ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (TIẾP THEO)

Chia sẻ: lotus_4

Củng cố kiến thức về giải bài toán có hai phép tính. Các bài toán hình học - Rèn luyện kĩ năng giải bài toán có hai phép tính. II) Đồ dùng dạy – học: - GV: SGK, bảng phụ - HS: SGK, bảng con III) Các hoạt động dạy – học Nội dung A) KT bài cũ ( 3’) Cách thức tiến hành H: Lên bảng thực hiện G+H: Nhận xét, đánh giá.

Nội dung Text: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (TIẾP THEO)

 

  1. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (TIẾP THEO) I)Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về: - Củng cố kiến thức về giải bài toán có hai phép tính. Các bài toán hình học - Rèn luyện kĩ năng giải bài toán có hai phép tính. II) Đồ dùng dạy – học: - GV: SGK, bảng phụ - HS: SGK, bảng con III) Các hoạt động dạy – học Nội dung Cách thức tiến hành H: Lên bảng thực hiện A) KT bài cũ ( 3’) G+H: Nhận xét, đánh giá. B) Bài mới G: Nêu yêu cầu tiết học 1. Giới thiệu bài ( 2’) 2. Luyện tập G: Hướng dẫn Bài 1: ( 8’) Mỗi hình có diện tích bao nhiêu xăng - H: Thực hiện tính G: Yêu cầu học sinh nêu nhận định về đề ti - mét vuông? bài, trình bày cách làm, đưa ra kết quả H+G: Nhận xét, đánh giá
  2. H: Tự tính chu vi, diện tích mỗi hình rồi Bài 2: ( 10’) Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều so sánh rộng 6cm. Hình vuồn có cạnh là 9cm. H+G: Nhận xét đánh giá a) Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai hình đó. b) Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó. G: Hướng dẫn Bài 3: ( 7’) Tìm cách tính diện tích hình H trong H: Tự tìm ra nhiều cách giải tuỳ theo cách chia hình thành các hình thích hợp để tính SGK: diện tích H+G: Chọn ra những cách chia hình đơn giản và tìm ra kết quả nhanh nhất H: Đọc kĩ yêu cầu của đề bài để tìm ra Bài 4: ( 7’) Sắp xếp tám hình tam giác tong SGK cách làm thành hình đề bài yêu cầu H: Thực hiện H+G: Nhận xét, đánh giá
  3. 3. Củng cố – dặn dò ( 3’) H: Nhắc lại ND bài học T: Nhận xét chung giờ học H: Ôn lại bài ở nhà và chuẩn bị bài sau
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản