Nuôi rắn hổ mang

Chia sẻ: womanhood911_03

Giống và đặc điểm giống - Tên gọi: Tên Việt Nam gọi là rắn hổ mang; Tên Latin là Naja naja; Họ rắn hổ Elapidae; Bộ có vảy Squamata; Nhóm: Bò sát

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản