PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - MÔN THỦ CÔNG, KĨ THUẬT

Chia sẻ: toyotayaris

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp hữu hiệu để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Nó là một quá trình lâu dài, phải được thực hiện trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong cộng đồng. Trường học là nơi tập trung nguồn nhân lực cơ bản, rộng lớn cho tương lai, là môi trường giáo dục tốt nhất cho mọi nội dung theo chương trình, hệ thống giáo dục nghiêm ngặt với mọi hình thức đa dạng. Trường học là nơi tạo nguồn tuyên truyền...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: PHẦN 2 - GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - MÔN THỦ CÔNG, KĨ THUẬT

PHẦN 2

GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ

TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

4. MÔN THỦ CÔNG, KĨ THUẬT

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp hữu
hiệu để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Nó là một quá trình lâu dài,
phải được thực hiện trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong cộng đồng.

Trường học là nơi tập trung nguồn nhân lực cơ bản, rộng lớn cho tương lai,
là môi trường giáo dục tốt nhất cho mọi nội dung theo chương trình, hệ thống
giáo dục nghiêm ngặt với mọi hình thức đa dạng. Trường học là nơi tạo nguồn
tuyên truyền viên phong phú, hiệu quả cho cộng đồng. Mỗi học sinh được giáo
dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng có nghĩa việc sử dụng năng
lượng tiết kiệm đến được với mỗi gia đình. Trường tiểu học là nơi chúng ta có thể
gửi thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tốt nhất đến thiếu niên.

Giáo dục tiểu học là cấp học nền tảng, là cơ sở ban đầu hết sức quan trọng
cho việc đào tạo trẻ em trở thành công dân tốt cho đất nước. Ở lứa tuổi đang phát
triển và định hình về nhân cách, học sinh tiểu học dễ tiếp thu những giá trị mới.
Đội ngũ học sinh tiểu học nếu được giáo dục tốt sẽ là lực lượng hùng mạnh nhất
trong hoạt động giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả , bảo vệ môi
trường và phát triển xã hội. Việc đưa giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả vào cấp tiểu học giúp cho các em học sinh có ý thức tiết kiệm năng lượng
ngay từ nhỏ.
I. MỤC TIÊU
Hoạt động 1

Căn cứ vào mục tiêu, nội dung chương trình, sách giáo khoa môn Thủ
công, Kĩ thuật tiểu học và mục tiêu giáo dục sử dụng tiết kiệm và hiệu quả trong
trường tiểu học, anh (chị) hãy xác định : Mục tiêu tích hợp giáo dục sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả vào môn học Thủ công, Kĩ thuật.
Thông tin phản hồi hoạt động 1

Mục tiêu tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
vào môn Thủ công, môn Kĩ thuật tiểu học:

- Về kiến thức:

Giúp cho học sinh bước đầu biết được:

+ Thế nào là năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

+ Mối quan hệ giữa con người và năng lượng. Lợi ích của việc sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với cuộc sống của con người.

+ Cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các hoạt động
dạy học Thủ công, Kĩ thuật và các hoạt động ngoại khoá từ các chủ đề môn học.

- Về kĩ năng- hành vi:
+ Tham gia hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù
hợp với lứa tuổi.

+ Thuyết phục người thân, bạn bè có ý thức và hành vi sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả.

+ Sống tiết kiệm, chia sẻ và hợp tác với mọi người.

- Về thái độ - tình cảm:

+ Biết quý trọng, sử dụng năng lượng tiết kiệm cho bản thân, gia đình và
quê hương, đất nước.

+ Có thái độ tích cực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phê phán
các hành vi lãng phí năng lượng ; thân thiện với môi trường sống.

+ Có ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả .

Từ mục tiêu trên, việc tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả một cách nhẹ nhàng vào các bài học môn Thủ công, Kĩ thuật
không những đảm bảo cho học sinh lĩnh hội tri thức môn học mà còn hình thành
cho các em có nhận thức, thái độ, hành vi đúng đắn đối với việc sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả.

II. PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP


Hoạt động 2

Căn cứ vào mục tiêu, nội dung chương trình, sách giáo khoa môn Thủ
công, Kĩ thuật tiểu học và mục tiêu tích hợp giáo dục tiết kiệm năng lượng vào
môn học, anh (chị) hãy trao đổi các vấn đề sau:
1. Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào
môn Thủ công, Kĩ thuật tiểu học như thế nào?

2. Nêu một số phương pháp tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả vào môn Thủ công, Kĩ thuật tiểu học.
Thông tin phản hồi cho hoạt động 2

1. Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào
môn Thủ công, Kĩ thuật như thế nào?

- Nội dung chương trình môn Thủ công, môn Kĩ thuật có các chủ đề sau:

Lớp 1:

+ Xé, dán giấy.

+ Gấp hình.

+ Cắt, dán giấy.

Lớp 2:

+ Gấp hình.

+ Phối hợp gấp, cắt, dán hình.

Lớp 3:

+ Làm đồ chơi đơn giản.
+ Cắt, dán chữ cái đơn giản.

+ Đan nan.

Lớp 4:

+ Cắt, khâu.

+ Thêu

+ Trồng rau, hoa.

+ Lắp ghép mô hình kĩ thuật.

Lớp 5:

+ Khâu , thêu.

+ Nấu ăn.

+ Nuôi gà.

+ Lắp ghép mô hình kĩ thuật.

Căn cứ vào nội dung chương trình, sách giáo khoa và mục tiêu tích hợp
giáo dục tiết kiệm năng lượng vào môn Thủ công, Kĩ thuật, có thể tích hợp giáo
dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh như sau:

1.1. Tích hợp vào các bài học trên lớp

Căn cứ vào nội dung các bài học môn Thủ công, môn Kĩ thuật để tích hợp
giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các bài học có nội dung
liên quan, gần gũi.
Có 2 mức độ tích hợp giáo dục tiết kiệm năng lượng vào các bài học Thủ
công, Kĩ thuật như sau:

- Mức độ bộ phận: Là mức độ tích hợp cho các bài học có nội dung giáo
dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả .

- Mức độ liên hệ: Là mức độ tích hợp cho các bài học có nội dung gần gũi
để liên hệ giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả .

Khi tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
trong môn Thủ công, Kĩ thuật có hiệu quả, giáo viên cần lưu ý:

- Lựa chọn các bài học có khả năng tích hợp nội dung giáo dục sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Xác định mức độ, nội dung tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả trong bài học, tránh áp đặt, gò bó và quá tải đối với học sinh.

- Đảm bảo mục tiêu bài học của môn Thủ công, Kĩ thuật, đồng thời đảm
bảo mục tiêu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả .

- Khi chuẩn bị bài dạy, giáo viên cần chuẩn bị những vấn đề gợi mở, liên hệ
nhằm giáo dục cho học sinh kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả, có ý thức và kĩ năng sống, học tập tiết kiệm trong môi trường phát triển bền
vững.

- Trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học, giáo viên tổ chức, hướng
dẫn học sinh liên hệ, mở rộng tự nhiên, hài hòa, đúng mức, tránh lan man, sa đà,
gượng ép, không phù hợp với đặc trưng bộ môn.

Ví dụ:
- Bài “Cắt, dán và trang trí ngôi nhà” (Môn Thủ công lớp 1).

Mục tiêu của bài học là học sinh biết cách cắt, dán và trang trí ngôi nhà; cắt,
dán và trang trí được ngôi nhà.

Để đạt mục tiêu trên, giáo viên tổ chức 3 hoạt động chủ yếu:

+ Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu ngôi nhà đã
cắt, dán và trang trí.

Trong hoạt động này, học sinh phải quan sát và nhận biết được ngôi nhà có
những bộ phận nào? Hình dáng và màu sắc các bộ phận của ngôi nhà ra sao ?

+ Hoạt động 2 : Hướng dẫn thao tác mẫu

Ở hoạt động này, giáo viên hướng dẫn học sinh cách cắt, dán và trang trí để
làm được ngôi nhà.

+ Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh thực hành cắt, dán, trang trí ngôi nhà

Đây là hoạt động học sinh thực hành để làm ra ngôi nhà. Học sinh sẽ phải
tư duy từ những biểu tượng thu nhận được, những hiểu biết từ hoạt động 1 và 2 để
cắt, dán, trang trí được ngôi nhà.

Từ các hoạt động của bài học Thủ công, giáo viên có thể lồng ghép giáo
dục tiết kiệm năng lượng ngay trong hoạt động 1. Học sinh biết rằng, một ngôi nhà
có những cửa sổ, cửa ra vào không những làm cho nhà có đủ ánh sáng, không khí
trong nhà thoáng mát, mà còn tiết kiệm được năng lượng điện sử dụng chiếu sáng,
làm mát như đèn điện, quạt điện, máy điều hòa không khí.

Khi tổ chức hoạt động 2 và 3, giáo viên có thể lồng ghép giáo dục tiết kiệm
năng lượng khi hướng dẫn học sinh trang trí ngôi nhà. Giáo viên hướng dẫn học
sinh trang trí thêm mặt trời và gắn thiết bị thu năng lượng mặt trời thay thế cho
việc sử dụng điện năng trong sinh hoạt.

Như vậy, với 3 hoạt động dạy học chủ yếu của bài học Thủ công trên,
chúng ta đã tích hợp vào bài học để giáo dục tiết kiệm năng lượng điện và có thể
khai thác năng lượng mặt trời phục vụ cuộc sống con người.

- Bài “ Gấp cái quạt”, sau khi học sinh đã làm được cái quạt bằng giấy,
giáo viên cho học sinh sử dụng quạt để tạo gió. Từ đó, từ đo giáo viên liên hệ với
việc dùng sức gió để tiết kiệm năng lượng điện.

- Các bài học gấp cắt, dán biển báo giao thông ( lớp 2), có thể tích hợp
giáo dục học sinh ý thức tiết kiệm nhiên liệu khi xe chạy; chấp hành luật lệ giao
thông, chống ùn tắc là tiết kiệm năng lượng xăng dầu của các phương tiện giao
thông trên đường phố.

- Các bài lắp ghép mô hình xe ( lớp 4, 5) , có thể tích hợp giáo dục học sinh
việc tiết kiệm xăng, dầu, ga bằng việc gắn thêm trên phía đầu xe tấm pin mặt trời
để sử dụng nguồn năng lượng mặt trời. Trên thực tế, nước ta và các nước khác trên
Thế giới đang cố gắng khai thác nguồn năng lượng mặt trời để phục vụ cuộc sống
của con người..

- Các bài học lắp ghép mô hình tự chọn, học sinh chọn lắp cối xay gió, GV
có thể tích hợp giáo dục cho học sinh biết rằng: sử dụng sức gió sẽ tiết kiệm điện
năng.

- Các bài học của chủ đề nấu ăn, có thể tích hợp giáo dục cho học sinh biết:
khi cơm đã cạn, cần nhỏ lửa để cơm không bị cháy mà còn tiết kiệm củi, ga trong
quá trình nấu ăn.
1.2. Tích hợp bằng cách tổ chức các hoạt động khác theo chủ đề môn
học gắn với giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Mỗi chủ đề có thể tổ chức một số hoạt động. Những hoạt động này
có thể tổ chức vào các buổi học thứ hai đối với học sinh các trường học 2
buổi/ngày hoặc vào các buổi học ngoại khóa.

Ví dụ:

- Hoạt động : Tái sử dụng rác thải để làm đồ chơi

Ở trường học, rác thải chủ yếu là giấy, hộp giấy, lá cây và chai lọ nhựa do
các em thải ra.

Giáo viên có thể tổ chức cho học sinh lao động: nhặt rác bỏ vào thùng rác;
phân loại và tái sử dụng các rác thải có thể dùng được ở trường, lớp. Học sinh có
thể dùng những tờ giấy đã sử dụng một mặt để làm giấy nháp, làm thủ công tạo ra
đồ chơi; sử dụng những chai, hộp bằng giấy, nhựa, lá cây để làm các đồ chơi theo
ý thích.

Cũng có thể tổ chức thành trò chơi Tái sử dụng rác thải bằng giấy để giáo
dục cho học sinh hành vi tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm công năng, một dạng
năng lượng của con người khi sản xuất giấy và điện năng cần thiết để làm giấy
phục vụ việc học tập, sinh hoạt của con người.

- Hoạt động: Tiết kiệm chất đốt trong nấu ăn

Khi dạy học chủ đề Nấu ăn, có thể tổ chức chuyên đề “ Tiết kiệm chất đốt
trong nấu ăn ”.

Tổ chức hoạt động này thông qua buổi thực hành nấu ăn. Buổi học vừa giúp
học sinh có được thực hành nấu ăn (ở trong giờ học không thể thực hiện được),
vừa giúp học sinh biết được ý nghĩa, cách tiết kiệm củi, ga, điện. Đây là việc làm
cần thiết để giáo dục cho học sinh ý thức tiết kiệm chất đốt ngay từ nhỏ. Tiết kiệm
chất đốt chính là tiết kiệm năng lượng.

- Hoạt động: Trò chơi “ Xe tiết kiệm nhiên liệu”

Khi dạy học các bài học về Lắp ghép mô hình kĩ thuật, có thể tổ
chức cho học sinh chơi trò chơi “ chọn loại xe tiết kiệm năng lượng”.

Hoặc chơi trò chơi “ An toàn giao thông đường bộ” để qua đó giáo
dục học sinh về tiết kiệm năng lượng xăng, dầu khi tham gia giao thông.

- Hoạt động: Trò chơi đóng vai tuyên truyền viên nhỏ về các đề tài:

+ Tiết kiệm giấy (sau khi học các bài học Thủ công)

+ Tiết kiệm vải (sau khi học các bài học khâu, thêu)

+ Tiết kiệm củi, ga (sau khi học các bài học nấu ăn)

+ Tiết kiệm xăng, dầu chạy xe (sau khi học các bài học Lắp ghép mô hình
xe).

Có thể tổ chức cho học sinh viết những bài văn nêu cảm nghĩ hoặc vẽ về đề
tài tiết kiệm năng lượng nêu trên. Những bài viết hay, có thể đọc tại buổi lễ chào
cờ, tại giờ phát thanh của trường...

2. Một số phương pháp dạy học tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả.

Khi dạy học tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
vào môn Thủ công, Kĩ thuật, giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học của bộ
môn , nhưng lưu ý một số vấn đề sau:
2. 1. Phương pháp thảo luận

Đây là phương pháp dạy học giúp học sinh bày tỏ quan điểm, ý kiến, thái
độ của mình và lắng nghe ý kiến của người khác về các vấn đề sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan đến nội dung bài học. Qua phương pháp
dạy học này, giáo viên giúp học sinh nhận thức và có hành vi, thái độ đúng đắn về
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Giáo viên có thể tổ chức cho học sinh
thảo luận cả lớp hoặc thảo luận theo nhóm.

- Thảo luận cả lớp

Giáo viên căn cứ vào nội dung bài học môn Thủ công và nội dung giáo
dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để xác định nội dung cần thảo luận.
Giáo viên cho học sinh thảo luận phải là những vấn đề cần thiết, phù hợp với nội
dung lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào bài học .

Ví dụ: Khi dạy bài “ Cắt, dán và trang trí ngôi nhà” (Lớp 1), giáo viên có
thể cho học sinh cả lớp cùng thảo luận những vấn đề sau:

+ Ngôi nhà có những bộ phận nào ?

+ Ngôi nhà có nhiều cửa có ích lợi gì ?

- Thảo luận nhóm

Khi tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm nội dung bài học môn Thủ
công, môn Kĩ thuật hay tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả, giáo viên cần chuẩn bị nội dung câu hỏi thảo luận, phiếu học tập và các đồ
dùng cần thiết cho các nhóm; vận dụng phương pháp hoạt động nhóm (chia nhóm,
giao nhiệm vụ cho các nhóm qua hệ thống câu hỏi, bài tập bằng phiếu học tập; các
nhóm thảo luận; báo cáo kết quả thảo luận của nhóm; tổng kết của giáo viên).
Căn cứ vào các bài học Thủ công, Kĩ thuật có nội dung tích hợp giáo dục sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo viên thiết kế các câu hỏi phù hơp để
giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh thảo luận theo
nhóm.

Ví dụ : Dạy bài “ Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình” (môn
Kĩ thuật lớp 5), giáo viên có thể tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm các câu hỏi
sau:

+ Hãy kể tên các loại bếp đun trong gia đình.

+ Loại bếp nào tiết kiệm năng lượng ?

- Dạy bài “ Nấu cơm” (môn Kĩ thuật lớp 5), giáo viên có thể tổ chức cho
học sinh thảo luận nhóm câu hỏi :

+ Gia đình em thường nấu cơm bằng cách nào ? Theo em, cách nấu cơm
như vậy đã tiết kiệm năng lượng chưa ? Vì sao ?

+ Cần tiết kiệm năng lượng như thế nào khi nấu ăn?

2.2. Phương pháp quan sát

Đây là phương pháp dạy học đặc trưng của môn Thủ công và môn Kĩ thuật
và cũng là phương pháp quan trọng trong giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả cho học sinh tiểu học. Qua quan sát tranh ảnh, vật mẫu, thực tế môi
trường xung quanh dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh sẽ lĩnh hội những tri
thức cần thiết về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Khi hướng
dẫn học sinh quan sát, giáo viên lưu ý thực hiện theo quy trình (xác định mục đích
quan sát; lựa chọn đối tượng quan sát; tổ chức và hướng dẫn học sinh quan sát;
trình bày kết quả quan sát).
Dạy các bài học thực hành với 3 hoạt động dạy học chủ yếu (đã nêu ở phần
trên), hoạt động 1 là hoạt động hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu, giáo
viên sử dụng phương pháp quan sát để lồng ghép những nội dung cần quan sát về
giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nội dung cần quan sát phải
phù hợp, đúng nơi, đúng chỗ, không gò bó áp đặt một cách khiên cưỡng cho việc
giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2.3. Phương pháp trò chơi

Trò chơi có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh tiểu học. Trò chơi gây
hứng thú học tập cho học sinh, giúp các em lĩnh hội kiến thức về môn học và giáo
dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả. Khi
sử dụng phương pháp trò chơi, giáo viên lưu ý tổ chức thựuc hiện theo trình tự
sau: chuẩn bị trò chơi; giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, thời gian chơi
và luật chơi; học sinh chơi; nhận xét kết quả của trò chơi; rút ra bài học qua trò
chơi.

Tuỳ nội dung từng chủ đề của môn học, giáo viên có thể chọn và tổ
chức những trò chơi phù hợp để lồng ghép giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả. Giáo viên có thể tổ chức trò chơi đóng vai giúp học sinh thể hiện
nhận thức, thái độ của mình trong các tình huống cụ thể và thể hiện cách ứng xử
phù hợp với các tình huống về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

III. NỘI DUNG, ĐỊA CHỈ VÀ MỨC ĐỘ TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỬ
DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ VÀO CÁC BÀI HỌC
MÔN THỦ CÔNG , KĨ THUẬT


Hoạt động 3

Căn cứ vào nội dung chương trình, sách giáo khoa môn Thủ công, Kĩ thuật,
anh (chị) hãy thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xác định các bài học có khả năng tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả.

1. Nêu nội dung và mức độ tích hợp của các bài học đó.

2. Trình bày 1 giáo án minh họa cho mỗi lớp.

Trình bày theo bảng sau:


L Tên bài Nội dung Mức
ớp độ
Thông tin phản hồi của hoạt động 3

1. Các bài học tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả, nội dung và mức độ tích hợp :Lớp Tên bài Nội dung Mức
độ


1 Giới thiệu - Tiết kiệm các loại giấy thủ Liên
một số loại giấy, công khi thực hành xé, dán, gấp hình, hệ
bìa và dụng cụ cắt, dán giấy.
học Thủ công
- Tái sử dụng các loại giấy báo,
lịch cũ... để dùng trong các bài học
Thủ công. Hiểu được đặc điểm, tác
dụng của vật liệu, dụng cụ dùng trong
cuộc sống lao động của con người để
từ đó hình thành cho học sinh ý thức
tiết kiệm năng lượng.


1 Cắt, dán Nhà có các cửa sẽ có đủ ánh
và trang trí ngôi sáng và không khí, tiết kiệm năng
Bộ
nhà lượng điện sử dụng chiếu sáng và sử
phận.
dụng quạt, máy điều hoà.

Trang trí thêm mặt trời và gắn
thiết bị thu năng lượng mặt trời trên
mái nhà để phục vụ cuộc sống con
người


2 Gấp, cắt, Biển báo giao thông giúp cho
dán biển báo giao người tham gia giao thông chấp hành
Liên
thông chỉ lối đi đúng luật giao thong, góp phần giảm
hệ.
thuận chiều và tai nạn và tiết kiệm nhiên liệu.
cấm xe đi ngược.


2 -Gấp Muốn di chuyển thuyền có thể Liên
thuyền phẳng đáy dùng sức gió (gắn thêm buồm cho hệ.
không mui. thuyền) hoặc phải chèo thuyền (gắn
thêm mái chèo).
-Gấp
thuyền phẳng đáy Thuyền máy dùng nhiên liệu
có mui. xăng, dầu để chạy. Khi sử dụng thuyền
máy cần tiết kiệm xăng dầu.


3 Gấp tàu Tàu thuỷ chạy trên sông, Liên
thuỷ hai ống khói biển, cần xăng, dầu. Khi tàu chạy khói hệ
của nhiên liệu chạy tàu được thải qua
hai ống khói. Cần sử dụng tàu thuỷ tiết
kiệm xăng, dầu.


3 Làm quạt Quạt tạo gió. Sử dụng quạt sẽ Liên
giấy tròn tiết kiệm năng lượng điện. hệ


4 Ích lợi - Cây xanh cân bằng không Liên
của việc trồng khí, giúp giảm thiểu việc dùng năng hệ
cây rau, hoa. lượng làm sạch không khí trong môi
trường sống.

- Cây cung cấp chất đốt, giảm
tiêu thu điện dùng để đun nấu.


4 - Lắp xe ô - Lắp thêm thiết bị thu năng
tô tải. lượng mặt trời để chạy xe ô tô tiết
Liên
kiệm xăng, dầu.
- Lắp ghép hệ.
mô hình tự chọn - Tiết kiệm xăng, dầu khi sử
(nếu chọn lắp xe) dụng xe.
5 Một số - Chọn loại bếp nấu ăn tiết kiệm Bộ
dụng cụ nấu ăn năng lượng. phận.
và ăn uống.
- Nấu ăn như thế nào để tiết
kiệm năng lượng.

- Có thể dùng năng lượng mặt
trời, khí bioga để nấu ăn tiết kiệm
năng lượng.


5 - Nấu - Khi nấu cơm, luộc rau bằng Bộ
cơm. bếp củi cần đun lửa vừa phải ở mức độ phận.
cần thiết để tiết kiệm củi, ga.
- Luộc
rau. - Sử dụng bếp đun đúng cách
để tránh lãng phí chất đốt.


5 - Lắp xe - Chọn loại xe tiết kiệm năng
cần cẩu. lượng để sử dụng. Khi sử dụng xe cần
Liên
tiết kiệm xăng dầu.
- Lắp xe hệ
ben. - Lắp thiết bị thu năng lượng
mặt trời để tiết kiệm xăng, dầu.
- Lắp máy
bay trực thăng.

- Lắp ghép
mô hình tự chọn
(nếu chọn lắp xe)
Gi¸o ¸n minh häa

LỚP 1

BÀI: CẮT, DÁN VÀ TRANG TRÍ NGÔI NHÀ

(2 tiết)

MỤC tiªu

- HS biết cắt, dán và trang trí hình ngôi nhà.

- Cắt, dán, trang trí được hình ngôi nhà.


Kiến thức, kĩ năng đã biết Kiến thức, kĩ năng mới, khó


- Kẻ, cắt, dán hình vuông, hình chữ - Sắp xếp các hình để dán thành
nhật, hình tam giác. hình ngôi nhà.

- Vẽ trang trí. - Chọn màu và kết hợp màu để
trang trí hình ngôi nhà.
CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của GV

- Mẫu hình ngôi nhà được cắt, dán và trang trí đẹp.

- Tranh quy trình cắt, dán và trang trí ngôi nhà.
- 1 tờ giấy trắng làm nền và giấy thủ công các màu có kích thước cña ô lớn.

- Bút dạ, hồ dán, khăn lau tay.

- Ti vi, đầu DVD hoặc VCD và đĩa hình hướng dẫn cắt, dán và trang trí
ngôi nhà (nếu có điều kiện).

- Một vài sản phẩm đẹp của HS năm trước.

- Một số tờ giấy A2 hoặc A3 để các nhóm trình bày sản phẩm.

2. Chuẩn bị của HS

- Giấy thủ công nhiều màu.

- Bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán, khăn lau tay.

- Vở ( tập ) để dán sản phẩm thủ công.

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 1

Giới thiệu bài : Dùng tranh ảnh hoặc liên hệ thực tế để giới thiệu bài học
“Cắt, dán và trang trí ngôi nhà”

Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu

Cách tiến hành:


- Giới thiệu hình mẫu, hướng dẫn HS quan sát.
- Yêu cầu HS trả lời :

+ Ngôi nhà gồm những bộ phận nào ?

+ Ngôi nhà có nhiều cửa có tác dụng gì?

+ Nêu nhận xét về hình dạng và màu sắc của từng bộ phận cña ngôi nhà.

(GV có thể chỉ dẫn để HS có thể nhận ra được các bộ phận của ngôi nhà)

- Nhận xét câu trả lời của học sinh và kết luận: Ngôi nhà gồm có thân nhà, mái
nhà, cửa ra vào, cửa sổ. Thân nhà hình chữ nhật, thường có màu hồng, xanh, vàng,…
Mái nhà hình chữ nhật được cắt vát hai bên. Các cửa sổ hình vuông, thường có màu
xanh, tím, nâu,… Cửa ra vào hình chữ nhật.

Nhà có nhiều cửa làm cho ngôi nhà có nhiều ánh sáng , không cần dùng đến
điện để chiếu sáng. Về mùa hè, mở các cửa. không khí trong nhà thoáng mát, có thể
không cần dùng đến máy điều hoà không khí nên tiết kiệm được điện sinh hoạt.


Hoạt động 2 : Hướng dẫn thao tác mẫu

Cách tiến hành:


- Mở đĩa hình hoặc treo tranh quy trình bài Cắt, dán và trang trí ngôi nhà.

- Hướng dẫn học sinh quan sát c¸c bước thực hiện

- Nêu tóm lược các bước:

+ Kẻ, cắt các bộ phận của ngôi nhà.
+ Dán thành hình ngôi nhà.

+ Trang trí ngôi nhà.

1. Hướng dẫn kẻ, cắt các bộ phận của ngôi nhà

- Yêu cầu HS nêu cách kẻ, cắt từng bộ phận của ngôi nhà.

- Nhận xét câu trả lời của HS và tóm tắt cách kẻ, cắt các bộ phận của ngôi nhà
kết hợp với hình ảnh của tranh quy trình :

+ Kẻ, cắt hình chữ nhật có cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 5 ô để làm thân nhà (hình
1).

+ Kẻ, cắt hình chữ nhật có cạnh dài 10 ô, cạnh ngắn 3 ô, sau đó kẻ, cắt vát 2
bên để làm mái nhà (hình 2).

+ Kẻ, cắt hình vuông có cạnh 2 ô để làm cửa sổ (hình 3).

+ Kẻ, cắt hình chữ nhật có cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2 ô để làm cửa ra vào
(hình 3).

- Yêu cầu một số HS lên bảng kẻ, cắt các bộ phận của ngôi nhà. GV quan sát,
uốn nắn và hướng dẫn thêm (nếu cần).

2. Hướng dẫn dán và trang trí ngôi nhà

- Yêu cầu HS quan sát hình 4 trong tranh quy trình và nêu trình tự dán các bộ
phận của ngôi nhà.

- Nhận xét, tóm tắt : Các bộ phận được dán theo trình tự thân nhà - mái nhà - cửa
ra vào và cửa sổ.
- Lưu ý khi dán mép cửa sổ và cửa ra vào phải thẳng hàng nhau.

- Gợi ý một số cách trang trí ngôi nhà bằng cách dán thêm những hình cắt, hình
xé đã học hoặc dùng bút màu vẽ trang trí.

- Có thể làm thêm nhiều cửa sổ để ngôi nhà có nhiều ánh sáng, thoáng mát.

Có thể vẽ hoặc cắt thêm một hình chữ nhật hoặc hình tròn làm thiết bị thu năng
lượng mặt trời để thay thế năng lượng điện.Hoạt động 3 : HS thực hành kẻ, cắt các bộ phận của hình ngôi nhà


Cách tiến hành:

- Kiểm tra sự chuẩn bị thực hành của HS.

- Nêu nhiệm vụ thực hành : Kẻ, cắt các bộ phận của ngôi nhà.

- Tổ chức cho HS thực hành, nhắc HS cần lưu ý lựa chọn màu giấy phù hợp với
từng bộ phận của ngôi nhà. GV đến các bàn quan sát HS thực hành. Có thể uốn nắn
hoặc hướng dẫn thêm nếu thấy cần.

- Chọn một vài sản phẩm để nhận xét.

- Nhắc HS lưu giữ sản phẩm để giờ sau học tiếp.Tiết 2

Hoạt động 4 : HS thực hành dán và trang trí hình ngôi nhà
Cách tiến hành :

- Chia nhóm thực hành. Đề nghị các nhóm bầu nhóm trưởng. Yêu cầu nhóm
trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của nhóm và báo cáo.

- Nêu nhiệm vụ thực hành :

+ Dán ngôi nhà.

+ Trang trí ngôi nhà.

- Cho HS xem sản phẩm đẹp của HS năm trước và gợi ý cách trang trí sản phẩm.

- Phát tờ giấy trắng khổ A2 hoặc A3 cho các nhóm để trình bày sản phẩm.

- Cho HS thực hành, GV đến các nhóm quan sát, uốn nắn và hướng dẫn thêm
nếu thấy cần.

- Đến từng nhóm quan sát HS thực hành, nhắc nhở, uốn nắn hoặc hướng dẫn
thêm nếu thấy cần.


Hoạt động 5 : Trưng bày, đánh giá sản phẩm


Cách tiến hành :

- Nêu các yêu cầu cần đạt của sản phẩm :

+ Cắt, dán và trang trí được hình ngôi nhà.

+ Đường cắt tương đối thẳng. Hinh dán tương đối phẳng.
Với HS khéo tay:

+ Cắt, dán được ngôi nhà cân đối, trang trí đẹp

+ Đường cắt thẳng, hình dán phẳng

- Bố trí vị trí trưng bày cho các nhóm.

- Cử đại diện 3 - 4 nhóm nhận xét, đánh giá sản phẩm theo yêu cầu .

- Nhận xét, đánh giá sản phẩm của một vài nhóm trên bảng theo các mức độ .

- Trả lại sản phẩm cho các nhóm trưng bày vào góc bộ môn trong phòng học của
lớp.


NHẬN XÉT, DẶN DÒ

- Nhận xét chung về tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS.

- Dặn HS xem lại nội dung các bài đã học và lựa chọn một trong các bài đó
để giờ học sau làm bài ôn tập.
Lớp 2

Bài : Gấp, cắt, dán biển báo giao thông

cấm đỗ xe

( 2 tiết)

Mục tiêu
- HS biết gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- HS gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe. Đường cắt có
thể mấp mô. Biển báo tương đối cân đối.

- HS yêu thích sản phẩm ; có ý thức nhận biết biển báo khi tham gia
giao thông.
Kiến thức, kĩ năng HS đã biết Kiến thức, kĩ năng mới, khó


Biết gấp, cắt, dán biển báo giao Nhận biết sự giống và khác nhau
thông chỉ lối đi thuận chiều và biển báo về hình dạng, kích thước, màu sắc của
cấm xe đi ngợc chiều. các biển báo để biết cách gấp, cắt, dán
biển báo giao thông cấm đỗ xe.Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Hình mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Giấy màu đỏ, xanh và màu khác.

- Kéo, hồ dán, thớc kẻ.

- Một số sản phẩm của học sinh năm trớc.
- Tranh ảnh về biển báo giao thông.

- Các bộ phận biển báo giao thông đã gấp, cắt để rời.

- Ti vi, đầu đĩa, đĩa hình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm
đỗ xe (nếu có).

2. Chuẩn bị của học sinh

- Giấy thủ công màu, giấy trắng.

- Kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ.

- Tập vở Thủ công để trình bày sản phẩm.

Hoạt động dạy học

Tiết 1

Kiểm tra bài cũ : Nêu cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi
thuận chiều và cấm xe đi ngược chiều.

Giới thiệu bài : Ngoài biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và biển
báo giao thông cấm xe đi ngược chiều, trên đường giao thông còn có nhiều loại
biển báo giao thông khác. Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết "Gấp, cắt, dán biển
báo giao thông cấm đỗ xe".Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét mẫu


Cỏch tiến hành:

- Giới thiệu mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe và định hướng cho học
sinh quan sát, so sánh hình dạng, kích thước, màu sắc các bộ phận của biển báo
này với biển báo cấm xe đi ngược chiều đã học.


- Yêu cầu học sinh so sánh và nêu:

+ Những điểm giống nhau.

+ Những điểm khác nhau .


- Nhận xét câu trả lời của HS và kết luận :

+ Điểm giống nhau: Các biển báo đều có mặt biển báo và chân biển báo.
Mặt của 2 biển báo là hình tròn, kích thước bằng nhau. Chân của biển báo là
hình chữ nhật, kích thước bằng nhau.

+ Điểm khác nhau : Màu sắc của hai biển báo khác nhau. Mặt của biển
báo cấm xe đi ngược chiều là một hình tròn màu đỏ, giữa có hình chữ nhật màu
trắng. Mặt của biển báo cấm đỗ xe là hình tròn màu xanh, dán giữa hình tròn
màu đỏ, giữa có hình chữ nhật màu đỏ.


Hoạt động 2. Hướng dẫn mẫu các thao tác


Cỏch tiến hành:

Bước 1 : Gấp, cắt biển báo- Treo tranh quy trình lên bảng.
- Đặt câu hỏi và yêu cầu học sinh trả lời :

+ Cần phải gấp, cắt những hình gì ?

+ Các hình này có kích thước và màu sắc như thế nào?


- Nhận xét câu trả lời của HS và yêu cầu :

+ 1 HS cắt hình tròn màu đỏ.

+ 1 HS cắt hình tròn màu xanh

+ 1 HS cắt hình chữ nhật màu đỏ.

+ 1 HS cắt hình chữ nhật màu sẫm làm chân biển báo.


Bước 2 : Dán các bộ phận thành biển báo.


- Hướng dẫn học sinh quan sát hình 1, hình 2, hình 3, hình 4 của quy trình
dán và yêu cầu 1-2 HS nêu cách dán.


- Yêu cầu học sinh nêu cách dán và một vài học sinh nhận xét, bổ sung.


- Nhận xét câu trả lời của học sinh và nhắc lại :

+ Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng (Hình 1).

+ Dán hình tròn màu đỏ chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô (Hình 2).
+ Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn màu đỏ (Hình3).

+ Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào giữa hình tròn màu xanh
(Hình 4)

Khi dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn màu đỏ, lưu ý sao cho
đường cong cách đều; hình chữ nhật màu đỏ ở giữa hình tròn màu xanh và chia
hình tròn màu xanh thành hai nửa bằng nhau; bôi hồ mỏng, miết nhẹ tay để hình
phẳng.


- Yêu cầu HS nhắc lại các bước gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ
xe.


- Cho HS xem đĩa hình thực hiện gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm
đỗ xe và nêu kết luận khái quát các bước gấp, cắt, dán biển báo.


Thời gian còn lại của tiết 1, hướng dẫn học sinh tập gấp, cắt các bộ phận
của biển báo. Quan sát để biết mức độ tiếp thu của học sinh và rút kinh nghiệm
chung.

Cuối tiết 1, dặn học sinh chuẩn bị giấy để giờ học Thủ công tuần sau
thực hành gấp, cắt, dán biển báo.


Hoạt động 3. Tổ chức cho học sinh thực hành gấp, cắt biển báo.


Cỏch tiến hành:

- Treo tranh quy trình gấp, cắt, dán biển báo.
Hoặc xem đĩa hình gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe.


- Yêu cầu học sinh quan sát và nhắc lại cách gấp, cắt, dán đã học ở tiết 1.


- Nhận xét câu trả lời của học sinh và nhắc lại (nếu cần)


- Cho xem những sản phẩm của học sinh năm trước để kích thích sự hứng
thú của HS.


- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.


- Tổ chức cho học sinh thực hành :

Nêu yêu cầu thực hành: Mỗi HS gấp, cắt, dán được một biển báo giao
thông cấm đỗ xe. Biển báo đúng màu sắc. Hình dán cân đối, phẳng.

- Trong khi học sinh thực hành, đến từng bàn để quan sát, giúp đỡ, động
viên học sinh hoàn thành sản phẩm


- Hướng dẫn học sinh dán sản phẩm vào tập vở trình bày sản phẩm. Sau
đó, yêu cầu HS một số bàn nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhau.


- Nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh.

+ Loại hoàn thành :

Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe. Biển báo tương đối
cân đối. Đường cắt có thể mấp mô.

+ Loại chưa hoàn thành :

Chưa hoàn thành được sản phẩm.

Khi nhận xét, giáo viên nêu rõ những ưu điểm


- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh nhất”

Mỗi HS được phát 3 biển báo giao thông đã học. Khi GV đọc tên loại
biển báo nào, HS chọn biển báo ấy. Nghe hiệu lệnh của GV, HS đưa biển báo
lên. Ai nhanh nhất được cô và các bạn tuyên dương.


- Tuyên dương học sinh thực hiện nhanh và liên hệ:

Biển báo giao thông giúp cho người tham gia giao thông chấp hành
đúng luật giao thông. Chấp hành đúng luật giao thông là góp phần giảm tai nạn
và tiết kiệm nhiên liệu xăng, dầu. Bởi vì, nếu không chấp hành đúng luật, người
tham gia giao thông có thể làm tắc đường, gây lãng phí xăng, dầu của phương
tiện giao thông khi phải dừng lại chờ hoặc di chuyển với tốc độ chậm.


Nhận xét, dặn dò

- Nhận xét chung về tinh thần học tập và sự chuẩn bị của học sinh

- Dặn học sinh chuẩn bị giấy màu, giấy trắng, thước kẻ, kéo, bút chì,
hồ dán để tuần sau học bài Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng
IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TÍCH HỢP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ QUA CÁC CHỦ ĐỀ MÔN THỦ CÔNG. KĨ
THUẬT.


Hoạt động 4

Căn cứ vào nội dung chương trình, sách giáo khoa môn Thủ công, Kĩ thuật,
anh (chị) hãy thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.Liệt kê một số hoạt động có thể tổ chức lồng ghép GDTKNL.

2. Trình bày nội dung và cách tổ chức các mô đun. Mỗi tổ chọn 1 mô đun và
trình bày cách tổ chức thực hiện (5 tổ).Thông tin phản hồi cho hoạt động 4

1. Gợi ý một số hoạt động giáo dục lồng ghép tiết kiệm năng lượng
ngoài các bài học.

- Tái sử dụng rác thải để làm đồ chơi

- Sử dụng chất đốt trong nấu ăn

- Xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu

- Tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng.

- Tham quan tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng điện ở địa phương.

- ...
2. Nội dung và cách tổ chức một số hoạt động tích hợp giáo dục
SDNLTK&HQ ngoài bài học.

Các hoạt động giáo dục SDNLTK&HQ ngoài các bài học (đã trình bày ở
phần trên) là các hoạt động mang tính cộng đồng. Các hoạt động này được thực
hiện trong mối quan hệ cộng đồng. Trong đó, mối quan hệ giữa các thành viên
trong nhóm có vai trò hết sức quan trọng. Các hoạt động này nên tổ chức theo
nhóm. Một nhóm học sinh sẽ có các kĩ năng bù trừ, chung một mục đích, chung
trách nhiệm. Sự hợp tác của từng thành viên trong nhóm sẽ đem lại hiệu quả tốt
cho hoạt động.

Một hoạt động dù đơn giản hay phức tạp đều cần có ý tưởng, mục tiêu rõ
ràng và hình thức thực hiện phong phú, đa dạng để đạt hiệu quả cao.

Thiết kế một hoạt động theo những điểm cơ bản sau:

1. Tên hoạt động: Xác định rõ tên hoạt động, thường thể hiệ mục tiêu hoặc
kết quả cuối cùng của hoạt động cần đạt được.

2. Mục tiêu: Nêu rõ các sản phẩm phải làm được.

3. Thời gian dự kiến: cần xác định và phân bố thời gian thích hợp.

4. Chuẩn bị:

- Địa điểm hoạt động.

- Các trang thiết bị, đồ dùng dạy học cần thiết.

5. Các bước tiến hành.

6. Củng cố, đánh giá.
7. Tài liệu tham khảo.

8. Gợi ý cho người sử dụng.

Ví dụ minh họa về thiết kế hoạt động

Hoạt động: Tái sử dụng rác thải

I. Mục tiêu:

- Thấy rõ lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm năng lượng qua việc tái sử dụng
rác thải.

- Làm được một số đồ chơi từ việc tái sử dụng rác thải.

- Tuyên truyền, vận động gia đình trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ
môi trường từ việc phân loại, tái sử dụng rác thải.

II. Thời gian dự kiến

- Tổng thời gian hoạt động: 40 phút.

- Trong đó, ước tính trung bình thời gian như sau:

+ Hướng dẫn: 5 phút.

+ Chia nhóm hoạt động: 20 phút.

+ Các nhóm trình bày kết quả thảo luận: 10 phút.

+ Giáo viên tổng kết: 5 phút.

III. Chuẩn bị:
1. Một số thùng rác với các loại giấy đã sử dụng, một số giấy báo cũ, một
số hộp bìa, một số chai nhựa,...( 5 thùng)

2. Một số giỏ nhỏ hoặc rổ, rá để học sinh các tổ phân loại rác.

3. Một số dụng cụ cần thiết: Kéo, thước, hồ dán, bút màu...

4. Phiếu giao việc cho các nhóm.

IV. Các bước tiến hành:

Bước 1:


Giáo viên Học sinh


- Chia học sinh thành 5 - Cử nhóm trưởng và thư kí của
nhóm, mỗi nhóm khoảng 5-7 học nhóm.
sinh. Yêu cầu các nhóm cử thư kí,
tổ trưởng.


- Phát phiếu giao việc cho Nhận phiếu ghi công việc của nhóm.
các nhóm.


Bước 2:


Giáo viên Học sinh


- Hướng dẫn các nhóm làm - Tổ trưởng đọc phiếu giao việc của
việc với công việc được giao. nhóm.

- Cả nhóm thảo luận về công việc
của nhóm, dự kiến kế hoạch, phân công
việc cho các thành viên của nhóm.

- Thực hiện công việc của nhóm:

+ Phân loại rác thải.

+ Chọn lựa rác thải còn sử dụng
được .

+ Làm đồ chơi từ rác thải đã chọn
lựa để sử dụng.
Bước 3:


Giáo viên Học sinh


Hướng dẫn các nhóm ghi - Thư kí của nhóm ghi tên đồ chơi
tên và trưng bày đồ chơi của của nhóm đã làm.
nhóm đã làm được từ rác thải tái
- Cả nhóm trưng bày đồ chơi tạo
chế.
được của nhóm.
Bước 4:
Giáo viên Học sinh


- Tập trung cả lớp để tham - Tham quan sản phẩm của các
quan sản phẩm của các nhóm. nhóm.

- Hướng dẫn học sinh nhận - Nhận xét, đánh giá sản phẩm.
xét, đánh giá sản phẩm của các
nhóm.V. Củng cố, đánh giá

1. Giáo viên đặt câu hỏi và yêu cầu học sinh trả lời:

- Sản phẩm mà các nhóm làm được từ nguyên vật liệu lấy từ đâu? Những
đồ chơi mà các em làm được từ vật liệu gì?

2. Giáo viên kết luận: Rác thải được bỏ đúng nơi quy định là bảo vệ môi
trường sạch đẹp. Ngay khi bỏ rác, chúng ta cần phân loại rác thải để xử lí hợp lí.
Rác thải có thể tái sử dụng.

Khi làm thủ công, nếu không có giấy thủ công, các em có thể tìm kiếm,
tận dụng những tờ giấy đã dùng như giấy báo cũ, giấy đã viết một mặt, những lá
khô to... để làm thủ công.

Khi học chủ đề Cắt, khâu, thêu, các em có thể tìm kiếm những mảnh vài
thừa của thợ may, hoặc từ áo quần cũ đã bỏ giặt sạch để sử dụng.

3. Cho cả lớp cùng chơi một trò chơi nhỏ hoặc tạo thành vòng tròn múa
hát tập thể một bài hát yêu thích của lớp.
4. Hướng dẫn học sinh làm vệ sinh cá nhân và thu dọn rác thải.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản