ÔN TẬP CHƯƠNG I - Hình học 9

Chia sẻ: cybershot111

Hệ thống hóa hệ thức giữa cạnh và đường cao, các hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông – Công thức các tỷ số lượng giác của góc nhọn và tỷ số lượng giác 2 góc phụ - Rèn kỹ năng giải tam giác vuông và kỹ năng sử dụng máy tính để giải tam giác vuông.

Nội dung Text: ÔN TẬP CHƯƠNG I - Hình học 9

ÔN TẬP CHƯƠNG II.Mục tiêu:

- Hệ thống hóa hệ thức giữa cạnh và đường cao, các hệ thức giữa cạnh và

góc của tam giác vuông – Công thức các tỷ số lượng giác của góc nhọn

và tỷ số lượng giác 2 góc phụ

- Rèn kỹ năng giải tam giác vuông và kỹ năng sử dụng máy tính để giải

tam giác vuông

II.Chuẩn bị:

- GV: Nghiên cứu bài dạy - Hệ thống kiến thức

- HS: Chuẩn bị câu hỏi ôn tập và bài tập ôn

III. Hoạt động dạy học:HĐ1. Kiểm tra

Các bàn trưởng kiểm tra sự chuẩn bị bài của các bạn trong bàn

HĐ2. Ôn tập lý thuyết

1. Cho hình bên P

- Ở hình bên có mấy tam giác Viết hệ thức cho mỗi tam giác r’
a) p2=p’q, r2=r’q
vuông? r q

- Viết hệ thức giữa cạnh huyền ? b) 1  1  1 h H
2 2 2
P’
h p r
cạnh góc vuông và đường cao cho
c) h2=p’r’ Qp
mỗi tam giác
R

2. Cho hình bên
A
b c
a) sin= cos= c b
- Viết công thức tính các tỷ số a a  
B C
lượng giác của  b c
tg= cotg=
c b

b) sin=cos cos=sin
- Hệ thức giữa các tỷ số lượng giác
tg=cotg cotg=tg
 và 
3. Từ hình 2.

a) b= a sin c=a sin b= a cos c= a cos
- Viết công thức tính cạnh góc
b) b=c tg b=c cotg c=b tg c=b
vuông theo cạnh huyền và  , 
cotg
-Viết công thức tính cạnh góc

vuông theo cạnh góc vuông và ,
4. Cần biết 2 cạnh hoặc 1 cạnh và 1 góc nhọn
Giải tam giác vuông cần biết ít nhất
Vậy để giải tam giác vuông cần biết ít nhất là 1
mấy góc? Cạnh? Lưu ý điều gì?
cạnh
HĐ3. Luyện tập bài tập

HS trao đổi làm theo nhóm BT 33,34

Đại diện trả lời 33. a. C b. D c. C B

34. a. C b. C

- Vẽ hình? BT35. 28

- Lập tỷ số lượng giác tgB? 19 0
 B=34
tgB=
28
Tính B? C?
C=900 – 340 = 560 A 19
A
C
x
0
45
BT36. B 21 20 C

ABH(H=900)
- Vẽ hình ký hiệu hình vẽ
B=450BH=AH=21
- ABH (H=900)
Vậy x= 212  20 2  29
0
B=45 ta có được điều gì?

HĐ4. Hướng dẫn

- Nắm vững lý thuyết và vận dụng được

- Chuẩn bị các bài tập còn lại giờ sau ôn tập tiếp
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản