Ôn tập kiến thức cơ bản về hình học phẳng

Chia sẻ: huynhphuoc

Tài liệu ôn tập kiến thức cơ bản về hình học phẳng, dành cho các bạn học sinh khối Trung học Phổ thông, tài liệu giúp các bạn học sinh chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kì thi đại học quan trọng nắm vững được các kiến thức về hình học như các hệ thức lượng, các định lý hàm cosin, định lý hàm sin, đường trung tuyến,...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ôn tập kiến thức cơ bản về hình học phẳng

 

  1. ÔN TẬP CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÌNH HỌC PHẲNG
  2. ÔN TẬP CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
  3. m p( ABC ) m p( A, d) m p(a, b) m p(a, b)
  4. AB và CD ; AC và BD ; AD và BC là các đường thẳng chéo nhau
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản