Ôn tập tài chính tiền tệ - phần 2

Chia sẻ: huynhcongdanh

Bạn muốn trong năm nay sẽ để dành mỗi quý một số tiền là 9 triệu (tổng cộng là 5 khoản gởi với khoản đầu tiên bắt đầu ngay bây giờ). Biết rằng lãi suất là 12%/năm, ghép lãi theo quý. Sau 10 năm nữa, số tiền trong ngân hàng của bạn là: Chọn một câu trả lời a. 147.71 triệu b. 131.84 triệu c. 137.71 triệu d. 141.84 triệu Để có được số tiền 250 triệu sau 4 năm nữa, biết rằng lãi suất ngân hàng là10%/năm, ghép lãi theo quý, vậy số tiền mà bạn phải gửi tiết kiệm...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản