Nội dung hồ sơ mời thầu xây lắp

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
342
lượt xem
81
download

Nội dung hồ sơ mời thầu xây lắp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nội dung hồ sơ mời thầu xây lắp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nội dung hồ sơ mời thầu xây lắp

  1. Nội dung hồ sơ mời thầu  PHẦN B. NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU B1. YU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU I. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NH THẦU 1. Nội dung đấu thầu 2. Nguồn vốn 3. Tư cch hợp lệ của nh thầu 4. Hồ sơ mời thầu v giải thch lm r hồ sơ mời thầu 5. Sửa đổi hồ sơ mời thầu 6. Chi ph dự thầu 7. Ngn ngữ sử dụng 8. Nội dung hồ sơ dự thầu 9. Đơn dự thầu 10. Gi dự thầu v biểu gi 11. Đồng tiền dự thầu 12. Ti liệu chứng minh tư cch hợp lệ, kinh nghiệm v năng lực của nh thầu 13. Thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu 14. Bảo đảm dự thầu 15. Thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu 16. Quy cch của hồ sơ dự thầu v chữ k trong hồ sơ dự thầu 17. Nim phong v cch ghi trn ti đựng hồ sơ dự thầu 18. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu 19. Hồ sơ dự thầu nộp muộn 20. Sửa đổi hoặc rt hồ sơ dự thầu 21. Mở thầu 22. Lm r hồ sơ dự thầu 23. Đnh gi sơ bộ hồ sơ dự thầu
  2. 24. Đnh gi về mặt kỹ thuật 25. Xc định gi đnh gi 26. Sửa lỗi 27. Hiệu chỉnh cc sai lệch 28. Chuyển đổi sang một đồng tiền chung 29. Mặt bằng để so snh hồ sơ dự thầu 30. Tiếp xc với Bn mời thầu 31. Điều kiện được đề nghị trng thầu 32. Quyền của Bn mời thầu được chấp nhận, loại bỏ bất kỳ hoặc tất cả cc hồ sơ dự thầu 33. Cng bố kết quả đấu thầu 34. Thương thảo, hon thiện v k kết hợp đồng 35. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 36. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu, chỉ dẫn địa chỉ bộ phận thường trực gip việc của Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị 37. Xử l vi phạm trong đấu thầu II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm cc nội dung chi tiết của gi thầu theo một số mục tương ứng trong Phần Chỉ dẫn đối với nh thầu. III. TIU CHUẨN ĐNH GI V NỘI DUNG XC ĐỊNH GI ĐNH GI Trong mục ny cần nu r tiu chuẩn đnh gi về kinh nghiệm v năng lực của nh thầu (trường hợp khng p dụng sơ tuyển), tiu chuẩn đnh gi về mặt kỹ thuật, nội dung xc định gi đnh gi. Cc nội dung yu cầu về kinh nghiệm v năng lực được đnh gi theo tiu ch "đạt", "khng đạt". Ty theo tnh chất, yu cầu của gi thầu m p dụng phương php chấm điểm hoặc phương php đnh gi theo tiu ch "đạt", "khng đạt" cho tiu chuẩn đnh gi về mặt kỹ thuật. Nội dung xc định gi đnh gi gồm: xc định gi dự thầu, sửa lỗi, hiệu chỉnh cc sai lệch, chuyển đổi gi đề nghị trng thầu sang một đồng tiền chung (nếu c) v đưa cc chi ph về một mặt bằng.
  3. IV. BIỂU MẪU DỰ THẦU Nu cụ thể biểu mẫu theo yu cầu như đơn dự thầu (Mẫu số 1), biểu gi cho, biểu mẫu bo co về năng lực v kinh nghiệm của nh thầu, bảo lnh dự thầu (nếu yu cầu Ngn hng bảo lnh) v cc biểu mẫu cần thiết khc tuỳ theo yu cầu của gi thầu.
  4. Mẫu số 1 ĐƠN DỰ THẦU ........., ngy......... thng......... năm ......... Knh gửi: ...........................[ghi tn Bn mời thầu] (Sau đy gọi l Bn mời thầu) Sau khi nghin cứu hồ sơ mời thầu v văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số [ghi số của văn bản bổ sung nếu c] m chng ti đ nhận được, chng ti, [ghi tn nh thầu], cam kết thực hiện gi thầu [ghi tn gi thầu] theo đng yu cầu của hồ sơ mời thầu với tổng số tiền l [ghi gi trị bằng số, bằng chữ v đồng tiền dự thầu] (1) cng với biểu gi chi tiết km theo. Nếu hồ sơ dự thầu của chng ti được chấp nhận, chng ti sẽ thực hiện biện php bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương với ......... % gi hợp đồng theo quy định trong hồ sơ mời thầu v cam kết thực hiện theo đng hợp đồng. Hồ sơ dự thầu ny c hiệu lực trong thời gian ......... ngy, kể từ ......... giờ, ngy ......... thng ......... năm ......... [ghi thời điểm đng thầu]. Đại diện hợp php của nh thầu (Ghi tn, chức danh, k tn v đng dấu) Ghi ch: Trường hợp trong hồ sơ mời thầu cho php cho theo một số đồng tiền (1) khc nhau th nh thầu cần ghi gi trị bằng số v bằng chữ của từng đồng tiền do nh thầu cho.
  5. B2. YU CẦU VỀ XY LẮP I. PHẠM VI CNG VIỆC V TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN Nu cụ thể phạm vi cng việc v tiến độ yu cầu. II. YU CẦU KỸ THUẬT Nu yu cầu cụ thể về mặt kỹ thuật. III. THIẾT KẾ KỸ THUẬT Thiết kế kỹ thuật phải km theo bảng tin lượng v chỉ dẫn kỹ thuật. B3. YU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG I. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Nu cc điều kiện của hợp đồng trn cơ sở tham khảo hướng dẫn của FIDIC v cc ti liệu mẫu của cc nh ti trợ. II. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Cụ thể một số nội dung của Điều kiện chung đối với gi thầu cần thực hiện. III. BIỂU MẪU VỀ HỢP ĐỒNG Nu mẫu hợp đồng (Mẫu số 2) v cc Mẫu về bảo lnh thực hiện hợp đồng (nếu yu cầu Ngn hng bảo lnh), bảo lnh tiền tạm ứng.
  6. Mẫu số 2 HỢP ĐỒNG (Văn bản Hợp đồng xy lắp) ........., ngy ......... thng......... năm ......... Hợp đồng số: ......... Gi thầu: ......... [ghi tn gi thầu] Thuộc dự n: ......... [ghi tn dự n] Căn cứ k hợp đồng [ghi cc căn cứ cụ thể] Cc Bn tham gia k Hợp đồng: Chủ đầu tư: [ghi tn v địa chỉ chủ đầu tư hoặc đại diện hợp php của chủ đầu tư] Nh thầu xy lắp: [ghi tn v địa chỉ nh thầu trng thầu] Nội dung hợp đồng: 1. Đối tượng hợp đồng 2. Thnh phần hợp đồng [Ghi cụ thể thnh phần hợp đồng theo thứ tự ưu tin như văn bản hợp đồng, bin bản thương thảo hon thiện hợp đồng, điều kiện cụ thể v điều kiện chung của hợp đồng v cc ti liệu lin quan khc]. 3. Trch nhiệm của Chủ đầu tư 4. Trch nhiệm của Nh thầu xy lắp 5. Gi hợp đồng v phương thức thanh ton 6. Hnh thức hợp đồng 7. Thời gian thực hiện hợp đồng 8. Hiệu lực hợp đồng Đại diện hợp php của Chủ đầu tư Đại diện hợp php của Nh thầu xy lắp (Ghi tn, chức danh, k tn v đng dấu) (Ghi tn, chức danh, k tn v đng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản