chân thât cam nghĩ cua minh; Tâp lam ̀ ̃ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ văn, băt đâu không thể tach rơi tham khao và mô phong, song cai mà thât sư lam rung đông long ngươi, ́ ̀ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ chinh là sư sang tac dôc hêt tâm trí cua minh. ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ̀
Đồng bộ tài khoản