Nuôi bò sinh sản

Chia sẻ: womanhood911_04

Chọn bò cái làm giống Một bò cái sinh sản tốt phải đạt những yêu cầu: - Bò có khả năng sinh sản tốt tức là đẻ sớm: bò đẻ lứa đầu trung bình ở 27-30 tháng tuổi (bò động dục lần đầu ở 18-21 tháng tuổi); và khoảng cách giữa hai lứa đẻ ngắn: tốt nhất là đẻ năm một từ 12-14 tháng đẻ một bê.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản