ÔN TẬP; BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Chia sẻ: lotus_6

Các đơn vị đo độ dài, mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo độ dài. - Chuyển đổi các đơn vị đo độ dài. - Giải các bài tập có liên quan đến đơn vị đo độ dài. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 1.

Nội dung Text: ÔN TẬP; BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

ÔN TẬP; BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS củng cố về:

- Các đơn vị đo độ dài, mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, bảng đơn

vị đo độ dài.

- Chuyển đổi các đơn vị đo độ dài.

- Giải các bài tập có liên quan đến đơn vị đo độ dài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy Hoạt động họcKIỂM TRA BÀI CŨ- Kiểm tra bài cũ:

Chị Lan cú một số tiền, nếu mua - 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới

dầu phụng với giỏ 15000đ/1l thì mua lớp theo dừi và nhận xét.

được 4l. Hỏi nếu mua dầu giá

20000đ/1l thì mua được mấy l?
- GV nhận xét và cho điể m HS.

DẠY - HỌC BÀI MỚI- HS nghe để xác định nhiệ m vụ
2.1. Giới thiệu bài: Hôm nay, cô

cùng cả lớp sẽ ôn tập về đơn vị đo độ của tiết học.

dài và giải một số bài toán.

2.2. Hướng dẫn ôn tập

Bài 1

- GV treo bảng có sẵn nội dung bài - HS đọc đề bài.

tập và yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV hỏi: 1m bằng bao nhiờu dm? - HS: 1m = 10dm.

- GV viết vào cột một: 1 m = 10dm

- 1m bằng bao nhiờu dam? 1
- HS: 1m = dam
10

- GV viết tiếp vào cột mét để có

1
1m = 10dm = dam.
10

- GV yờu cầu HS làm tiếp cỏc cột - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp

còn lại trong bảng. làm bài vào vở bài tập.

- GV hỏi: Dựa vào bảng hóy cho - HS nêu: Trong 2 đơn vị đo độ dài
biết trong hai đơn vị đo độ dài liền liền nhau thì đơn vị lớn gấp 10 lần

nhau thì đơn vị lớn gấp mấy lần đơn 1
đơn vị bé, đơn vị bé bằng đơn vị
10
vị bé, đơn vị bé bằng mấy phần đơn
lớn.
vị lớn.

Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc về nài và tự - 3 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp

làm bài vào vở bài tập.
làm bài.

- GV gọi HS chữa bài của bạn trên

bảng lớp, sau đó yêu cầu HS đổi

chéo vở để kiể m tra bài của nhau.

Bài 3

- GV yêu cầu HS đọc đề bài. - HS đọc thầ m đề bài trong SGK.

- GV viết lờn bảng 4km 37m = ... - HS nờu:

m và yờu cầu HS nờu cách tỡm số 4km 37m = 4km + 37m

thích hợp điền vào chỗ trống. = 4000m + 37m

= 4037m

Vậy 4km 37m = 4037m.

- GV yờu cầu HS làm tiếp cỏc - 1 HS làm bài trờn bảng lớp, HS

phần còn lại của bài. cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV nhận xét bài làm của HS, sau
đó cho điểm.

Bài 4

- GV gọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp,

HS cả lớp đọc thầ m đề bài trong

SGK.

- GV yêu cầu các HS khá tự làm - 1 HS làm bài trờn bảng lớp, HS

bài, hướng dẫn các HS kém vẽ sơ đồ cả lớp làm bài vào vở bài tập.

bài toán rồi giải.

- GV chữa bài và cho điểm HS. - HS cả lớp theo dừi bài chữa của

GV, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra

bài lẫn nhau.

CỦNG CỐ - DẶN DÒ

- GV tổng kết tiết học, dặn dũ HS

chuẩn bị bài sau: Ôn tập: Bảng đơn

vị đo khối lượng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản