Ô nhiễm đất chỉ thị và các giải pháp

Chia sẻ: lehuuloi

Ô nhiễm môi trường đất được xem là tất cả các hiện tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất bởi các tác nhân ô nhiễm. Ô nhiễm môi trường đất thật chất là những tác động của con người làm biến đổi các yếu tố sinh thái vượt ra ngoài phạm vi chống chịu của sinh vật

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ô nhiễm đất chỉ thị và các giải pháp

Ô NHIỄM ĐẤT
CHỈ THỊ & CÁC
GIẢI PHÁP
Mục lục
• Khái niệm ô nhiễm môi trường đất
• Nguyên nhân chính gây ô nhiễm đất
• Nguồn gây ô nhiễm đ tấ
• Cách xác định ô nhiễm đất
• Biện pháp phòng chống ô nhiễm
KHÁI NIỆM Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG ĐẤT
• Ô nhiễm môi trường đất được xem là tất cả các
hiện tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất bởi
các tác nhân ô nhiễm
• ô nhiễm môi trường đất, thật chất là những tác
động của con người làm biến đổi các yếu tố
sinh thái vượt ra ngoài phạm vi chống chịu của
sinh vật.
MÔI TRƯỜNG ĐẤT
Xảy ra ô nhiễm 1 Xảy ra ô nhiễm 1
cách trực tiếp cách gián tiếp
MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẤT,
NƯỚC, KHÔNG KHÍ
Nguyên nhân chính gây ô
nhiễm đất


Nền sản Áp lực tăng Công nghiệp
xuất NN Dân số hóa hiện đại hóa
Khai thác độ
phì nhiêu của
đ ất
Sử dụng chất 
Nến sản Mở rộng các
Kích thích
Xuất NN Hệ tưới tiêu
 sinh trưởng
Sử dụng hóa
Chất
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Nguồn gây ô nhiễm đ tNguồn gây ô nhiễm
Nước thả và  Nông dược và 
Một số khí thải Chất phóng xạ Chất thải trong SH
Phế thải CN phân bón
Cách xác định ô nhiễm đất
• Thông qua chỉ thị ô nhiễm đất:
– Tính chất vật lý
– Tính chất hóa học
– Tính chất sinh học
– Các quá trình
– Các đặc điểm
Yêu cầu của một chỉ thị
chất lượng đất
• Dễ đo lường giá trị về sự thay đổi
• Nhạy cảm đối với sự thay đổi
• Xác định với số lượng mẫu vừa phải
• Thông dụng và dễ tiếp cận
• có tính đại diện
Chỉ thị vật lý

• Màu sắc
• Độ ẩm
• Độ xốp
• Dung trọng
Chỉ thị hóa học
• PH
• CEC, BS
• NPK (tồng, dễ tiêu)
• Hữu cơ tổng
• EC
• ESB ( Na trao đổi)
• Kim loại nặng
• Dư lượng thuốc BVTV
Chỉ thị sinh học

• Vi sinh tổng
• Vi khuẩn
• Nấm
• Giun đất
Vd: Đánh giá ô nhiễm đất
qua xét nghiệm hóa học:
Nito anbumin bao gồm nitơ của mùn trong
đất không bị nhiễm bẩn.
Chỉ số vệ sinh Tình trạng đất

< 0.7 Nhiễm bẩn nặng
0.7 – 0.85 Nhiễm bẩn vừa

0.85 – 0.98 Nhiễm bẩn yếu

> 0.98Đất sạch Đất sạch
Dùng lượng Clo trong đất để đánh giá về
tình trạng vệ sinh của đất.
Lượng Clo trong đất Tình trạng vệ sinh đất

Ít muối Clorua Đất sạch

Dữ trữ Clorua tăng Nhiễm bẩn

Rửa sạch Clo Đất tự làm sạch
Vd: Đánh giá ô nhiễm đất
qua xét nghiệm sinh vật x
Số trứng giun  Tiêu chuẩn đất 
trong 1kg đất 
300  Đất rất bẩn 
WHAT SHOULD BE DONE ONCE
SOIL CONTAMINATION
• Leaving in place & limiting use of the site
• Capping or encapsulating the soil in place
with impermeable material anf applying a
layer of clean topsoil
• Excavating the contaminatedsoil and
disposing of it at a hazardous waste landfill
• Treating the contaminant soil in situ(e.g.,
without excavation), on – site(i.e., at the
site) or off – side (e.g.,at a facility located
elswhere)
nhiễm
Phòng chống
 ô nhiễm
Điều tra và 
phân tích đất
Loai bỏ nguồn 
Gây ô nhiễm
Sạch hóa 
đồng ruông 
Đổi đất
Lật đất
Thay cây trồng 
Và lợi dụng 
Hấp thu SV
Thực hiện luật MT
Dicusson
• Nêu biện pháp phòng chống ô nhiễm đối
với từng nguồn gây ô nhiễm đất
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản