OSI Reference Model & Layered Communications

Chia sẻ: Minh Khang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
97
lượt xem
25
download

OSI Reference Model & Layered Communications

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Topic 1: OSI Reference Model & Layered Communications 1. Choose all terms popularly used as synonyms for MAC address. A. NIC address. B. Card address. C. LAN address. D. Hardware address. E. Ethernet address. F. Token Ring address. G. FDDI address. H. Burned-in address. I. MAC address. 2. What portion of a MAC address encodes an identifier representing the manufacturer of the card (choose two)? A. The first 3 bytes. B. The result show interface command for a LAN interface lists the burned in address after the acronym BIA. C. The first 6 bytes D. The first 12 Hexadecimal digits 3....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: OSI Reference Model & Layered Communications

Đồng bộ tài khoản