PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TIC

Chia sẻ: xmen_dangcap

Tích là những động tác không hữu ý, xảy ra nhanh, định hình, không nhịp điệu (thường bao gồm những nhóm cơ hạn chế) hoặc sự phát âm xuất hiện đột ngột không có mục đích rõ ràng. Các tic được cảm nhận nhưu không thể cưỡng lại được nhưng có thể dừng tic lại hữu ý trong những khoảng thời gian khác nhau.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản