Ôn tập kiến thức cơ bản về hình học phẳng

Chia sẻ: huynhphuoc

Tài liệu ôn tập kiến thức cơ bản về hình học phẳng, dành cho các bạn học sinh khối Trung học Phổ thông, tài liệu giúp các bạn học sinh chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kì thi đại học quan trọng nắm vững được các kiến thức về hình học như các hệ thức lượng, các định lý hàm cosin, định lý hàm sin, đường trung tuyến,...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ôn tập kiến thức cơ bản về hình học phẳng

ÔN TẬP CÁC KIẾN THỨC CƠ
BẢN VỀ HÌNH HỌC PHẲNG
ÔN TẬP CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN
VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
m p( ABC ) m p( A, d)
m p(a, b) m p(a, b)
AB và CD ; AC và BD ; AD và BC là các đường
thẳng chéo nhau
d ⊄ α

d // d ' ⇒ d // α
d ' ⊂ α

a // α

β ⊃ a ⇒ b // a
 β Iα = b

α // β α ≡β

dn
α // β ⇔ α I β = ∅

α Iβ = d
α ⊃ a; b
a Ib = M

 ⇒ α // β
a // β
b // β

α // β

γ Iα = a ⇒ a // b
γ I β = b

AB = A ' B '
a

a’
ob’
a
d
d ⊥ a; d ⊥ b

a I b = A ⇒ d ⊥ (P )
a a, b ⊂ (P )
b 
(P)
a ⊥ b ⇔ a ⊥ b'
(P)


a a ⊂ (P )
 ⇒ (P ) ⊥ (Q )
(Q) a ⊥ (Q )
S
A C
H M
B
Hình chóp tam giác đều
S
C B


H M

D A

Hình chóp tứ giác đều
S
E D
H
A
C


B
S


A'

C'
B'
A C

B
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Bài tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản