ÔN TẬP HỌC LỲ 2 MÔN ĐỊA LỚP 8

Chia sẻ: glade1209

Kiến thức: Học sinh có hệ thống kiến thức khái quát nhất. b. Kỹ năng: Quan sát, hệ thống hoá kiến thức. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, bản đồ liên quan. b. Học sinh: sách giáo khoa, Chuẩn bị bài.

Nội dung Text: ÔN TẬP HỌC LỲ 2 MÔN ĐỊA LỚP 8

Bài : ÔN TẬP
1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: Học sinh có hệ thống kiến thức khái quát nhất.

b. Kỹ năng: Quan sát, hệ thống hoá kiến thức.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, bản đồ liên quan.

b. Học sinh: sách giáo khoa, Chuẩn bị bài.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Trực quan.

- Hệ thống hoá kiến thức.

4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss.

4.2. Ktbc: 4’.không.

4. 3. Bài mới: 33’.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG.

TRÒ.

Giới thiệu bài mới.

** Hệ thống hoá kiến thức toàn bài.
Hoạt động 1 1. Đặc điểm địa hình Việt

+ Tại sao nói đồi núi là bộ phận quan Nam:

trong nhất của cấu trúc địa hình Việt

Nam?

- Địa hình Việt Nam đa dang
TL:

nhiều loại trong đó đồi núi

chiếm ¾ lãnh thổ là bộ phận

quan trọng nhất.

+ Tân kiến tạo cho địa hình nước ta như

thế nào?

- Vận động tạo núi tân kiến tạo
TL:

= địa hình được nâng cao phân

thành nhiều bậc hai hướn chính

TBĐN và vòng cung.+ Tác động ngoại lực đến địa hình như

thế nào?

- Đất đá bị xâm thực, xói moon
TL:

làm địa hình biến đổi sâu sắc.
Chuyển ý.

Hoạt động 2. 2. các khu vực địa hình:

+ Địa hình Việt Nam được chia thành

mấy khu vực?

- Khu vực địa hình đồi núi.
TL:

- Khu vực địa hình đồng bằng.

- Khu vực địa hình bờ biển

Chuyển ý. thềm lục địa.

Hoạt động 3. 3.Đặc điểm khí hậu Việt Nam:

+ Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể hiện

như thế nào?

- Lượng nhiệt cao.
TL:

- Nhiệt độ trung bình năm 210c.

Ảnh hưởng gió mùa.
-


- Mưa lớn 1500 – 2000 mm.

+ Tính chất gió mùa mùa đông và gió - Ẩm cao.

mùa mùa hạ như thế nào?

TL:

+ Tính đa dạng thất thường của khí hậu

như thế nào?
- Khí hậu đa dạng thất thường.
TL:

Chuyển ý.

Hoạt động 4. 4. Sông ngòi Việt Nam:

+ Sông ngòi Việt Nam có đặc điểm gì?

- Sông ngòi có mật độ dầy đặc,
TL:

chảy theo hai hướng chính

TBĐN và vòng cung.

+ Việt Nam có những hệ thống sông lớn

nào?

- Sông ngòi Bắc Bộ: Sông
TL:

Hồng.

- Sông ngòi Trung Bộ: Sông

Ba.

Chuyển ý. - Sông ngòi Nam Bộ: SCửu

Hoạt động 5. Long.

+ Có mấy nhóm đất chính? Sự phân bố?

5. Đất Việt Nam:
TL:- 3 nhóm: Đất phù sa.

Chuyển ý. Đất pheralít.
Hoạt động 6. Đất mùn núi cao.

+ Sự đa dạng của sinh vật Việt Nam như

thế nào? Gồm những hệ sinh thái nào? 6. Sinh vật Việt Nam:

TL:- Gần 30.000 loài( 14.800 thực

vật; 11.200 động vật).

- 4 hệ sinh thái:

. Hệ sinh thái rừng ngập mặn.

. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới

gió mùa.

. Hệ sinh thái rừng quốc gia và

Chuyển ý. khu bảo tồn.

Hoạt động 7. . Hệ sinh thái nông nghiệp.+ Tự nhiên Việt Nam thể hiện như thế 7. Đặc điểm chung tự nhiên

Việt Nam:
nào?

TL:

- Việt Nam là một nước ven

biển
- Việt Nam là một nước nhiệt

đới gió mùa.

- Việt Nam là sứ sở của cảnh

Chuyển ý. qua đồi núi.

Hoạt động 8. - Thiên nhiên phân hoá đa

+ Tự nhiên Việt Nam được chia thành dạng.

mấy miền chính? Xác định các miền?

8. Các miền địa lí tự nhiên:
TL:
- Miền Đaông Bắc Bắc Bộ.

- Miền Tây Bắc và Bắc Trung

Bộ .

- Miền Nam trung Bộ và Nam

Bộ .

4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’

- Lên bảng xác định các vùng địa lí tự nhiên.

- Học sinh xác định.

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3 .

- Xem lại bài ôn tập về nhà chuân bị giờ sau thi học kì 2.
5. RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản