NƯỚC MƠ ĐÓNG LON

Chia sẻ: Nguyen Hong Cam Cam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
203
lượt xem
52
download

NƯỚC MƠ ĐÓNG LON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của chiến lược giá: Nước mơ đóng lon là sản phẩm mới được tung ra thị trường nên chọn mục tiêu chiến lược giá là tăng mại vụ: gia tăng mại vụ về khối lượng và giá cả (như: mua nhiều được chiết khấu, giảm giá…) và gia tăng thị phần (như: giảm chi phí thấp nhất…)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NƯỚC MƠ ĐÓNG LON

  1. NƯỚC MƠ ĐÓNG LON II. CHIẾN LƯỢC GIÁ 1. Mục tiêu của chiến lược giá Nước mơ đóng lon là sản phẩm mới được tung ra thị trường nên chọn mục tiêu chiến lược giá là tăng mại vụ: gia tăng mại vụ về khối lượng và giá cả (như: mua nhiều được chiết khấu, giảm giá…) và gia tăng thị phần (như: giảm chi phí thấp nhất…) 2. Các phương pháp định giá a. Phương pháp trực giác: người định giá dựa vào kinh nghiệm và bằng trực giác để nêu lên mức giá và giả định mức giá là thích hợp. Phương pháp này có nhược điểm là không chính xác và thiếu căn cứ khoa học. b. Phương pháp chuẩn định: định giá một mức quy định nào đó thích hợp vd: một số nhà hàng định giá các món ăn bằng 2,5 lần chi phí thực phẩm để có thể đạt được mức lời nhất định.Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt phương pháp này có nhiều hạn chế vì nó không tính đến yếu tố cạnh tranh và các yếu tố phục vụ khác. c. Phương pháp dò dẫm: người ta điều chỉnh giá lên xuống xem chúng có ảnh hưởng gì đến doanh số lời và lãi không khi mức lời ở mức tối đa thì người ta ổn định ở mức giá đó. Tuy nhiên phương pháp này cũng chưa xét đầy đủ đến các yếu tố khác như sự cạnh tranh, tình hình kinh tế …Phương pháp này làm cho khách hàng bối rối trong thời kỳ thử nghiệm giá. Trang 1
  2. d. Phương pháp phá giá: đưa ra mức giá thấp hơn trên thị trường. Phương pháp này có thể nguy hại nếu người ta không lưu ý đến các tổn phí vì các chi phí khả biến mà cao hơn giá bán thì mức lãi sẽ bị mòn giảm. e. Phương pháp định giá cao: đưa ra mức giá cao hơn giá cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu chiến lược này không được sử dụng một cách cẩn thận thì nó sẽ khuyến khích việc thay thế sản phẩm vì người tiêu dùng sẽ nhận thức rằng giá cả không đồng nghĩa với chất lượng và họ chuyển qua mua mặt hàng khác. g. Phương pháp định giá cạnh tranh: dựa vào giá bán sản phẩm trên thị trường mà ấn định giá giảm để cạnh tranh với các đối thủ. Tuy nhiên, nếu người ta sử dụng cách định giá cạnh tranh mà không ý thức đầy đủ về những sự khác biệt giữa cơ sở này với cơ sở khác thì phương pháp này kém hiệu quả và có phần rủi ro. 3. Chiến lược giá: Nhóm lựa chọn chiến lược giá xuất phát từ chi phí sản xuất G=Z+m Trong đó: G: giá bán đơn vị sản phẩm, đồng. Z: giá thành hoàn toàn đơn vị sản phẩm, đồng. m: lợi nhuận mục tiêu, đồng. Chi phí sản xuất chung cho 20.000 Lon Nước Mơ: - Tổng chi phí nguyên vật liệu: 10.000.000 đ - Tổng chi phí nhân công: 4.000.000 đ - Tổng khấu hao: 2.000.000 đ - Tổng chi phí vận chuyển: 4.000.000 đ - Tổng chi phí chiết khấu: 2.000.000 đ Trang 2
  3. - Tổng chi phí giảm giá: 2.000.000 đ - Tổng chi phí quảng cáo: 3.000.000 đ - Tổng chi phí tiền thuê mặt bằng: 6.000.000 đ - Tổng chi phí tiền điện, nước, điện thoại: 5.000.000 đ - Tổng chi phí bao bì: 12.000.000 đ Vậy tổng chi phí sản xuất chung cho 20.000 Lon Nước Mơ là 50.000.000 đ Gía thành của một lon nước mơ: 50.000.000 /20.000 = 2.500 đ a. Đối với nhà sản xuất: Gsx = Zsx + msx (1) - Nhà sản xuất muốn lãi 40% giá bán của họ nên: msx = 40% * Gsx = 0.4 * Gsx - Thay giá trị của msx vào (1) ta có: Gsx = Zsx + 0.4 * Gsx Chuyển vế ta có: Gsx – 0.4 * Gsx = Zsx 0.6 * Gsx = 2.500 Gsx = 2.500/ 0.6 = 4.000 đ/sản phẩm b. Đối với nhà bán buôn: Gb = Zb + mb (2) - Nhà bán buôn muốn lãi 20% giá bán của họ nên: Mb = 20% * Gb = 0.2 * Gb - Thay giá trị của mb vào (2) ta có: Gb = Zb + 0.2 * Gb Chuyển vế ta có: Gb – 0.2 * Gb = Zb 0.8 * Gb = Zb Trang 3
  4. Mà Zb = Gsx = 4.000 đ/sản phẩm Gb = 4.000/ 0.8 = 5.000 đ/sản phẩm c. Đối với nhà bán lẻ: Gl = Zl + ml (3) - Nhà bán lẻ muốn lãi 30% giá bán của họ nên: Ml = 30% * Gl = 0.3 * Gl - Thay giá trị của mb vào (3) ta có: Gl = Zl + 0.3 * Gl Chuyển vế ta có: Gl – 0.3 * Gl = Zl 0.7 * Gl = Zl Mà Zl = Gb = 5.000 đ/sản phẩm Gl = 5.000/ 0.7 = 7.000 đ/sản phẩm Vậy: - Nhà sản xuất muốn lãi 40% giá bán: 4.000 đ/sản phẩm - Nhà bán buôn muốn lãi 20% giá bán: 5.000 đ/sản phẩm - Nhà bán lẻ muốn lãi 30% giá bán: 7.000 đ/sản phẩm  Giá bán 1 Lon Nước Mơ trên thị trường là: 7.000 đ/sản phẩm Trang 4
Đồng bộ tài khoản