Nộp thuế tncn

Chia sẻ: nkt_bibo46

Nộp thuế tncn được quy định như sau: 1. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm chủ động khai báo, đăng ký kê khai thuế tncn với cơ quan thuế địa phương việc thu thuế thu nhập cá nhân theo phương thức khấu trừ tại đơn vị mình, hướng dẫn người có thu nhập chịu thuế thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân. Thực hiện chế độ báo cáo, thanh quyết toán tiền thuế, biên lai thu thuế, chứng từ khấu trừ thuế, tiền thù lao được hưởng với cơ quan thuế và xuất...

Nội dung Text: Nộp thuế tncn

Nộp thuế tncn
Nộp thuế tncn được quy định như sau:
1. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm chủ động khai
báo, đăng ký kê khai thuế tncn với cơ quan thuế địa
phương việc thu thuế thu nhập cá nhân theo phương thức
khấu trừ tại đơn vị mình, hướng dẫn người có thu nhập
chịu thuế thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân.
Thực hiện chế độ báo cáo, thanh quyết toán tiền thuế, biên
lai thu thuế, chứng từ khấu trừ thuế, tiền thù lao được
hưởng với cơ quan thuế và xuất trình đầy đủ các tài liệu
liên quan đến thuế tncn cơ quan thuế có yêu cầu.
+ Cơ quan chi trả thu nhập có hoạt động sản xuất kinh
doanh thuộc cơ quan thuế cấp nào quản lý thì kê khai nộp
thuế tncn cơ quan thuế đó.
+ Cơ quan chi trả thu nhập không có hoạt động sản xuất
kinh doanh thì thực hiện kê khai, nộp thuế tncn tại Cục
thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp
cơ quan chi trả thu nhập đóng tại địa bàn cấp huyện, thị
xã thì kê khai nộp thuế tncn tại Chi cục thuế nơi đóng trụ
sở
+ Cá nhân đăng ký thuế tại cơ quan thuế thì kê khai, nộp
thuế tncn tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.
2. Thời hạn nộp tờ khai cho cơ quan thuế chậm nhất là
ngày 10 và nộp thuế tncn vào Ngân sách Nhà nước chậm
nhất vào ngày 25 của tháng tiếp theo tháng phát sinh thu
nhập.
3. Xác định ngày nộp thuế tncn:
+ Đối với trường hợp nộp thuế bằng chuyển khoản qua
ngân hàng thì nộp thuế tncn là ngày Ngân hàng, tổ chức
tín dụng ký xác nhận trên giấy nộp tiền.
+ Đối với trường hợp nộp thuế bằng tiền mặt thì ngày nộp
thuế tncn là ngày Kho bạc Nhà nước nhận tiền thuế hoặc
ngày cơ quan thuế cấp Biên lai.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản