Phân biệt khi nào dùng NO và NOT

Chia sẻ: emdathaydoi

Phân biệt khi nào dùng NO và NOT .No trong trường hợp này được dùng như một determiner (chỉ định từ/hạn định từ). Not được dùng để câu hay mệnh đề phủ định và thường được dùng với động từ 'to be' kèm theo tính từ, phó từ, cụm danh từ hoặc một cụm giới từ....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản