Part 37 - Exchange Server - Address List

Chia sẻ: Bantoisg Bantoisg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

1
101
lượt xem
39
download

Part 37 - Exchange Server - Address List

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT Part 37 - Exchange Server - Address List Như các bạn đã biết với Exchange & MOO để gởi mail thay vì phải nhập địa chỉ Mail người nhận vào mục TO thì chỉ cần nhập nút TO cửa sổ Select Names sẽ liệt kê toàn bộ danh sách các Mailbox tồn tại trên hệ thống. Tuy nhiên nếu trong hệ thống chúng ta tồn tại đến hàng nghìn Mailbox thì việc lựa chọn một Email nào đó là cực kỳ khó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Part 37 - Exchange Server - Address List

 1. “Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT Part 37 - Exchange Server - Address List Như các bạn đã biết với Exchange & MOO để gởi mail thay vì phải nhập địa chỉ Mail người nhận vào mục TO thì chỉ cần nhập nút TO cửa sổ Select Names sẽ liệt kê toàn bộ danh sách các Mailbox tồn tại trên hệ thống. Tuy nhiên nếu trong hệ thống chúng ta tồn tại đến hàng nghìn Mailbox thì việc lựa chọn một Email nào đó là cực kỳ khó. Như vậy chúng ta cần có một giải pháp là làm sao khi vào đây chỉ liệt kê những Mailbox nào đó mà ta muốn vì thực tế một số Mailbox thậm chí chẳng bao giờ chúng ta có nhu cầu gởi Mail cho họ cả. Trong bài tôi lấy ví dụ như sau: - gccom1, gccom2 thuộc phòng Kinh Doanh và làm việc tại Tiền Giang họ chỉ có nhu cầu gởi Mail cho các Mailbox cùng phòng ban hoặc cùng chi nhánh Tiền Giang mà thôi. - Tương tự cho gccom3 & gccom4 thuộc phòng Kỹ Thuật và làm việc tại Hồ Chí Minh họ chỉ có nhu cầu gởi Mail cho các Mailbox cùng phòng ban hoặc cùng chi nhánh Hồ Chí Minh. Như vậy tôi đặt thuộc tính cho các User này như sau: - gccom1, gccom2: State/Province: Tien Giang - gccom3, gccom4: State/Province: Ho Chi Minh 1 of 23
 2. - gccom1, gccom2: Department: AAA - gccom3, gccom4: Department: BBB 2 of 23
 3. Tiếp đó tôi sẽ tạo các Group tương ứng để Add các User này vào bằng cách nhấp phải vào vùng trống trong Recipient Configuration chọn New Distribution Group 3 of 23
 4. Chọn thuộc tính là Security và đặt tên cho Group Như vậy trong bài tôi sẽ tạo 2 Group là Kinh Doanh và Ky Thuat, bạn phải đảm bảo rằng các Group này đều là Security Group 4 of 23
 5. Add gccom1, gccom2 vào Group Kinh Doanh, gccom3 & gccom4 vào Group Ky Thuat Tiếp đến tạo một Database mới mang tên GC Com Co (Xem lại bài Storage Group) Sau đó Move các User gccom1, gccom2, gccom3, gccom4 sang Database GC Com Co này 5 of 23
 6. Tiếp theo tôi sẽ tạo các Address List sao cho: - Address List Tien Giang: chỉ chứa các User Mailbox có thuộc tính State/Province là Tien Giang - Address List Ho Chi Minh: chỉ chứa các User Mailbox có thuộc tính State/Province là Ho Chi Minh Nhấp chọn Mailbox trong Organization Configuration chọn tiếp Tab Address Lists Nhấp phải chọn New Address List Đặt tên cho Address List 6 of 23
 7. Tại cửa sổ Conditions chọn Recipient is in a State or Province và Add từ khóa Tien Giang và đây (Xem lại bài EX Group) Tương tự cho Address List Ho Chi Minh Trở lại màn hình Address Lists sẽ thấy xuất hiện 2 mục mới là: 7 of 23
 8. Tien Giang Address List Ho Chi Minh Address List Logon vào gccom1 nhấp soạn Mail mới và click nút To sẽ thấy trong Address Book sẽ xuất hiện thêm 2 mục mới đó là Ho Chi Minh & Tien Giang Chú ý: Với bài này chúng ta không thể truy cập các Mailbox bằng Profile được mà phải Logoff và Logon vào lại với User tương ứng thì mới xem được kết quả tốt. 8 of 23
 9. Click chọn Ho Chi Minh sẽ thấy chỉ hiển thị các Mailbox có thuộc tính State/Province là Ho Chi Minh mà thôi Tương tự tại Tien Giang sẽ thấy chỉ hiển thị các Mailbox có thuộc tính State/Province là Tien Giang 9 of 23
 10. mà thôi Tuy nhiên trong Global Address List lại hiển thị tất cả các User Mailbox. Như vậy vô tình khi bật hộp thoại Select Names lên Windows phải tải tất cả User Mailbox tồn tại trong Database vào đây, vì vậy tôi không muốn danh sách này hiển thị nữa bằng cách ngăn cấm các Group truy cập vào Default Global Address List. 10 of 23
 11. Bật Exchange Power Shell lên nhập lệnh Add-ADPermission -Identity "Default Global Address List" -User "Kinh doanh" -AccessRights Genericall -Deny Làm tương tự cho Group Ky Thuat Bây giờ Logon vào gccom1 sẽ thấy khi truy cập vào Global Address List hiện màn hình thông báo lỗi 11 of 23
 12. Tiếp theo tôi sẽ tạo các Global Address List mới sao cho: Với các User Mailbox có thuộc tính Department là AAA - Kinh Doanh Global Address List: chỉ chứa các User Mailbox có thuộc tính Department là AAA Với các User Mailbox có thuộc tính Department là BBB - Ky Thuat Global Address List: chỉ chứa các User Mailbox có thuộc tính Department là BBB Bật Exchange Power Shell lên nhập New-GlobalAddressList -Name "Kinh Doanh" -IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalDepartment "AAA" 12 of 23
 13. Và nhập lệnh cập nhật cho Global Address List mới tạo cho Group Kinh Doanh Update-GlobalAddressList -Identity "Kinh Doanh" Làm tương tự cho Ky Thuat Global Address List Vào lại Address Lists sẽ thấy xuất hiện thêm 2 Global Address List mới là Kinh Doanh và Ky Thuat 13 of 23
 14. Bây giờ Logon vào gccom1 sẽ thấy khi truy cập vào Global Address List chỉ hiển thị các User Mailbox có thuộc tính Department là AAA Như vậy với việc tạo các Address List như trên sẽ giúp ta tìm kiếm User Mailbox của một ai đó một cách nhanh chóng và hiệu quả Tuy nhiên các Address List này chỉ nằm trực tiếp trên máy Exchange Server mà thôi khi ta mở MOO thì nó sẽ kết nối với Exchange và tải danh sách này về. Chính vì thế khi ta sử dụng máy bên ngoài 14 of 23
 15. mạng công ty sẽ không thể có được danh sách các địa chỉ Email này chẳng hạn khi bạn làm việc tại nhà. Chính vì thế ta cần tạo một Offline Address Book để dùng trong trường hợp này Vào lại Mailbox trong Organization Configuration chọn tiếp Tab Offline Address Book Nhấp phải chọn New Offline Address Book Ví dụ tôi tạo một Offilne Address Book cho các User Mailbox có thuộc tính State/Province là Tien Giang Nhấp Browse để chọn máy Exchange Server Nhấp chọn lựa chọn Include the following address lists và chọn Add 15 of 23
 16. Chọn Tien Giang Màn hình sau khi hoàn tất 16 of 23
 17. Trong Distribution Points chọn Enable public folder distribution Tại màn hình Offline Address Book nhấp phải vào Tien Giang chọn Update để cập nhật danh sách Trở lại màn hình Mailbox trong Server Configuration chọn GC Com Co Database nhấp phải chọn Properties 17 of 23
 18. Chọn tiếp Tab Client Settings trong Offline Address Book nhấp Browse 18 of 23
 19. Chọn Tien Giang 19 of 23
 20. Như vậy ta đã hoàn tất việc Set cho Offline Address Book cho các User Mailbox có thuộc tính State/Province là Tien Giang Logon vào gccom1 mở MOO lên vào Tool -> Send/Receive -> Download Address Book 20 of 23
Đồng bộ tài khoản