Ống zoom

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
73
lượt xem
28
download

Ống zoom

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trào lưu bình dân hóa DSLR dẫn tới sự ra đời của hàng loạt các ống zoom bình dân dùng làm ống kit. Các ống này thường có 2 độ mở, thấp nhất cũng là f/4-5,6. Do độ mở không lớn, lại thiếu IS, các ống này để đảm bảo ảnh đẹp phải chụp ở tốc độ cửa trập chậm hơn. Vì thế các ống zoom bình dân vẫn được coi là dạng các ống "chậm".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ống zoom

  1. ng zoom • Các ng zoom th h m i ang có xu hư ng ư c s n xu t v i ch t lư ng cao hơn, m l n hơn và ti n t i chuyên nghi p hơn. ng zoom nhanh là xu hư ng m i. nh: Popphoto. Trào lưu bình dân hóa DSLR d n t i s ra i c a hàng lo t các ng zoom bình dân dùng làm ng kit. Các ng này thư ng có 2 m , th p nh t cũng là f/4-5,6. Do m không l n, l i thi u IS, các ng này m b o nh p ph i ch p t c c a tr p ch m hơn. Vì th các ng zoom bình dân v n ư c coi là d ng các ng "ch m". Nh ng ng kính t ti n hơn có m l n hơn (f/2,8 hay th m chí f/2,0) và c nh (1 m cho c d i zoom) cho phép máy nh có kh năng ch p v i t c c a tr p nhanh hơn, tránh ư c nhòe nh trong i u ki n
  2. ánh sáng y u. Chính vì th nh ng ng có m f/2,8 tr xu ng thư ng ư c g i là các ng kính nhanh (fast lens). Xu hư ng g n ây cho th y, c các nhà s n xu t máy nh và ng kính l n nh ng hãng th ba ch chuyên s n xu t ng kính ang d n ưa ra th trư ng nh ng ng zoom "nhanh" hơn, công ngh tiên ti n hơn và m t m c giá h p lý. L y Nikon làm ví d . Trong s 16 ng Nikkor ư c gi i thi u k t tháng 1/2007 n nay, 10 ng trong s ó ã ư c c i thi n m ng kính (bao g m c hai ng siêu tele f/4), 6 ng m f/2,8, m t ng f/1,8 và m t ng f/1,4. L n ngư c l i quá trình s n xu t c a hãng này m t năm rư i trư c th i i m tháng 1/2007, ch có 2 ng trong s 8 ng ư c gi i thi u là có m f/2,8, còn l i u là nh ng ng 2 m r ti n. ây qu th c cũng là m t tin t t b i l g n như t t c các hãng s n xu t ng kính ub t u tung ra các s n ph m m i là các ng zoom t c nhanh, t nh ng ng siêu r ng Tokina 11–16 mm f/2.8 t i siêu dài Sigma 200– 500 mm f/2.8. Bên c nh vi c m r ng m , các ng zoom th h m i còn có nhi u thi t k c i ti n hơn, ch t li u và quy trình s n xu t tiên ti n hơn. ng kính Pentax 16-50. nh: Popphoto.
  3. M t s nhân t ư c cho là nh hư ng n xu hư ng ua s n xu t ng kính nhanh có th k n. Sau khi ã s n xu t nhu c u ng zoom bình dân giá r hai m (f/4–5.6) ph c v các máy DSLR, các nhà s n xu t ang quay tr l i s n xu t các ng kính nhanh l p y các phân khúc b b sót trong các dòng ng kính ch t lư ng cao c a mình. V i s ra i c a thân máy DSLR full-frame m i (EOS 5D, D700…), nhu c u ng zoom chuyên nghi p dành cho thân full-frame cũng tăng cao. Các ng zoom th h m i này ng d ng nh ng thi t k h th u kính cũng như ph m t tiên ti n hơn, thi t k chuyên cho các máy digital hơn là các ng cao c p trư c ây v n thi t k cho máy phim truy n th ng. Nh ng tay máy chuyên nghi p khi nâng c p thân máy v i phân gi i ngày m t cao hơn cũng có nhu c u nâng c p luôn c ng kính, b i l các ng kính i cũ có v như ã không h tr chi ti t nét t i a cho nh ng c m bi n có phân gi i t 16 tri u n 21 tri u i m nh. Nhu c u c a nh ng tay máy DSLR bán nghi p dư v nh ng ng kính nhanh hơn cũng ang tăng cao b i l sau m t quá trình ch p, h b t u nh n th c ư c l i th c a nh ng ng kính có m f/2,8.
  4. Th h các ng zoom nhanh còn ang chuy n t siêu r ng t i siêu dài. nh: Popphoto. Th c ch t c a v n t u trung l i ch là ánh sáng. V i các ng có m l n (thư ng là f/2,8 ho c l n hơn), lư ng ánh sáng vào c m bi n s nhi u hơn, máy nh có th ch p v i t c c a tr p nhanh hơn. V i t c nhanh hơn, các nguy cơ rung máy ư c gi m thi u, nh v n mb o nét mà không ph i dùng t i èn flash hay chân máy trong i u ki n ánh sáng y u. Thêm vào ó t c nhanh hơn còn cho phép máy nh ch p các c nh chuy n ng t t hơn, có th " óng băng" i tư ng ang chuy n ng, r t thích h p cho các phóng viên hay nh ng ngư i ưa thích ch p th thao hay ch p con tr . Các ng zoom có m l n như f/2 hay f/2,8 bên c nh ó còn có kh năng làm nhòe n n h u hi u, ng th i làm tăng nét cho i tư ng, làm n i b t i tư ng và t o cho nh có chi u sâu hơn. Các th h ng zoom nhanh hi n nay tr i dài t các ng siêu r ng t i các ng siêu dài. Chúng có lo i, ph c v m i nhu c u ch p nh n y sinh trong cu c s ng, t nh chân dung, c n c nh, th thao, ám cư i t i ph c v nghi p v các phóng viên.
  5. M c dù các ng zoom m l n, ch t lư ng cao không m y khi i cùng v i giá r , nhưng nói chung chúng cũng x ng áng v i m c u tư. Chúng s có tu i th lâu hơn thân máy, ng th i v n gi giá t i hàng năm tr i k c khi mu n bán i. Và trên h t, chúng góp ph n r t l n trong vi c t o nên nh ng b c nh ch t lư ng cao. Máy nh Full Frame góp ph n phát tri n ng zoom t c cao. nh: Newphoto. Trong s các ng zoom t c cao xu t hi n trong nh ng tháng g n ây, h u h t u là các ng góc r ng và có d i zoom t góc r ng t i tele thư ng ( kích c full-frame). Trong vòng m t năm rư i tr l i ây, các nhà s n xu t u ít nh t gi i thi u m t n u không mu n nói là nhi u các ng ki u này. Có th k n nh ng th h m i như Canon 16-35mm f/2.8L II, Nikon 14–24mm f/2.8 và 24–70mm f/2.8, Sigma 24–70mm f/2.8, Sony 16–35mm f/2.8 và 24–70mm f/2.8. T t nhiên không th không k n nh ng ngư i kh i xư ng u tiên cho trào lưu này t nh ng năm 2003, ó
  6. là Tamron v i ng 28–75mm f/2.8 v i m c giá cho n gi v n thu c hàng r nh t, ch kho ng 400 USD. óng góp không nh trong xu hư ng s n xu t ng zoom t c cao ph i k n s xu t hi n ngày càng nhi u nh ng thân máy full-frame th h m i như Sony Alpha 900, Canon EOS-1Ds Mark III và EOS 5D Mark II, Nikon D3X và D700… so v i s lư ng thân full-frame v n vô cùng ít i trư c ây. Hơn n a, công ngh quang h c cũng ã có nh ng bư c phát tri n m i k t nh ng thân máy DSLR u tiên. V i thi t k m i, công ngh ph m t m i cũng như ch t li u th u kính m i giúp c i thi n méo hình và hi u ng làm m v n ch có trên các ng góc r ng gi ây cũng ã ư c ng d ng trên các ng kính zoom d i ng n. Tuy nhiên, i v i nh ng ng có d i zoom dài thì công ngh v n v n chưa có nhi u ti n tri n l m. Thêm m t lý do lý gi i cho vi c các ng zoom góc r ng tr nên "nhanh" hơn, ó là tính năng ch ng rung. i v i các ng zoom góc r ng m i, thì thi t k nh g n c a nó khó có th tích h p thêm h th ng ch ng rung vư ng víu vào bên trong ng kính, Vì v y gi i pháp h p lý nh t ng kính ho t ng hi u qu trong i u ki n ánh sáng th p chính là vi c m r ng m . ng Canon EF 16–35mm f/2.8L II USM AF là m t minh ch ng cho xu hư ng này. M c dù giá c khá t (kho ng 1.500 USD), ây là m t trong nh ng ng kính zoom góc r ng khá hoàn h o mà l i không b méo hình (v n là m t như c i m l n nh t c a các ng góc r ng). Dù không IS, ng kính ng c p L này cho hình nh v i s c nét và tương ph n m c xu t s c trong các th nghi m ng kính, méo hình ư c ki m soát r t t t, hơn h n phiên b n I c a chính ng này ra m t 6 năm trư c ây (3/2003).
  7. Không ch xâm chi m lãnh a nh ng d i zoom ng n, m t s ng zoom dài cũng b t u i theo trào lưu này, trong ó ph i k n siêu kh ng Sigma 200-500 mm f/2.8 EX DG APO IF. N ng t i 15,8 kg, dài 73,6 cm, r ng 25,4 cm, có pin x c riêng ph c v cho motor zoom và l y nét và giá t i 29.000 USD, siêu kh ng này th c ra quá t m v i c a h u h t nh ng dân chơi nh chuyên nghi p thông thư ng. Ví d này cũng ch ch ng t , các ng zoom dù cho có thu c d i dài hay ng n, tele hay góc r ng, mu n ti n t i ng c p chuyên nghi p không gì khác hơn là ph i theo xu hư ng có m ngày m t l n hơn.
Đồng bộ tài khoản