Oxy liệu pháp trong điều trị viêm phổi do virus (Phần 3)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
60
lượt xem
13
download

Oxy liệu pháp trong điều trị viêm phổi do virus (Phần 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguồn cung cấp oxy: Bình chứa Oxy với áp lực cao: - Di động - Cố định Hệ thống Oxy trung tâm. Máy tạo Oxy từ khí trời. Nguồn cung cấp Oxy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Oxy liệu pháp trong điều trị viêm phổi do virus (Phần 3)

  1. NGUỒN VÀ DỤNG CỤ CUNG CẤP OXY 16
  2. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù NGUỒN CUNG CẤP OXY  Bình chứa Oxy với áp lực cao: - Di động - Cố định  Hệ thống Oxy trung tâm.  Máy tạo Oxy từ khí trời. 17
  3. Nguồn cung cấp Oxy 18
  4. Suy hoâ haáp giaûm oxy maùu DỤNG CỤ CUNG CẤP 19
  5. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Xeáp loaïi duïng cuï cung caáp oxy  Cung löôïng thaáp:  Cung löôïng cao: – Cannula muõi – Venturi mask – Catheter muõi – Aerosol mask – Mask ñôn giaûn – Mask CPAP – Mask thôû laïi – CPAP muõi – Mask khoâng thôû – Maùy thôû laïi 20
  6. Có hai nhóm dụng cụ cung cấp oxy Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Cung lượng thấp: Không thể cung cấp đầy đủ nhu cầu thở vào của BN Oxy bị trộn loãng với khí phòng trong khí hít vào. FIO2 thay đổi tùy thuộc thể tích khí thở, tần số thở và tốc độ dòng khí hít vào của BN. Cung lượng cao: Cấp đấy đủ nhu cầu về tốc độ dòng thở vào của BN. FIO2 luôn ổn định không phụ thuộc kiểu thở của BN. Oxy không bị làm loãng với khí phòng 21
  7. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Catheter (sonde) mũi  Ưu điểm: rẻ tiền dễ kiếm  Nhược điểm:  Không dễ chịu  Dễ gây chướng bụng.  1 - 6 l/p.  0.22-0.40 FIO2 22
  8. Suy hoâ haáp giaûm oxy maù Cannula mũi  Ưu điểm: Đơn giản, dễ chịu hơn  Nhược điểm:  FIO2 không ổn định và phụ thuộc vào kiểu thở của BN  1 - 6 l/p  0.22-0.40 FIO2 23
  9. Quy tắc số 4 tính gần đúng FiO2 "Coi nồng độ Oxy khí trời là 20%. Cứ cho bệnh nhân thở thêm 1 l/p thì FiO2 tăng thêm 4 %" Ví dụ: Nếu bệnh nhân thở khí trời, FiO2 = 21%, Khi bệnh nhân thở Oxy qua catheter với dòng là 1l/p thì FiO2 là 24%, Khi bệnh nhân thở Oxy qua catheter với dòng là 6 l/p thì FiO2 = 20 + 4x6 = 44%. 24

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản