Ôn Tập Hai Bài Hát: - Đàn Gà Con - Sắp Đến Tết Rồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
255
lượt xem
27
download

Ôn Tập Hai Bài Hát: - Đàn Gà Con - Sắp Đến Tết Rồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 15: Ôn Tập Hai Bài Hát: - Đàn Gà Con - Sắp Đến Tết Rồi I/Mục tiêu: Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của hai bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu bài Sắp Đến Tết Rồi. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: ngắn. Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại bài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ôn Tập Hai Bài Hát: - Đàn Gà Con - Sắp Đến Tết Rồi

  1. Tiết 15: Ôn Tập Hai Bài Hát: - Đàn Gà Con - Sắp Đến Tết Rồi I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của hai bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết đọc thơ 4 chữ theo tiết tấu bài Sắp Đến Tết Rồi. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới:
  2. Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Đàn Gà Con - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Nhạc của - HS chú ý. nước nào? Lời của bài hát do ai viết? - HS trả lời: + Bài :Đàn Gà - Cho học sinh tự nhận xét: Con - Giáo viên nhận xét: + Nhạc Nga. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai + Lời : Việt Anh điệu của bài hát.. - HS nhận xét * Hoạt động 2: Ôn tập bài hát: Sắp Đến Tết Rồi - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức.
  3. - HS thực hiện. - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát đồng thanh - Giáo viên nhận xét: + Hát theo dãy - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Do nhạc sĩ + Hát cá nhân. nào viết? - HS nhận xét. - HS chú ý. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS trả lời: - Giáo viên nhận xét: + Bài: Sắp Đến - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai Tết Rồi điệu của bài hát. + Nhạc sĩ :Hoàng * Cũng cố dặn dò: Vân - Cho học sinh hát lại bài hát Sắp Đến Tết Rồi một lần - HS nhận xét trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - HS thực hiện. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS chú ý. -HS ghi nhớ.
  4. Tiết 16: Nghe Quốc Ca - Kể chuyện âm nhạc I/Mục tiêu: - Học sinh được nghe Quốc ca và biết Quốc Ca được hát khi nào. - Giáo dục học sinh thái độ khi chào cờ và khi hát Quốc Ca. - Thấy được mối liên quan giữa âm nhạc với đời sống qua câu chuyện “Nai Ngọc”. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.
  5. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 : Nghe Quốc Ca. - Giáo viên giới thiệu đôi nét về bài Quốc Ca. - HS lắng nghe. - Gíáo viên hỏi học sinh Bài Quốc Ca được hát khi nào? - HS trả lời ( theo Khi chào cờ và hát Quốc Ca tư thế của người học sinh phải như hiểu biết cảu các em) thế nào? - HS lắng nghe - Giáo viên nhắc lại cho học sinh hiểu và nhớ. - HS lắng nghe - Giáo viên cho học sinh nghe Quốc ca. - HS thực hiện. - Hướng dẫn học sinh tư thế đứng chào cờ và hát quốc ca. * Hoạt động 2: Kể chuyện âm nhạc “Nai Ngọc”. - HS lắng nghe. - Giáo viên kể chuyện Nai Ngoc. - HS trả lời ( theo - Giáo viên hỏi học sinh tại sao các loài vật lại quên cả hiểu biết cảu các em) việc phá hoại nương rẫy , mùa màng? Tại sao đêm khuya mà dân làng không ai muốn về? - HS thực hiện. * Cũng cố dặn dò: - HS chú ý. - Cho học sinh hát lại bài Quốc Ca một lần trước khi kết
  6. thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc -HS ghi nhớ. nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản