Pha tối quang hợp Chu trình CalvinBenson.

Chia sẻ: heoxinhkute4

Sau khi pha sáng tạo ra ATP và NADPH2 giai đoạn tiếp theo của quang hợp là sử dụng ATP, NADPH2 để tổng hợp nên các chất hữu cơ từ CO2, đó là quá trình đồng hoá CO2. Quá trình đồng hoá CO2 là một chuỗi các phản ứng hoá sinh nhờ các enzim xúc tác.

Nội dung Text: Pha tối quang hợp Chu trình CalvinBenson.

Pha tối quang hợp -
Chu trình Calvin-
Benson.


Sau khi pha sáng tạo ra ATP và
NADPH2 giai đoạn tiếp theo của
quang hợp là sử dụng ATP,
NADPH2 để tổng hợp nên các
chất hữu cơ từ CO2, đó là quá
trình đồng hoá CO2. Quá trình
đồng hoá CO2 là một chuỗi các
phản ứng hoá sinh nhờ các enzim
xúc tác.
Quá trình này chỉ sử dụng sản
phẩm của ánh sáng tạo ra trong
pha sáng là ATP, NADPH2 dùng
làm năng lượng và lực khử mà
không dùng trực tiếp năng lượng
ánh sáng nên được gọi là phản
ứng tối, pha tối.
Có nhiều con đường đồng hoá
CO2 xảy ra trong thực vật, mỗi
con đường đặc trưng cho một
nhóm thực vật nhất định. Cho
đến nay đã phát hiện được 3 con
đường đồng hoá CO2 xảy ra ở lá
đó là chu trình Calvin-
Benson, chu trình Hatch-
Slack và chu trình CAM.
Ngoài ra còn có quá trình
đồng hoá CO2 xảy ra ở rễ.
1. Phương pháp nghiên cứu của
Calvin.
Vào những năm 1948-1954 hai
nhà khoa học là Calvin và
Benson đã dùng đồng vị phóng
xạ C14 gắn vào CO2 để tiến hành
nghiên cứu con đường biến đổi
CO2 trong pha tối quang hợp.
Bằng cách cho Chlorela quang
hợp với 14CO2, sau những thời
gian quang hợp xác định (sau 1’’,
2’’, 3’’ ...) tiến hành cố định mẫu
để không cho chlorela tiếp tục
quang hợp. Chiết rút các sản
phẩm của quá trình đồng
hoá 14CO2, dùng sắc ký phóng xạ
để tách riêng các sản phẩm và
định tính để xác định các sản
14
phẩm được tạo ra từ CO2 theo
tuần tự thời gian sau khi
cholorela tiến hành quang hợp
với 14CO2. Qua phân tích các tác
giả đã xác định được sản phẩm
tạo ra đầu tiên trong quá trình
đồng hoá CO2 là APG, chất nhận
CO2 là Ribolozo 1,5 dP và quá
trình đồng hoá CO2 xảy ra theo
chu trình khép kín - đó là chu
trình Calvin-Benson, hay còn gọi
là chu trình C3 vì sản phẩm đầu
của quá trình đồng hoá CO2 theo
con đường này là hợp chất có 3C
(APG).
2. Cơ chế chu trình.
- Sơ đồ chung
Kết quả chu trình C3: chu trình
xảy ra qua 3 giai đoạn:
Sản phẩm chu trình Calvin là
C6H12O6, từ C6H12O6 sẽ tạo nên
tinh bột, các hợp chất hữu cơ
khác. Có thể nói mọi chất hữu cơ
có trong cây đều được tạo ra từ
quang hợp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản