Ống telezoom - Chụp thiên nhiên

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
90
lượt xem
27
download

Ống telezoom - Chụp thiên nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi nghĩ về chụp ảnh phong cảnh, có thể bạn sẽ nghĩ ngay đến việc sử dụng ống kính góc rộng để chụp những bức ảnh thiên nhiên với góc nhìn rộng lớn, bao trùm được rất nhiều đối tượng. Nhưng đối với thể loại ảnh này, đôi khi ống telezoom cũng không kém phần hiệu quả. Để tìm hiểu, điều quan trọng là cần hiểu rõ cái gì tác động đến phối cảnh và phối cảnh có thể mang lại cảm giác gì cho ảnh. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ống telezoom - Chụp thiên nhiên

  1. ng telezoom - Ch p thiên nhiên • M t ng kính telezoom cũng có th làm nên nh ng b c nh thiên nhiên hùng vĩ. • Khi nghĩ v ch p nh phong c nh, có th b n s nghĩ ngay n vi c s d ng ng kính góc r ng ch p nh ng b c nh thiên nhiên v i góc nhìn r ng l n, bao trùm ư c r t nhi u i tư ng. Nhưng i v i th lo i nh này, ôi khi ng telezoom cũng không kém ph n hi u qu . tìm hi u, i u quan tr ng là c n hi u rõ cái gì tác ng n ph i c nh và ph i c nh có th mang l i c m giác gì cho nh. • Ngư i ta hay quan ni m sai l m r ng ph i c nh ư c quy t nh b i tiêu c , nhưng trong th c t i u duy nh t quy t nh ph i c nh là v trí b n t máy nh.
  2. • Ít nh t có hai nguyên t c b n c n bi t. Th nh t, càng l i g n i tư ng, kích c i tư ng càng to lên trong khung hình (cái này ai cũng bi t). Khi b n d ch chuy n g n hơn t i c nh c n ch p, các i tư ng g n s tăng kích c nhanh hơn các i tư ng xa (cái này không ph i ai cũng bi t). Chính nguyên t c th hai ngư i ch p thư ng hay quên nh t. • Dư i ây là ví d ư c ch p t i vùng Eastern Sierra bang California (M ).
  3. b c nh u tiên, ngư i ch p ng v trí cách các t ng á ti n c nh kho ng 30 mét. Sau khi căn khung hình, i tư ng ch o trong b c hình là nh ng ng n núi mà th c t cách r t xa so v i các t ng á. b c nh th hai, ngư i ch p ti n g n t ng á thêm 15 mét. Gi ây, khi ch p g n hơn v i ng kính m r ng hơn, nh ng ng n núi h u c nh trông không còn v hùng m nh như trư c và i tư ng chính trong khung hình gi l i chính là nh ng t ng á ti n c nh. Rõ ràng b c nh này s mang l i m t c m giác khác h n so v i c m giác mà b c nh u tiên mang l i. Ph i c nh b n ch n cho m t khung c nh s l thu c vào vi c b n mu n truy n t thông i p gì. M t bài h c nh khác cũng có th h c h i kèm trong ví d này, ó là i u ki n ánh sáng c a hai b c hình. B c th nh t ư c ch p
  4. kho ng 15 phút trư c khi m t tr i m c, còn b c th hai ch p 15 phút sau khi m t tr i m c. Bài h c ây là i u ki n ánh sáng có th thay i theo t ng mili giây, vì v y, hãy m b o b n ph i có m t toàn b quãng th i gian ó có th ch p ư c nh ng kho nh kh c nh sáng t i b t kỳ th i i m nào. Do ph i c nh ư c quy t nh ch b i v trí t máy nh, b n có th th y r ng ph i c nh d ch u nh t thư ng là c nh ư c nhìn m t kho ng cách r t xa. t o khuôn hình v i ph i c nh ki u như v y, b n c n ph i zoom l i g n v i m t ng kính tiêu c dài. L y ví d trên, b c nh u tiên ư c ch p t i tiêu c 70 mm (trên máy APS-C nhân hình 1,6x), trong khi b c nh th hai ư c ch p tiêu c 40 mm do lúc này ngư i ch p ã ti n g n hơn t i nh ng t ng á ti n c nh. Do ó, ph i mang m t ng kính có d i tiêu c r ng ch p ư c nhi u ph i c nh khác nhau. V y ng kính telezoom nào là h p lý cho ch p nh thiên nhiên? Rõ ràng i u này s t n không ít gi y m c, nhưng ph n l n các nhi p nh gia s khuyên b n l a ch n d i 70-200mm (v n là d i
  5. r t thông d ng v i t t c các nhà s n xu t ng kính). Theo trang Digital Photography School, k c không c n nhi u ti n, m t ng 70- 200mm f/4L cũng có th làm nên nh ng b c nh y n tư ng.
Đồng bộ tài khoản