Nội dung bài giảng nghệ thuật lãnh đạo

Chia sẻ: Bình Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
454
lượt xem
121
download

Nội dung bài giảng nghệ thuật lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU. (2 tiết) I. Định nghĩa về lãnh đạo. II. Hiệu quả của Lãnh đạo. III. Giới thiệu về nội dung môn học. CHƯƠNG II: QUYỀN LỰC VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG. (5 tiết) I. Khái niệm về quyền lực và sự ảnh hưởng II. Các yếu tố cấu thành quyền lực và hiệu quả của việc sử dụng chúng III. Mô hình về quyền lực và sự ảnh hưởng IV. Các chiến lựơc ảnh hưởng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung bài giảng nghệ thuật lãnh đạo

  1. Nội dung: CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU. (2 tiết) I. Định nghĩa về lãnh đạo. II. Hiệu quả của Lãnh đạo. III. Giới thiệu về nội dung môn học. CHƯƠNG II: QUYỀN LỰC VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG. (5 tiết) I. Khái niệm về quyền lực và sự ảnh hưởng II. Các yếu tố cấu thành quyền lực và hiệu quả của việc sử dụng chúng III. Mô hình về quyền lực và sự ảnh hưởng IV. Các chiến lựơc ảnh hưởng. CHƯƠNG III: PHẨM CHẤT VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO. (3 tiết + 5 tiết TL) I. Những phẩm chất của người lãnh đạo thành công. II. Những kỹ năng lãnh đạo CHƯƠNGIV: PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO. (5 tiết + 5 tiết thảo luận) I. Khái niệm về phong cách lãnh đạo II. Nghiên cứu của Kurt Lewin III. Mô hình của trường đại học bang Ohio IV. Nghiên cứu của trường đại học Michigan V. Nghiên cứu hệ thống quản lý của Likert VI. Sơ đồ mạng lưới lãnh đạo CHƯƠNG V: LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG. (5 tiết + 5 tiết thảo luận) I. Miền lựa chọn liên tục hành vi lãnh đạo II. Thuyết đường dẫn đến mục tiêu III. Mô hình lãnh đạo của Hersey & Blanchard IV. Mô hình ngẫu nhiên của Fiedler
  2. V. Mô hình ra quyết định của H. Vroom / Yetton CHƯƠNG VI: LÃNH ĐẠO MỚI VỀ CHẤT (5 tiết + 5 tiết thảo luận) I. Những áp lực đối với đổi mới và những kháng cự với đổi mới . II. Các thuyết về đổi mới. III. Các thuyết về người lãnh đạo hấp dẫn IV. Thuyết về người lãnh đạo đổi mới của Burn. V. Thuyết về người lãnh đạo đổi mới của Bass. VI. Thực tiễn của người lãnh đạo hiện đại
  3. Tài liệu tham khảo: 1. Donald Clark, “Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty.” 2. Nhà xuất bản trẻ, “Phân tích công việc” 3. Nhà xuất bản trẻ, “Thu thập thông tin khách hàng” 4. Nhà xuất bản trẻ, “Thu hút, tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lực” 5. Nhà xuất bản trẻ, “Mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việc” 6. Nhà xuất bản trẻ, “Thị trường mục tiêu” 7. Binh pháp tôn tử 8. James Surowiecki (2006), “Trí tuệ đám đông” 9. Jim Collins, Jerry I.Porras (2004), “Xây dựng để trường tồn” 10. William Poundstone, “Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ”. 11. American Express® OPEN Small Business Network, “Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả”. 12. Jacky Tai, Wilson chew, “Sát thủ khác biệt hóa” 13. Thomas L.Friedman, “Chiếc lexus và cây ôliu” 14. http://dotchuoinon.com 15. http://vietlion.com/ebk/download-ebook-category/tu-sach-kinh-te-quan-tri/tieng- viet-tu-sach-quan-tri 16. http://www.kynang.edu.vn/cau-chuyen-thanh-cong.html
Đồng bộ tài khoản