ÔN TẬP VỀ THƠ

Chia sẻ: kata_2

Lập bảng thống kê Nă m T Tên bài T giả g tác 1. Đồng chí Chính Hữu 194 Tự do Vẻ đẹp chân thực, giản Chi tiết, hình ảnh tự 8 dị của anh bộ đội thời nhiên, giản dị, cô chống Pháp và tình đồng đọng, gợi cảm. chí sâu sắc, cảm động 2. Đoàn đánh cá thuyền Huy Cận 195 7 chữ 8 Vẻ đẹp tráng lệ, giàu Từ ngữ giàu hình màu sắc lãng mạn của ảnh, sử dụng các thiên nhiên, vũ trụ và biện pháp ẩn dụ, con người lao động mới ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản