Ôn Tập Bài Hát: Hoa Lá Mùa Xuân (Nhạc vàlời : Hoàng Hà)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
206
lượt xem
9
download

Ôn Tập Bài Hát: Hoa Lá Mùa Xuân (Nhạc vàlời : Hoàng Hà)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết bài hát này là bài hát nhạc do nhạc Hoàng Hà Viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn Tập Bài Hát: Hoa Lá Mùa Xuân (Nhạc vàlời : Hoàng Hà)

  1. Tiết 22: Ôn Tập Bài Hát: Hoa Lá Mùa Xuân (Nhạc vàlời : Hoàng Hà) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát nhạc do nhạc Hoàng Hà Viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới:
  2. Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Hoa Lá Mùa Xuân - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát theo dãy - Giáo viên nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng - HS nhận xét. tác? - HS chú ý. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS trả lời. - Giáo viên nhận xét: + Bài :Hoa Lá - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai Mùa Xuân điệu của bài hát. + Nhạc : Hoàng * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. Hà - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của - HS nhận xét. bài . - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện.
  3. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - HS chú ý. của bài -HS ghi nhớ. - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
  4. Tiết 23: Học Hát Bài: Chú Chim Nhỏ Dể Thương (Nhạc Pháp: Lời: Hoàng Anh) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nước Pháp lời do nhạc sĩ Hoàng Anh Viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.
  5. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 Dạy hát bài: Chú Chim Nhỏ Dể Thương. - Giới thiệu bài hát. - HS lắng nghe. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài - HS thực hiện. hát . - HS thực hiện. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 - HS thực hiện. lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. + Hát đồng thanh - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên nhận xét: - HS chú ý. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS thực hiện. điệu của bài hát. - HS thực hiện. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS trả lời. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của
  6. bài . + Bài :Chú Chim Nhỏ Dể Thương + Nhạc :Pháp. + Lời : Hoàng Anh - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - HS nhận xét của bài - HS thực hiện - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Nhạc của nước nào? Lời do ai viết? - HS chú ý. - HS nhận xét: -HS ghi nhớ. - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
Đồng bộ tài khoản