Ôn thi hóa học lớp 9 – Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG

Chia sẻ: bupbelen_238

Canxi oxit (vôi sống) * Canxi oxit có công thức hoá học là CaO và có đầy đủ tính chất hoá học của oxit bazơ. -Tác dụng với nước: CaO + H2O →? Ca(OH)2 Phản ứng này là phản ứng tôi vôi. CaO dùng làm khô nhiều chất.

Nội dung Text: Ôn thi hóa học lớp 9 – Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG

GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop

Ôn thi hóa học lớp 9 – Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN
TRỌNG

a) Canxi oxit (vôi sống)

* Canxi oxit có công thức hoá học là CaO và có đầy
đủ tính chất hoá

học của oxit bazơ.

-Tác dụng với nước:

CaO + H2O →? Ca(OH)2

Phản ứng này là phản ứng tôi vôi. CaO dùng làm khô
nhiều chất.

- Tác dụng với axit:

CaO + HCl →? CaCl2 + H2O

Nhờ tính chất này, CaO dùng để khử chua đất trồng
trọt.

-Tác dụng oxit axit:

CaO + CO2 →? CaCO3

* Sản xuất CaO: CaO được điều chế từ đá vôi:
GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop

+ O2→?
C CO2 + Q

CaCO3 CaO + CO2
t 0b) Lưu huỳnh đioxit

*Lưu huỳnh đioxit có công thức hoá học là SO2, còn
được gọi là khí

sunfurơ, có đày đủ tính chất hoá học của oxit
axit.

- Tác dụng với nước

SO2 + H2O →? H2SO3

- Tác dụng với bazơ

SO2 + 2NaOH →? Na2SO3 + H2O

- Tác dụng oxit bazơ

SO2 + Na2O →? Na2SO3

* Điều chế SO2: SO2 được điều chế từ các phản ứng
hoá học sau:

Na2SO3 + H2SO4 →? Na2SO4 + H2O+SO2
GV: DƯƠNG XUÂN THÀNH TRƯỜNG THPT DL Lomonoxop

+ H2SO4 (ddđặc) →? CuSO4 +
Cu
H2O+SO2

S + O2   SO2
t04FeS2 + 11O2   Fe2O3 + SO2
t0

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản