ÔN TẬP CHƯƠNG I - Hình học 9

Chia sẻ: cybershot111

Hệ thống hóa hệ thức giữa cạnh và đường cao, các hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông – Công thức các tỷ số lượng giác của góc nhọn và tỷ số lượng giác 2 góc phụ - Rèn kỹ năng giải tam giác vuông và kỹ năng sử dụng máy tính để giải tam giác vuông.

Nội dung Text: ÔN TẬP CHƯƠNG I - Hình học 9

 

  1. ÔN TẬP CHƯƠNG I I.Mục tiêu: - Hệ thống hóa hệ thức giữa cạnh và đường cao, các hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông – Công thức các tỷ số lượng giác của góc nhọn và tỷ số lượng giác 2 góc phụ - Rèn kỹ năng giải tam giác vuông và kỹ năng sử dụng máy tính để giải tam giác vuông II.Chuẩn bị: - GV: Nghiên cứu bài dạy - Hệ thống kiến thức - HS: Chuẩn bị câu hỏi ôn tập và bài tập ôn III. Hoạt động dạy học: HĐ1. Kiểm tra Các bàn trưởng kiểm tra sự chuẩn bị bài của các bạn trong bàn HĐ2. Ôn tập lý thuyết 1. Cho hình bên P - Ở hình bên có mấy tam giác Viết hệ thức cho mỗi tam giác r’
  2. a) p2=p’q, r2=r’q vuông? r q - Viết hệ thức giữa cạnh huyền ? b) 1  1  1 h H 2 2 2 P’ h p r cạnh góc vuông và đường cao cho c) h2=p’r’ Qp mỗi tam giác R 2. Cho hình bên A b c a) sin= cos= c b - Viết công thức tính các tỷ số a a   B C lượng giác của  b c tg= cotg= c b b) sin=cos cos=sin - Hệ thức giữa các tỷ số lượng giác tg=cotg cotg=tg  và  3. Từ hình 2. a) b= a sin c=a sin b= a cos c= a cos - Viết công thức tính cạnh góc b) b=c tg b=c cotg c=b tg c=b vuông theo cạnh huyền và  ,  cotg -Viết công thức tính cạnh góc vuông theo cạnh góc vuông và , 4. Cần biết 2 cạnh hoặc 1 cạnh và 1 góc nhọn Giải tam giác vuông cần biết ít nhất Vậy để giải tam giác vuông cần biết ít nhất là 1 mấy góc? Cạnh? Lưu ý điều gì? cạnh
  3. HĐ3. Luyện tập bài tập HS trao đổi làm theo nhóm BT 33,34 Đại diện trả lời 33. a. C b. D c. C B 34. a. C b. C - Vẽ hình? BT35. 28 - Lập tỷ số lượng giác tgB? 19 0  B=34 tgB= 28 Tính B? C? C=900 – 340 = 560 A 19 A C x 0 45 BT36. B 21 20 C ABH(H=900) - Vẽ hình ký hiệu hình vẽ B=450BH=AH=21 - ABH (H=900) Vậy x= 212  20 2  29 0 B=45 ta có được điều gì? HĐ4. Hướng dẫn - Nắm vững lý thuyết và vận dụng được - Chuẩn bị các bài tập còn lại giờ sau ôn tập tiếp
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản