ÔN TẬP CHƯƠNG III : Giải phương trình

Chia sẻ: cuonglocnhi

ÔN TẬP CHƯƠNG III : Giải phương trình -Cũng cố kiến thức đã học toàn bộ trong chương : -Cũng cố và nâng cao kỹ năng : +Giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn +Giải bài toán bằng cách lập hệ pt ,trình báy bài toán qua 3 bước

Nội dung Text: ÔN TẬP CHƯƠNG III : Giải phương trình

Ns: 25 /02/2007
Ng: 26 /02/2007 
Leâ Ñình Lyù                

Tiết 45: ÔN TẬP CHƯƠNG III(t2)
I- MỤC TIÊU :
-Cũng cố kiến thức đã học toàn bộ trong chương :
-Cũng cố và nâng cao kỹ năng :
+Giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
+Giải bài toán bằng cách t ,trình báy bài toán qua 3 bước
II-CHUẨN BỊ :
-HS chuẩn bị các bài tập ôn tập chương .máy tính bỏ túi
-GV bảng phụ ghi nội dung các bài tập ,máy tính
III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1)On định : kiểm tra sĩ số học sinh
2)các hoạt động chủ yếu :
Hoạt động 1:giải hệ Hoạt động của Ghi bảng
pt HS
GV yêu cầu HS nêu Bài 1: Giải các hệ pt sau :
các cách giải hệ pt -HS nêu các cách  4 x + y = −5 8 x + 2 y = −10
a ) ⇔
bậc nhất hai ẩn giải hệ pt bậc 3 x − 2 y = −12 3x − 2 y = −12
nhất hai ẩn
CVTV: 11x=-22 x=-2 thế vào pt(1) ta có :
-GV gọi hai HS lên Phương pháp
4.(-2)+y=-5=>y=3
bảng làm hai câu pháp cộng
Vậy hệ có nghiệm duy nhất (-2;3)
-HS cả lớp làm vào ,phương pháp
 3( x + y ) + 9 = 2( x − y )  3( x + y) − 2( x − y ) = − 9
vở thế ,có thể đặt b)  ⇔ 
ẩn phụ .  2( x + y ) = 3( x − y ) − 11  2( x + y ) − 3( x − y ) = − 11
-câu b Gv có thể cho -nêu từng Đặt x+y=u; x-y=t có hệ
một HS nêu cách làm phương pháp 3u − 2t = −9 6u − 4t = −18
 ⇔
trước ,sau đó cả lớp -HS lên bảng 2u − 3t = −11 6u − 9t = −33
cùng làm làm câu a TVTV:5t=15=>t=3 thế vào 3u-2t=-9 ta có
-Một HS nêu 3u-6=-9=>u=-1
cách làm câu b  x + y = −1
Vậy  CVTV ⇔ 2 x = 2 ⇔ x = 1 thế vào
-HS nhận xét bài làm x − y = 3
của bạn x+y=-1 ta có y=-2
Vậy hệ có nghiệm duy nhất (1;-2)
Hoạt động 2:giải bài Hoạt động Ghi bảng
toán bằng cách lập hệ của HS
phương trình
GV đưa đề bài lên bảng -HS tìm Bài 2:bài 45 SGK/27
phụ hiểu bài Gọi thời gian đội 1 làm riêng để htcv là x ngày
-Gv tóm tắt bài toán : -HS tham ,thời gian đội 2 làm riêng để hoàn thành công
2đội htcv :12ngày gia tóm tắt việc là y ngày . ĐK x,y >12
2đội(8 ngày) +đội 2(ns bài toán Vậy mỗi ngày đội 1 làm được 1/x (cv) ; đội 2
gấp đôi; 3,5 ngày): htcv làm được 1/y (cv).vì hai đội làm chung thì
? mỗi đội làm 1 mình thì - HS gọi xong cv trong12 ngày ta có :1/x +1/y =1/12(1)
htcv ?mấy ngày ẩn ,chọn Hai đội làm chung trong 8 ngày sẽ được 8/12
-GV yêu cầu HS gọi ẩn điều kiện cv =2/3 cv
và đặt điều kiện -HS 1 trình Đội 2 làm năng suất gấp đôi (2/y)trong 3,5
Ns: 25 /02/2007
Ng: 26 /02/2007 
Leâ Ñình Lyù                
-GV gọi HS trình bày bài bày bài giải ngày thì hoàn thành công việc ta có :
giải đến lập xong ph(1) đến phần 2/3 +2/y .3,5 =1 7/y =1/3 y=21
lập xong pt1 Ta có hệ :
-GV yêu cầu HS khác - HS phân 1 1 1
phân tích tiếp trường tích tiếp  + = (1)
 x y 12 thay (2) vào (1) ta có
hợp 2 để lập pt (2) trường hợp  y = 21(2)

-Gv yêu cầu HS3 lên 2 và lập pt 2
bảng giải hệ pt và trả -HS3 lên 1/x +1/21 =1/12=> 84+4x=7x =>x=28
lời bảng giải Vậy nghiệm của hệ (28;21) chọn
hệ pt và trả Trả lời :để hoàn thành công việc đội 1 làm
-Gv đưa đề bài lên bảng lời trong 28 ngày ,đội 2 làm trong 21 ngày
phụ -HS phân Bài 3(bài 46 SGK/27)
-GV hướng dẫn HS tích bài toán Gọi số thóc năm ngoái đội 1 thu hoạch được
phân tích bài toán theo gọi ý là x(tấn), đội 2 thu hoạch được y(tấn )
-Chọn ẩn đặt điều kiện của GV Vì năm ngoái cả 2 đơn vị thu hoạch được 720
-Năm nay đơn vị thứ - đơn vị thứ tấn ta có pt :x+y= 720 (1)
nhất vượt mức 15% nhất đạt Năm nay đơn vị 1 vượt mức 15%,đơn vị 2
,vậy đơn vị thứ nhất đạt 115% so với vượt múc 12%nên thu hoạch được tất cả 819
bao nhiêu phần trăm so năm ngoái tấn ta có :115% x+112% y=819 (2)
với năm ngoái ? -HS1 trình Tứ (1) và (2) có hệ :
-Tương tự với đơn vị bày từ chọn  x + y = 720
  x + y = 720
thứ 2 ta có ? ẩn đến lập 115 112 ⇔
100 x + 100 y = 819 115 x + 112 y = 81900
-GV gọi lần lượt từng pt(1) 
HS trình bày từng bước -HS 2 trình  x = 420
của bài toán bày đến lập ⇔  y = 300

xong pt (2)
-HS3 :Giải
Trả lời:Năm ngoái đơn vị thứ 1 thu được 420
hệ pt và trả
tấn thóc , đơn vị thứ 2 thu được 300 tấn thóc
lời
Hoạt động 3: Dặn dò
-On kỹ phần kiến thức cần nhớ :SGK/26 và các dạng bài tập của chương
-Làm BVN;55;56 /12SBT
- chuẩn bị tiết sau kiểm tra một tiết
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản