Oracle9i Database Administrator’s Guide

Chia sẻ: Ba Toan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:980

0
183
lượt xem
42
download

Oracle9i Database Administrator’s Guide

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Oracle 10g Workflow Người sử dụng Hướng dẫn nước thải Oracle Database 10g, phát hành vào năm 2003 và phát hành hiện tại, cho phép lưới điện (g trong 10g) máy tính. Lưới điện đơn giản chỉ là một hồ bơi của máy tính cung cấp cần thiết nguồn tài nguyên cho các ứng dụng trên một cơ sở cần thiết. Mục đích là để cung cấp comput các nguồn lực minh bạch quy mô cộng đồng người sử dụng, giống như một Electri cal tiện ích công ty có thể cung cấp sức mạnh để đáp ứng nhu cầu cao điểm bằng cách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Oracle9i Database Administrator’s Guide

Đồng bộ tài khoản