PHÂN BIỆT THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

Chia sẻ: vulinh1507

Thuế Là một khoản thu chủ yếu của ngân sách mang tính chất nghĩa vụ bắt buộc mà mọi tổ chức, cá nhân phải đóng góp theo đúng qui định của pháp luật. Thuế

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản