Nuôi cấy tế bào thực vật

Chia sẻ: chuyenbi

Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật là quá trình điều khiển sự phát sinh hình thái tế bào thực vật (khi nuôi cấy tách rời trong điều kiện nhân tạo vô trùng) một cách có định hướng. Tính toàn năng của tế bào thực vật: từ dạng tế bào bất kỳ nào trong cơ thể thực vật (lá, thân, rễ, hoa…) cũng đều có khả năng phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh trong các điều kiện thích hợp....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nuôi cấy tế bào thực vật

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT
Tổng quan
Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật là quá trình điều
khiển sự phát sinh hình thái tế bào thực vật (khi nuôi cấy
tách rời trong điều kiện nhân tạo vô trùng) một cách có định
hướng.
Tổng quan
Tính toàn năng của tế bào thực vật: từ dạng tế bào bất kỳ
nào trong cơ thể thực vật (lá, thân, rễ, hoa…) cũng đều có
khả năng phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh trong các
điều kiện thích hợp.
Tổng quan
Quá trình phân hóa, chuyên hóa


Tế bào Tế bào chuyên hóa
Các tế bào phôi
hợp tử đặc hiệu bộ phận, cơ
quan


Quá trình phản phân hóa, phản chuyên hóa
Điều kiện nuôi cấy
1. Môi trường dinh dưỡng:
• nguyên tố đa lượng
• nguyên tố vi lượng
• nguồn cacbon
• vitamin
• hocmon thực vật (chất điều hòa sinh trưởng)
2. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm
Tổng quan
Tạo sản phẩm
Mẫu nuôi cấy
Tiệt trùng

Mô sẹo Mẫu nuôi cấy vô trùng

Môi trường

Chồi bất định / Nuôi cấy Nhân nhanh
Phôi soma chồi

Tái sinh
Chuyển gen
Sơ lược về lịch sử

• Áp dụng trên hoa lan – 1 năm/1 lần.
• Nhân qua protocorms, 1,000,000/năm.


Chồi phát sinh Tái sinh thành cây
từ protocorm hoàn chỉnh
Các phương pháp nhân giống vô
tính in vitro
• Chồi nách• Tạo chồi bất định• Tạo phôi soma
Nuôi cấy chồi nách

Thân Lá
Ngọn
Chồi nách trên
trục của lá
Lựa chọn mẫu nuôi cấy

Các đặc tính mong • Ngọn (mô phân sinh
muốn: đỉnh)
• Dễ tiệt trùng • Chồi nách
• Non • Hạt
• Phản ứng tốt với môi • Lá
trường nuôi cấy
Môi trường

• Khi cắt mẫu nuôi cấy Ngọn - Auxin
và Gibberellin
ra khỏi cây mẹ, lấy đi
nguồn dinh dưỡng ⇒
cần phải cung cấp
các chất này cho mẫu
nuôi cấy. Lá -
Đường, GARễ - Nước, vitamins
Chất khoáng và cytokinin
Thành phần môi trường

• Môi trường khoáng cơ bản
• Đường
• Vitamins
• Nước
• Hormon sinh trưởng TV - auxin, cytokinin, GA
• Các chất tạo gel
• Các thành phần không xác định
Đường

• Khi nuôi cấy mô thường quang hợp không
đủ cung cấp đủ đường ⇒ thêm saccaroza
2-3% w/v.
• Glucoza hay hỗn hợp glucoza và fructoza.
• Khi nuôi cấy công nghiệp, các nguồn
carbon khác (rỉ đường, dịch thủy phân tinh
bột) có thể sử dụng.
Nuôi cấy tự dưỡng

• Sinh trưởng không có nguồn carbon ⇒ cần
kích thích quang hợp
• Cường độ ánh sáng lớn (90-150µMole/m2/s)
điều kiện tự nhiên (30-50).
• Nồng độ CO2 lớn (1000ppm) thông thường
369.4ppm.
• Ức chế sự nhiễm VSV và cây dễ thích ứng
khi chuyển vào nhà kính.
Môi trường khoáng cơ bản

• Bao gồm các nguyên tố đa lượng (>mg/l) và vi
lượng (
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản