Ôn cộng trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )

Chia sẻ: lotus_7

Củng cố cách cộng trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm ) - Rèn kĩ năng tính toán cho HS II. Đồ dùng GV : ND HS : vở III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy 1. Kiểm tra bài cũ - Đặt tính rồi tính 248 + 427 169 + 213

Nội dung Text: Ôn cộng trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )

Ôn cộng trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần )

I Mục tiêu

- Củng cố cách cộng trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần sang

hàng chục hoặc sang hàng trăm )

- Rèn kĩ năng tính toán cho HS

II. Đồ dùng

GV : ND

HS : vở

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ

- Đặt tính rồi tính - 2 HS lên bảng, cả lớp làm bảng con

- Nhận xét bạn
248 + 427 415 + 156

169 + 213 567 + 116

2. Bài mới

- 1 HS đọc yêu cầu bài toán
* Bài 1 : Tính

- 2 HS lên bảng, cả lớp làm vở
667 237 489 118

- Đổi vở nhận xét bài làm của bạn
+ + + +

123 492 280 625

- GV theo dõi, nhận xét bài làm của HS
* Bài 2 : Tính độ dài đường gấp khúc

- HS đọc yêu cầu bài toán
A

- 1 em lên bảng làm
319cm

- Cả lớp làm bài vào vở

- Nhận xét bài làm của bạn

B C

* Bài 3

Xe thứ nhất trở được 719 kg gạo, xe thứ - HS đọc bài toán

hai chở được 123 kg gạo. Hỏi cả hai xe

trở được bao nhiêu kilôgam gạo ?

- Bài toán cho biết gì ? - Bài toán cho biết xe thứ nhất chở được

719 kg gạo, xe thứ hai chở được 123 kg

- Bài toán hỏi gì ? gạo

- Bài toán hỏi cả hai xe trở được bao

- Tóm tắt và giải bài toán nhiêu kilôgam gạo ?

Tóm tắt

Xe thứ nhất : 719 kg gạo

Xe thứ hai : 123kg gạo

Cả hai xe chở được ......kg gạo ?

Bài giải
Cả hai xe chở được số kg gạo là :

- GV theo dõi nhận xét bài làm của HS 719 + 123 = 842 ( kg )

Đáp số : 842 kgIV Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét tiết học

- Về nhà ôn lại bài
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản