One và You Cách sử dụng to say, to tell Sự phù hợp về thời giưa hai vế của một câu

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
270
lượt xem
179
download

One và You Cách sử dụng to say, to tell Sự phù hợp về thời giưa hai vế của một câu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

One và You Cách sử dụng to say, to tell Sự phù hợp về thời giưa hai vế của một câu 38. One và You Cả hai đại từ này trong một số trường hợp đều mang nghĩa “một người” hoặc “anh ta”, “chị ta”, tuy nhiên ngữ pháp sử dụng có khác nhau. 38.1 One   Nếu ở đầu câu đã sử dụng đại từ one thì các đại từ tương ứng tiếp theo ở mệnh đề dưới phải là one, one’s, he, his. If one takes this exam without studying, one is likely to fail. (Nếu một người không học bài mà đi thi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: One và You Cách sử dụng to say, to tell Sự phù hợp về thời giưa hai vế của một câu

Đồng bộ tài khoản