Phân bổ mã, số viễn thông

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
64
lượt xem
3
download

Phân bổ mã, số viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình tự thực hiện: - Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam được kinh doanh dịch vụ viễn thông. - Doanh nghiệp đến Bộ Thông tin và Truyền thông nộp hồ sơ. - Vụ Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông nhận và thẩm tra. - Hết thời hạn quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cấp phép cho doanh nghiệp nếu đủ điều kiện, sẽ không cấp nếu doanh nghiệp chưa đủ điều kiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân bổ mã, số viễn thông

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông
  2. Tên thủ tục : Phân bổ mã, số viễn thông Cơ quan thực hiện : Vụ Viễn thông Nội dung : Thủ tục Phân bổ mã, số viễn thông - Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam được kinh doanh dịch vụ viễn thông. - Doanh nghiệp đến Bộ Thông tin và Truyền thông nộp hồ sơ. - Trình tự thực hiện: - Vụ Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông nhận và thẩm tra. - Hết thời hạn quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cấp phép cho doanh nghiệp nếu đủ điều kiện, sẽ không cấp nếu doanh nghiệp chưa đủ điều kiện. - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông - 18- Nguyễn Du- Hà Nội. - Cách thức thực hiện; - Thông qua hệ thống bưu chính. - Thông qua hệ thống Internet Nếu tài nguyên số được xem xét cấp phát lần đầu cho doanh nghiệp viễn thông thì hồ sơ xin phân bổ sẽ phải đệ trình tới Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét giải quyết bao gồm : a) Đơn xin phân bổ có tên đầy đủ của người đại diện Công ty, tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ, dấu xác nhận ... của Công ty; b) Giấy phép liên quan; c) Miêu tả yêu cầu về tài nguyên số; d) Miêu tả chi tiết về kỹ thuật, sơ đồ kiến trúc triển khai, kế - Thành phần, số lượng hồ sơ: hoạch kinh doanh liên quan đến việc cấp phát số; đ) Vùng đánh số theo địa dư liên quan (nếu có); e) Ngày dự kiến triển khai dịch vụ; g) Dự kiến dung lượng sử dụng số sau 3 năm kinh doanh đầu tiên; h) Miêu tả các dịch vụ dự kiến triển khai, xác định điều kiện truy nhập, thoả thuận kết nối với một hoặc một vài nhà khai thác viễn thông khác, chỉ rõ các điều kiện kỹ thuật và thương mại chủ đạo trong việc sử dụng số. - Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thực hiện thủ tục hành - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông chính: - Cơ quan phối hợp (nếu có): ): Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ- Bộ Thông tin và Truyền thông ; và các đơn vị khác - Kết quả thực hiện thủ tục hành Quyết định hành chính chính: Phí cấp phép, phân bổ và sử dụng kho số mạng viễn thông quốc gia (Nộp hàng năm): - Số thuê bao (tính theo số khả dụng): + Thuê bao mạng cố định: 5.000VND / số + Thuê bao không đổi trên toàn quốc: 10.000VND / số + Thuê bao mạng thông tin di động: 1 / số - Mã truy cập nhà khai thác: + Đối với 3 chữ số: 1.000.000.000VND + Đối với 4 chữ số: 200.000.000VND + Đối với 5 chữ số: 50.000.000VND - Mã truy cập mạng: + Đối với 3 chữ số: 500.000.000VND

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản