OU – DELEGATE CONTROL

Chia sẻ: Tran Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
271
lượt xem
94
download

OU – DELEGATE CONTROL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Tạo OU(Organization Unit) B1 : Logon Administrator, Start, Programs, Administrative Tools, Active Directory Users and Computers, click chuột phải lên domx.com, New, Organizational Unit Trong cửa sổ New Object – Organizational Unit, trong ô Name : gõ THUCHANH, OK B2 : Click phải chuột lên OU THUCHANH, New, Organizational Unit , Trong cửa sổ New Object - Organizational Unit, trong ô Name : gõ Ketoan, OK B3 : Click phải chuột lên OU THUCHANH, New, Organizational Unit , Trong cửa sổ New Object - Organizational Unit, trong ô Name : gõ Nhansu, OK ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: OU – DELEGATE CONTROL

 1. OU – DELEGATE CONTROL I. Tạo OU(Organization Unit) B1 : Logon Administrator  Start  Programs  Administrative Tools  Active Directory Users and Computers  click chuột phải lên domx.com  New  Organizational Unit Trong cửa sổ New Object – Organizational Unit  trong ô Name : gõ THUCHANH  OK BS Hệ Thống Mạng Trang 1 Lê Xuân Tùng
 2. B2 : Click phải chuột lên OU THUCHANH  New  Organizational Unit  Trong cửa sổ New Object - Organizational Unit  trong ô Name : gõ Ketoan  OK BS Hệ Thống Mạng Trang 2 Lê Xuân Tùng
 3. B3 : Click phải chuột lên OU THUCHANH  New  Organizational Unit  Trong cửa sổ New Object - Organizational Unit  trong ô Name : gõ Nhansu  OK BS Hệ Thống Mạng Trang 3 Lê Xuân Tùng
 4. B4 : Click phải chuột lên OU Ketoan  New  User Trong cửa sổ New Object – User  trong ô First Name và ô Full Name điền kt1  trong ô User logon name và ô User logon name (pre-Windows 2000) điền kt1  Next BS Hệ Thống Mạng Trang 4 Lê Xuân Tùng
 5.  Trong ô Password và ô Confirm password điền vào 12345?a  bỏ dấu chọn tại  User must change password at next logon  Next  Finish B5 : Trong OU Ketoan tạo user kt2 tương tự như bước 4 B6 : Click phải chuột lên OU Nhansu  New  User BS Hệ Thống Mạng Trang 5 Lê Xuân Tùng
 6. Trong cửa sổ New Object – User  trong ô First Name và ô Full Name điền ns1  trong ô User logon name và ô User logon name (pre-Windows 2000) điền ns1  Next  Trong ô Password và ô Confirm password điền vào 12345?a  bỏ dấu chọn tại  User must change password at next logon  Next  Finish BS Hệ Thống Mạng Trang 6 Lê Xuân Tùng
 7. B7 : Trong OU Nhansu tạo user ns2 tương tự như bước 6 B8 : Trong OU THUCHANH tạo user có tên giamdoc Click phải chuột lên OU THUCHANH  New  User Trong cửa sổ New Object – User  trong ô First Name và ô Full Name điền giamdoc  trong ô User logon name và ô User logon name (pre-Windows 2000) điền giamdoc  Next BS Hệ Thống Mạng Trang 7 Lê Xuân Tùng
 8.  Trong ô Password và ô Confirm password điền vào 12345?a  bỏ dấu chọn tại  User must change password at next logon  Next  Finish BS Hệ Thống Mạng Trang 8 Lê Xuân Tùng
 9. II. Delegate Control THUCHANH giamdoc Ketoan kt1 kt2 Nhansu ns1 ns2 Mục đích : Trong mô hình OU này ta phân quyền như sau : - User kt1 có quyền quản lý các user trong OU Ketoan - User ns1 có quyền quản lý các user và group trong OU Nhansu - User giamdoc có quyền quản lý OU THUCHANH, Ketoan, Nhansu Chuẩn bị : Cho group Users có quyền Allow log on locally  Logon Administrator  Start  Programs  Administrative Tools  Domain Controller Security Policy BS Hệ Thống Mạng Trang 9 Lê Xuân Tùng
 10.  Local Policies  User Rights Assignment  click phải chuột lên Allow log on locally  Properties BS Hệ Thống Mạng Trang 10 Lê Xuân Tùng
 11.  Cửa sổ Allow log on locally properties  bấm nút Add User or Group  Browse BS Hệ Thống Mạng Trang 11 Lê Xuân Tùng
 12.  Trong hộp Enter the object names to select gõ : users  bấm nút Check Names  OK BS Hệ Thống Mạng Trang 12 Lê Xuân Tùng
 13.  OK Đóng tất cả cửa sổ đang có  vào menu Start  Run  gõ gpupdate /force  OK BS Hệ Thống Mạng Trang 13 Lê Xuân Tùng
 14. 1. Phân quyền cho user kt1 quản lý các user trong OU Ketoan B1 : Logon Administrator  Start  Programs  Administrative Tools  Active Directory Users and Computers  click phải chuột OU Ketoan  chọn Delegate Control  Trong cửa sổ Welcome  chọn Next BS Hệ Thống Mạng Trang 14 Lê Xuân Tùng
 15.  Trong cửa sổ Users or Groups  chọn Add  gõ kt1  bấm nút Check Names  OK BS Hệ Thống Mạng Trang 15 Lê Xuân Tùng
 16.  Next  Trong cửa sổ Tasks to Delegate đánh dấu chọn vào ô  Delegate the following common tasks  đánh dấu chọn vào ô  Create, delete, and manage user accounts  Next  Finish BS Hệ Thống Mạng Trang 16 Lê Xuân Tùng
 17. B2 : Logoff Administrator  Log on kt1  Start  Programs  Administrative Tools  Active Directory Users and Computers  click phải chuột OU Ketoan  New  User Lưu ý : Quan sát ta thấy kt1 chỉ có duy nhất quyền tạo User  Trong cửa sổ New Object – User  tạo user kt3  Next  đặt password là 12345?a  bỏ dấu chọn  User must change password at next logon  Next  Finish BS Hệ Thống Mạng Trang 17 Lê Xuân Tùng
 18. B3 : click chuột phải trên user kt2 chọn Reset Password  tạo password mới cho kt2  OK  OK B4 : click chuột phải lên user kt2 chọn Delete  Yes BS Hệ Thống Mạng Trang 18 Lê Xuân Tùng
 19. 2. Phân quyền cho user ns1 quản lý các users và các groups trong OU Nhansu B1 : Logon Administrator  Start  Programs  Administrative Tools  Active Directory Users and Computers  click phải chuột OU Nhansu  chọn Delegate Control  Trong cửa sổ Welcome  chọn Next BS Hệ Thống Mạng Trang 19 Lê Xuân Tùng
 20.  Trong cửa sổ Users or Groups  chọn Add  gõ ns1  bấm nút Check Names  OK BS Hệ Thống Mạng Trang 20 Lê Xuân Tùng
Đồng bộ tài khoản