ÔN TẬP PHÂN PHỐI VÀ KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ

Chia sẻ: muaythai4

Tham khảo bài thuyết trình 'ôn tập phân phối và kiểm định thống kê', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ÔN TẬP PHÂN PHỐI VÀ KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ

ÔN TẬP
PHÂN PHỐI VÀ
KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ
Nội dung
• Phân phối chuẩn
• Phân phối chuẩn tắc
• Phân phối t (Student)
• Phân phối F (Fisher)
• Phân phối Chi bình phương
• Ước lượng và kiểm định
• Kỳ vọng toán μ
• Phương sai δ2
Phân phối chuẩn
• Biến ngẫu nhiên LT X có 2 tham số là kỳ vọng toán
học μ và phương sai σ2 sẽ thuộc phân phối chuẩn
nếu có hàm mật độ xác suất

⎛ 1 ⎡ X − μ ⎤2 ⎞
( ) 1
exp ⎜ − ⎢ ⎟
f X : μ ,σ =
2
⎜ 2⎣ σ ⎥ ⎟
σ 2π ⎦⎠


− ∞ < X < ∞ và σ > 0
Trong đó:
Nếu biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối
chuẩn, ta có thể viết như sau: X~ N (μ, σ2)
Phân phối chuẩn
- 2.0 0.0 2.0 4.0
- 4.0
X
Phân phối chuẩn
Đặc điểm:
- Các hiện tượng đủ lớn sẽ thuộc phân phối
chuẩn
- Có dạng hình chuông
- Đối xứng qua trị bình quân hay kỳ vọng μ
- Phân bố rộng hơn về 2 phía nếu σ lớn hơn
- Diện tích của phân phối chuẩn khoảng:
- 68% trong khoảng μ ± σ
- 95% trong khoảng μ ± 2σ
- 99,7% trong khoảng μ ± 3σ
Phân phối chuẩn
• Pr(μ-1σ tα ,df
số sách S/ n

X − μ0
t= t < − t α , df
S/ n
Kiểm định phương sai
Giả sử có:
• Biến ngẫu nhiên X1 ~ N(μ1,σ12)
• Biến ngẫu nhiên X2 ~ N(μ2,σ22)
• Kiểm định giả thuyết xem phương sai của 2 biến
ngẫu nhiên trên có bằng nhau hay không?
• H0: σ12 = σ22
• H1: σ12 ≠ σ22
• Biến F = σ12/σ22 là phương sai của mẫu tương
ứng với biến X1 và X2
• n1-1 và n2-1 là df của mẫu 1 và 2
Kiểm định phương sai
Căn cứ vào mức ý nghĩa thống kê λ cho trước

• Căn cứ df (n1-1) của mẫu 1 và (n2-1) của mẫu 2
• Tra bảng F tìm hệ số Fλ
So sánh giá trị F tính được (F=σ12/σ22) với Fλ

• Nếu F < Fλ: Chấp nhận H0
Nếu F > Fλ: Bác bỏ H0

Tóm tắt kiểm định F
Giả thiết không Giả thiết đối H1 Vùng bác bỏ H0
H0 nếu


σ12 = σ22 σ12 ≠ σ22 2
S
> Fλ ,( n1 −1),( n2 −1)
1
2
S2
Ví dụ kiểm định phương sai
• Giả sử có số liệu điều tra về điểm toán bình quân của
200 nam và 200 nữ học sinh THPT ở một tỉnh:
Nam Nữ
• Điểm bình quân (%) 85,1 79,3
• Phương sai (36,61) (23,88)
• Với λ=1%, hãy kiểm định giả thuyết H0: σ12 = σ22
• Tính giá trị F = 36,61/23,88 = 1,53
• Tra bảng F với λ=1%, F199,199 = 1,39
• Kết luận: F>Fλ
• Giả thuyết H0 bị bác bỏ hay phương sai điểm toán của
2 nhóm học sinh ở tỉnh trên khác nhau
Lưu ý
• Để đơn giản trong ước lượng cũng
như kiểm định thống kê có thể sử
dụng giá trị tα thay cho tα/2.
• Trong bài thi giá trị tα sẽ được giáo
viên cung cấp.
Câu hỏi thảo luận
• Câu hỏi 1: Nêu phân phối chuẩn, t, F, Chi
bình phương? Chúng có gì giống và khác
nhau?
• Câu hỏi 2: Phân biệt ước lượng điểm và
ước lượng khoảng? Chúng có gì giống và
khác nhau?
• Câu hỏi 3: Phân biệt mức độ tin cậy và
mức độ ý nghĩa thống kê?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản