Nội dung bài giảng nghệ thuật lãnh đạo

Chia sẻ: mrbinhson89

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU. (2 tiết) I. Định nghĩa về lãnh đạo. II. Hiệu quả của Lãnh đạo. III. Giới thiệu về nội dung môn học. CHƯƠNG II: QUYỀN LỰC VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG. (5 tiết) I. Khái niệm về quyền lực và sự ảnh hưởng II. Các yếu tố cấu thành quyền lực và hiệu quả của việc sử dụng chúng III. Mô hình về quyền lực và sự ảnh hưởng IV. Các chiến lựơc ảnh hưởng.

Nội dung Text: Nội dung bài giảng nghệ thuật lãnh đạo

Nội dung:
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU. (2 tiết)
I. Định nghĩa về lãnh đạo.
II. Hiệu quả của Lãnh đạo.
III. Giới thiệu về nội dung môn học.


CHƯƠNG II: QUYỀN LỰC VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG. (5 tiết)
I. Khái niệm về quyền lực và sự ảnh hưởng
II. Các yếu tố cấu thành quyền lực và hiệu quả của việc sử dụng chúng
III. Mô hình về quyền lực và sự ảnh hưởng
IV. Các chiến lựơc ảnh hưởng.


CHƯƠNG III: PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO. (3 tiết + 5 tiết
TL)
I. Những phẩm chất của người lãnh đạo thành công.
II. Những kỹ năng lãnh đạo


CHƯƠNGIV: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO. (5 tiết + 5 tiết thảo luận)
I. Khái niệm về phong cách lãnh đạo
II. Nghiên cứu của Kurt Lewin
III. Mô hình của trường đại học bang Ohio
IV. Nghiên cứu của trường đại học Michigan
V. Nghiên cứu hệ thống quản lý của Likert
VI. Sơ đồ mạng lưới lãnh đạo
CHƯƠNG V: LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG. (5 tiết + 5 tiết thảo luận)
I. Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh đạo
II. Thuyết đường dẫn đến mục tiêu
III. Mô hình lãnh đạo của Hersey & Blanchard
IV. Mô hình ngẫu nhiên của Fiedler
V. Mô hình ra quyết định của H. Vroom / Yetton


CHƯƠNG VI: LÃNH ĐẠO MỚI VỀ CHẤT (5 tiết + 5 tiết thảo luận)
I. Những áp lực đối với đổi mới và những kháng cự với đổi mới .
II. Các thuyết về đổi mới.
III. Các thuyết về người lãnh đạo hấp dẫn
IV. Thuyết về người lãnh đạo đổi mới của Burn.
V. Thuyết về người lãnh đạo đổi mới của Bass.
VI. Thực tiễn của người lãnh đạo hiện đại
Tài liệu tham khảo:
1. Donald Clark, “Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty.”
2. Nhà xuất bản trẻ, “Phân tích công việc”
3. Nhà xuất bản trẻ, “Thu thập thông tin khách hàng”
4. Nhà xuất bản trẻ, “Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực”
5. Nhà xuất bản trẻ, “Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu
chuẩn hoàn thành công việc”
6. Nhà xuất bản trẻ, “Thị trường mục tiêu”
7. Binh pháp tôn tử
8. James Surowiecki (2006), “Trí tuệ đám đông”
9. Jim Collins, Jerry I.Porras (2004), “Xây dựng để trường tồn”
10. William Poundstone, “Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ”.
11. American Express® OPEN Small Business Network, “Hoạch định một kế
hoạch kinh doanh hiệu quả”.
12. Jacky Tai, Wilson chew, “Sát thủ khác biệt hóa”
13. Thomas L.Friedman, “Chiếc lexus và cây ôliu”
14. http://dotchuoinon.com
15. http://vietlion.com/ebk/download-ebook-category/tu-sach-kinh-te-quan-tri/tieng-
viet-tu-sach-quan-tri
16. http://www.kynang.edu.vn/cau-chuyen-thanh-cong.html
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản