Phần 3: Các trường hợp ước lượng khoảng

Chia sẻ: phandinhtuong2010

Mô tả phương pháp sử tổng thể có tham số chưa biết. Ta tìm khoảng chứa sao cho cho trước. Là độ tin cậy của ước lượng 1-a Là độ dài của khoảng tin cậy 2 1 G -G Ưu điểm: làm tăng độ chính xác của ước lượng, đánh giá được mức độ tin cậy của ước Hạn chế: chứa đựng khả năng mắc sai lầm bằng

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phần 3: Các trường hợp ước lượng khoảng

3.1 Mô tả phương
pháp sử tổng thể có tham số
Giả θ chưa biết. Ta
tìm kho(ảng2 )
G1 , G saoPcho< θ < G2 ) = 1 − α
chứa
θ ( G1
cho trước.
1 − α Là độ tin cậy của ước
lượ− G Là độ dài của khoảng tin
G ng
2 1


ậy
Ưu điểm:clàm tăng độ chính xác của ước
lượng, đánh giá được mức độ tin cậy của ước
lượn chế: chứa đựng khả năng mắc sai lầm α
Hạ ng
bằng
3.2 Ước lượng khoảng cho giá trị trung
bình ả sử trung bình của tổng thể( X ) = µ chưa
Gi E
biết. ( m1 , m2 ) µ

P m1 ả µ −ứ
Ta tìm (kho< ng< m ) = 1chα a
2
sao cho:

1−α

TrườVớihợp là đết tinX )ậy cho trước
ng Bi ộ D ( c = δ 2 và n ≥ 30
1: ( hoặc n u ) = α ⇒ P ( −u < U < u ) = 1 − α
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản