ÔN TẬP HK II

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
5
download

ÔN TẬP HK II

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hệ thống lại các kiến thức đạo đức đã học trong HK II ( B 10.11.12 ) Nhận biết phân biệt được những hành vi đúng , hành vi sai . Biết cách xử lý các tình huống theo hướng tốt nhất . - Vận dụng tốt vào thực tế đời sống .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÔN TẬP HK II

  1. O C ÔN T P HK II I . M C TIÊU : - H th ng l i các ki n th c o c ã h c trong HK II ( B 10.11.12 ) Nh n bi t phân bi t ư c nh ng hành vi úng , hành vi sai . Bi t cách x lý các tình hu ng theo hư ng t t nh t . - V n d ng t t vào th c t i s ng . II DÙNG D Y H C : - Tranh bài 10.11.12 - H th ng câu h i ôn t p . III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. n nh : hát , chu n b dùng HT . 2.Ki m tra bài cũ : - Cây xanh có ích l i như th nào ? - Em ph i làm gì b o v cây xanh ? - Th y b n b cành hái hoa nơi công c ng , em ph i làm gì ?
  2. - Nh n xét bài cũ , KTCBBM. 3.Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A G H C SINH TI T : Ho t ng 1 : Gi i thi u bài Mt :H c sinh n m ư c tên bài - Hs nh l i 6 bài ã h c h c , n i dung c n h c ôn. : L phép vâng l i th y cô giáo , Em và các b n , ib úng - Trong HKII em ã h c ư c quy nh , C m ơn và xin l i , bao nhiêu bài , g m nh ng bài gì ? Chào h i và t m bi t , B o v hoa và cây nơi công c ng . - Giáo viên gi i thi u 3 bài c n ôn .(Bài 10, 11.12 ) - Giáo viên ghi u bài - H c sinh suy nghĩ Ho t ng 2 : tr l i Mt :Giúp H c sinh h th ng l i các - ng nghiêm ki n th c o c ã h c 3 bài trang ng mũ nón chào th y 10,11,12. cô .
  3. - Giáo viên t câu h i : - Em ưa và nh n b ng 2 tay v i thái l + Khi g p th y cô giáo trên ư ng phép em ph i làm gì ? - Nói năng nh + Khi ưa hay nh n v t gì t tay nhàng , l phép . th y cô giáo , em ph i có thái như th nào ? - Vâng l i và làm theo nh ng i u th y cô d y + Nói năng v i th y cô như th nào b o. ? - Có b n cùng h c + Khi th y cô d y b o hay giao cùng chơi thì vui hơn. vi c .. em ph i làm gì ? - Thương yêu + Vì sao em c n có b n cùng h c như ng nh n giúp b n cùng chơi ? - i sát l bên ph i + Em ph i cư x như th nào v i b n khi cùng h c cùng chơi ? - Sát l ư ng bên ph i + Khi i b trên ư ng em ph i i ph n ư ng nào ? Vì sao ? - Chú ý èn hi u và i vào v ch dành cho ngư i + ư ng nông thôn không có l ib . ư ng em i âu ? - An toàn cho b n + Khi qua ngã 3 ,ngã 4 em c n nh thân và cho ngư i khác . i u gì ?
  4. + ib úng quy nh có l i gì ? Ho t ng 3: Luy n t p Mt : H c sinh luy n t p phân bi t úng sai qua các ho t ng c a các b n - M i nhóm 3 em trong tranh . lên thi ua phân bi t các - Giáo viên s d ng m t s tranh và g n theo nhóm tranh trong các bài t p trư c cho úng sai H c sinh thi ua theo nhóm, lên x p - C l p nh n xét nh ng tranh có hành vi o c úng b sung . qua 1 nhóm , tranh có hành vi o c sai qua 1 nhóm . - Giáo viên nh n xét tuyên - Hs th o lu n dương i x p úng x p nhanh . nhóm . Ho t ông 4 : óng vai - C i di n lên óng vai Mt:Bi t cách x lý phù h p v i các tình hu ng . - C l p nh n xét b sung . - Giáo viên ưa ra 2 tình hu ng yêu c u H c sinh chia nhóm th o lu n , óng vai . 1/ Trên ư ng i chơi v i b m , em g p cô giáo công viên .
  5. 2/ B n em ch y chơi b v p ngã , em ng g n ó s làm gì ? - Giáo viên k t lu n t ng tình hu ng . 4.C ng c d n dò : - Nh n xét ti t h c , tuyên dương H c sinh ho t ng t t . - D n H c sinh th c hi n t t nh ng i u ã h c , ôn l i các bài ãh c. - Chu n b bài h c hôm sau : xem l i bài 13.14.15 5. Rút kinh nghi m - B sung : - - -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản