Ôn thi hóa học lớp 9 - Bài 12: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chia sẻ: bupbelen_238

Phương pháp điều chế các hợp chất vô cơ: 1- Điều chế ôxit...

Nội dung Text: Ôn thi hóa học lớp 9 - Bài 12: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop

Ôn thi hóa học lớp 9 - Bài 12: MỐI LIÊN HỆ GIỮA
CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠPhương pháp điều chế các hợp chất vô cơ:

1- Điều chế ôxit


NHIỆT PHN MUỐI
OXIT
KIM LOẠI + OXIPHI KIM + OXI

NHIỆT PHÂN BAZƠ
KHÔNG TAN
OXI + HỢP CHẤT
Ví dụ: 4Al + 3O2 →? 2Al2O3

4P + 5O2 →? 2 P 2O 5
GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop

4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2
t 0 MgCO3 MgO + CO2
t 0 Cu(OH)2 CuO + H2O
t 0 2- Điều chế axit:
PHI KIM + HIĐRO
OXIT AXIT + NƯỚC AXIT
AXIT MẠNH + MUỐI
(KHÔNG BAY HƠI)
(KHAN)
H2 + Cl2 →? 2HCl

SO3 + H2O →? H2SO4

N2O4 + H2O →? 2HNO3

H2SO4 + 2NaCl →? Na2SO4 + 2HCl
GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop

3- Điều chế bazơ
OXIT BAZƠ + NƯỚC
KI ỀM + D D MUỐI
BAZƠ
ĐIỆN PHÂN D D MUỐI
(CÓ MÀNG NGĂN)
CaO + H2O →? Ca(OH)2

Ba(OH)2 + K2CO3 →? 2KOH + BaCO3

2KOH + FeSO4 →? Fe(OH)2  + K2SO4


Điện phân dung dịch
2NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2
có màng ngăn
GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop

4- Điều chế muối

a) Từ đơn chất

2Fe + 3Cl2 →? 2FeCl3

Fe + 2HCl →? FeCl2 + H2

Fe + CuCl2 →? FeCl2 + Cu


AXIT + BAZƠ
KIM LO ẠI + PHI KIM
AXIT + OXIT BAZƠ


AXIT + DD BAZƠ
MUỐI


KIM LO ẠI + AXIT
OXITAXIT + OXITBAZƠ
DD MUỐI + DD MUỐI
DD BAZƠ + DD MUỐI
GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop

KIM LO ẠI + DD MUỐI
DD MUỐI + DD AXIT
Thí dụ:

b) Từ hợp chất:

→? CuSO4 + 2H2O
H2SO4 + Cu(OH)2

→? KHSO4 + H2O
H2SO4 + KOH

→? CuSO4 + H2O
H2SO4 + CuO

→? KHSO4
SO3 + KOH

→? Na2 SO4 + H2O
SO3 + 2NaOH

→? CaSO3
CO2 + CaO

Na2SO4 + BaCl2 →? BaSO4 + 2NaCl

2NaOH + CuCl2 →? Cu(OH)2 + 2NaCl

Na2CO3 + 2HCl →? NaCl + CO2 + H2OMối quan hệ các chất vô cơ:
GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop

OXIT BAZƠ OXIT AXIT
(1) (2)
(3) (4)
MUỐI

(5)(6) (9)(7) (8)
BAZƠ AXIT
→?
(1) CuO + 2HCl CuCl2 + H 2O

→?
(2) CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O

→?
(3) K2O + H2O 2KOH
GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop

→?
(4) Cu(OH)2 CuO + H 2O
(h)

→?
(5) SO2 + H2O H2SO3

→?
(6) 2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H 2O

→?
(7) CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 +
Na2SO4

→?
(8) AgNO3 + HCl AgCl + HNO3

→?
(9) H2SO4 + ZnO ZnSO4 + H 2O
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản