ÔN TẬP VỀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Chia sẻ: lotus_4

Rèn luyện cho HS kỷ năng giải các bài phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. B. Chuẩn bị: GV chuẩn bị nội dung bài giảng HS: Làm tốt các bài tập về nhà trong SGK, SBT ,... C. Nội dung ôn luyện: I. lý thuyết: - Nêu công thức tính giá trị tuyệt đối của A?

Nội dung Text: ÔN TẬP VỀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

ÔN TẬP VỀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT

ĐỐI

A) Mục tiêu :

- Rèn luyện cho HS kỷ năng giải các bài phương trình chứa dấu giá trị tuyệt

đối.

B. Chuẩn bị: GV chuẩn bị nội dung bài giảng

HS: Làm tốt các bài tập về nhà trong SGK, SBT ,...

C. Nội dung ôn luyện:

I. lý thuyết:

- Nêu công thức tính giá trị tuyệt đối của A?

 A nÕu A  0
A 
 A nÕu A  0

II. Bài tập:

Dạng 1: Phương trình chỉ chứa một biểu thức dưới dấu giá trị tuyệt đối.

Bài 1: Giải các phương trình sau:

a) 0,5 x  3  2 x (1) b) 2,5 x  5  1,5 x (2)

d) 3  x  x 2  (4  x) x  0 (4)
c) x  6  2 x  9 (3)

e) ( x  1)2  x  21  x 2  13  0 (5)

Giải:

a) Với x  0 (1) 0,5x = 3 - 2x Với x < 0 0,5x = 2x - 3
2,5 x = 3 1,5x = 3

x = 2 (loại)
x = 1,2

Vậy phương trình (1) có nghiệm x = 1,2

b) Phương trình (2) có nghiệm x = 5 và x = -1,25

c) Với x  - 6 (3) x + 6 = 2x + 9

x = - 3

Với x < - 6 (3) x + 6 = -2x - 9

3x = -15

x = - 5 (loại)

Vậy pt (3) có nghiệm x = - 3

d) (4) 3  x - 4x = 0

3  x = 4x (4')

Với x  3 (4') 3 - x = 4x

5x = 3

x = 0,6

Với x > 3 (4') 3- x = - 4x

3x = 3

x = 1 (loại)

Vậy pt (4) có nghiệm x = 0,6

e) Phương trình (5) có nghiện x = 9
Dạng 2: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối ở tử thức hoặc mẫu thức của

phân thức.

x 1 x 1
6x  7
a)  3 x  1 (1) b)  2 (2) c)  1
x 1
x 1
5

HD: a) Để giải phương trình này trước hết ta phải làm gì?

(HS ta phải quy đồng rồi khử mẫu)

(1) x  1 = 5(3x - 1)

x  1 = 15x - 5. Tiếp tục giải như câu c) của bài 1. Phương trình có

nghiệm

3
x=
8

b) Điều kiện: x  1

(2) => 6x + 7 = 2 x  1

Với x > 1 thì 6x + 7 = 2 x  1 6x + 7 = 2x - 2

4x = -9

x = -2,25 (loại)

Với x < 1, 6x + 7 = 2 x  1 -6x - 7 = 2x - 2

-8x = 5

5
x = - (TM)
8
5
Vậy phương trình (2) có nghiệm x = -
8

c) Giait tương tự như câu b.

Dạng 3: Phương trình chưa từ hai biểu thức dưới dấu giá trị tuyệt đối.

a) x  1  2  x  0 (1) b) x  1  x  2  1

c) x  1  x( x  1) d) x  2  x  3  2 x  8  9

HD: GV hướng dẫn HS lập bảng xét dấu để phân ra các trường hợp điều

kiện của x.

Lập bảng xét dâu:

x -1 2

-x-1 0 x+1 x+1
x 1


2-x 2-x 0 x-2
2 x


0x - 3 2x - 1 0x + 3
x 1 - 2  x


+ Với x < - 1, phương trình (1) 0x - 3 = 0 => Pt vô nghiệm

+ Với - 1  x pt vô nghiệm

Vậy pt (1) có nghiệm x = 0,5.

GV: Đối với bài này ta có thể giải cách 2:

(1) x  1 = 2  x

Xét hai trương hợp: x + 1 = 2 - x 2x = 1 x = 0,5
x + 1 = x - 2 0x = - 3 => pt vô nghiệm.

Hoang toàn tương tự GV cho HS giải các câu còn lại.

Dặn dò về nhà: - Hoàn thành các bài tập SGK, SBT

- Giải câu d của bài 3 và 3x x  1 - 2x x  2 = 12 (Bắt buộc

đối với HS
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản