PHÂN HỆ KẾ TOÁN TIỀN

Chia sẻ: Hoàng Anh Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
117
lượt xem
39
download

PHÂN HỆ KẾ TOÁN TIỀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phân hệ kế toán tiền', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN HỆ KẾ TOÁN TIỀN

 1. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 PHÂN HỆ KẾ TOÁN TIỀN Tổng quát về các phiếu Chương trình sẽ hiển thị 30 phiếu gần nhất, nếu bạn muốn hiện lên nhiều chứng từ bạn có thể chọn chức năng “ Lọc” Các phím nóng F4 – Thêm mới F2 – Sửa 1 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 2. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 F3 – Xóa F7 – In F11 – Lọc Thêm mới chứng từ, bạn ấn nút “Thêm” hoặc phím “F4” Sửa chứng từ, bạn ấn nút “Sửa” hoặc phím “F2” Xóa chứng từ, bạn ấn nút “Xóa” hoặc phím “F3” In Bạn ấn nút “In Phiếu” hoặc ấn phím “F7”. Bạn muốn in nhiều phiếu bạn chỉ cần dùng phím “Space Bar” đánh dấu (màu xanh) các chứng từ và bạn ấn nút “In Phiếu” . Lọc chứng từ Chọn phím lọc hoặc ấn F11 2 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 3. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Có rất nhiều tiêu chí để bạn lọc. Phiếu thu tiền mặt 3 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 4. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Phiếu thu tiền Thu tiền bán hàng Thu tiền tạm ứng Thu tiền khác Thu tiền trả tiền thừa khách hàng TK Nợ luôn là 1111, TK có : 131,141… Bạn có thể thu cho nhiều đối tượng, đối với tài khoản công nợ thì bạn cần chỉ ra chính xác là thu tiền của khách hàng nào, còn Tk có không phải là Tk công nợ thì thì bạn chọn đối tượng cũng không ảnh hưởng gì về Công nợ. Mã Đvcs: Thu cho đơn vị,chi nhánh của công ty 4 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 5. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó Số chứng từ : Tự tăng Mã Nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Tỷ giá ghi sổ : Tỷ giá do chương trình tự tính; hoặc người dùng có thể tự gõ Tỷ giá hạch toán: tỷ giá thu tiền thưc tế; Nếu có chêch lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hach toán thì chương trình tự động hoạch toán vào N 515, C635 hoặc tự định khoản TK N413 hoặc C413 Mã Hợp đồng : Bạn thu tiền theo Hợp đồng nếu bạn cần quản lý công nợ theo Hợp đồng Mã Đối tượng: Mã khách hàng bạn thu tiền Mã Bộ Phận : Bộ Phận thu tiền Mã Nhân viên : Nhân viên thu tiền Trên phiếu thu Bạn cũng có thể thu tổng tiền hoặc thu tiền hàng và khai báo có thuế - Trường hợp này chỉ dành cho trường hợp hàng về mà chưa có hóa đơn, khi nào trả tiền thì mới có hóa đơn, hoặc bán hàng thu tiền ngay. Trên phiếu thu bạn cũng có thể chi tiết các khoản thu theo tưng khoản mục – ít dùng TK Nợ : luôn tài tk 111 TK Có : 131,112,141,……. Tiền Ps nt : Tiền phát sinh 5 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 6. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Tiền Ps = Tiền Ps_nt * Tỷ giá hạch toán ; Mã đối tượng : bạn có chọn đối tượng khác; nếu không chương trình lấy mặc định mã đối tượng ở trên Diễn giải : Diễn giải chi tiết cac nghiệp vụ phát sinh Bạn cũng có thể in ngay chứng từ khi nhập xong “ In ngay chứng từ” C- Có, K- Không.. Khi rút tiền ngân hàng về nhập quỹ thì bạn chỉ cần vào Phiếu thu mà không cần vào báo nợ; Nếu muốn phát sinh cả hai phiếu thì bạn cho qua tài khoản trung gian 113 – tiền đang chuyển. Nhập xong bạn ấn nút “ Chấp Nhận” Khi ấn nút chấm nhận xong, nếu lưu thành công thì chương trinh lại mở ra màn hình mới cho các bạn nhập luôn để không mất công ấn nút thêm “Thêm”. Nếu không muốn nhập nữa ban có thể Ấn nút “ ESC”, Alt+F4 Khi nhập xong bạn có thể kiể m tra trên các sổ: 6 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 7. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Nếu là công nợ thì bạn có thể kiểm tra chi tiết công nợ Và có thể xem Trên Bảng cân đối phát sinh các tài khoản 7 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 8. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Phiếu chi Chi tiền mua hàng Chi tiền tạm ứng Chi tiền khác TK Có luôn là 1111, TK Nợ : 131,141… Bạn có thể chi cho nhiều đối tượng, đối với tài khoản công nợ thì bạn cần chỉ ra chính xác là chi cho tiền của khách hàng nào, còn Tk có không phải là Tk công nợ thì thì bạn chọn đối tượng cũng không ảnh hưởng gì về Công nợ. Mã Đvcs: chi cho đơn vị,chi nhánh của công ty 8 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 9. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó Số chứng từ : Tự tăng Mã Nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Tỷ giá ghi sổ : Tỷ giá do chương trình tự tính; hoặc người dùng có thể tự gõ Tỷ giá hạch toán: tỷ giá thu tiền thưc tế; Nếu có chêch lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hach toán thì chương trình tự động hoạch toán vào N 515, C635 hoặc tự định khoản TK N413 hoặc C413 Mã Hợp đồng : Bạn thu tiền theo Hợp đồng nếu bạn cần quản lý công nợ theo Hợp đồng Mã Đối tượng: Mã khách hàng bạn chi trả tiền Mã Bộ Phận : Bộ Phận chi tiền Mã Nhân viên : Nhân viên chi tiền Trên phiếu chi Bạn cũng có thể thu tổng tiền hoặc chi tiền hàng và khai báo có thuế - Trường hợp này chỉ dành cho trường hợp hàng về mà chưa có hóa đơn, khi nào thu tiền thì mới có hóa đơn, hoặc mua hàng trả tiền ngay. Trên phiếu chi bạn cũng có thể chi tiết các khoản chi theo tưng khoản mục – TK Có : luôn tài tk 111 TK Nợ : 331,141,642,627,622…. Tiền Ps nt : Tiền phát sinh Tiền Ps = Tiền Ps_nt * Tỷ giá hạch toán ; 9 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 10. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Mã đối tượng : bạn có chọn đối tượng khác; nếu không chương trình lấy mặc định mã đối tượng ở trên Diễn giải : Diễn giải chi tiết cac nghiệp vụ phát sinh Bạn cũng có thể in ngay chứng từ khi nhập xong “ In ngay chứng từ” C- Có, K- Không.. Khi rút tiền quỹ để gửi vào Tk ngân hàng thì bạn chỉ cần vào Phiếu chi mà không cần vào báo Cợ; Nếu muốn phát sinh cả hai phiếu thì bạn cho qua tài khoản trung gian 113 – tiền đang chuyển. Nhập xong bạn ấn nút “ Chấp Nhận” Khi ấn nút chấm nhận xong, nếu lưu thành công thì chương trinh lại mở ra màn hình mới cho các bạn nhập luôn để không mất công ấn nút thêm “Thêm”. Nếu không muốn nhập nữa ban có thể Ấn nút “ ESC”, Alt+F4 Báo có 10 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 11. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Thu tiền bán hàng Thu tiền tạm ứng Thu tiền khác Thu tiền trả tiền thừa khách hàng TK Nợ luôn là 1112, TK có : 131,141,515,511… Bạn có thể thu cho nhiều đối tượng, đối với tài khoản công nợ thì bạn cần chỉ ra chính xác là thu tiền của khách hàng nào, còn Tk có không phải là Tk công nợ thì thì bạn chọn đối tượng cũng không ảnh hưởng gì về Công nợ. Mã Đvcs: chi cho đơn vị,chi nhánh của công ty 11 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 12. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó Số chứng từ : Tự tăng Mã Nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Tỷ giá ghi sổ : Tỷ giá do chương trình tự tính; hoặc người dùng có thể tự gõ Tỷ giá hạch toán: tỷ giá thu tiền thưc tế; Nếu có chêch lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hach toán thì chương trình tự động hoạch toán vào N 515, C635 hoặc tự định khoản TK N413 hoặc C413 Mã Hợp đồng : Bạn thu tiền theo Hợp đồng nếu bạn cần quản lý công nợ theo Hợp đồng Mã Đối tượng: Mã khách hàng bạn chi trả tiền Mã Bộ Phận : Bộ Phận chi tiền Mã Nhân viên : Nhân viên chi tiền Trên phiếu chi Bạn cũng có thể thu tổng tiền hoặc chi tiền hàng và khai báo có thuế - Trường hợp này chỉ dành cho trường hợp hàng về mà chưa có hóa đơn, khi nào thu tiền thì mới có hóa đơn, hoặc mua hàng trả tiền ngay. Trên phiếu chi bạn cũng có thể chi tiết các khoản chi theo tưng khoản mục – TK Có : luôn tài tk 111 TK Nợ : 331,141,642,627,622…. Tiền Ps nt : Tiền phát sinh Tiền Ps = Tiền Ps_nt * Tỷ giá hạch toán ; 12 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 13. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Mã đối tượng : bạn có chọn đối tượng khác; nếu không chương trình lấy mặc định mã đối tượng ở trên Diễn giải : Diễn giải chi tiết cac nghiệp vụ phát sinh Bạn cũng có thể in ngay chứng từ khi nhập xong “ In ngay chứng từ” C- Có, K- Không.. Khi rút tiền quỹ để gửi vào Tk ngân hàng thì bạn chỉ cần vào Phiếu chi mà không cần vào báo Cợ; Nếu muốn phát sinh cả hai phiếu thì bạn cho qua tài khoản trung gian 113 – tiền đang chuyển. Nhập xong bạn ấn nút “ Chấp Nhận” Khi ấn nút chấm nhận xong, nếu lưu thành công thì chương trinh lại mở ra màn hình mới cho các bạn nhập luôn để không mất công ấn nút thêm “Thêm”. Nếu không muốn nhập nữa ban có thể Ấn nút “ ESC”, Alt+F4 Báo Nợ 13 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 14. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Chi tiền mua hàng Chi tiền tạm ứng Chi tiền khác TK Có luôn là 1111, TK Nợ : 131,141… Bạn có thể chi cho nhiều đối tượng, đối với tài khoản công nợ thì bạn cần chỉ ra chính xác là chi cho tiền của khách hàng nào, còn Tk có không phải là Tk công nợ thì thì bạn chọn đối tượng cũng không ảnh hưởng gì về Công nợ. Mã Đvcs: chi cho đơn vị,chi nhánh của công ty Ngày chứng từ: chương trình lấy ngày hiện thời của hệ thống; nếu không đúng bạn có thể nhập lại, chứng từ tiếp theo sẽ lấy ngày của chứng từ trước đó 14 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 15. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Số chứng từ : Tự tăng Mã Nguyên tệ : Mặc định là đồng tiền hạch toán, Bạn chọn loại tiền khác bạn chỉ cần ấn “ Space Bar” hoặc gõ chữ cái đầu tiên của loại tiền đó; Tỷ giá ghi sổ : Tỷ giá do chương trình tự tính; hoặc người dùng có thể tự gõ Tỷ giá hạch toán: tỷ giá thu tiền thưc tế; Nếu có chêch lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá hach toán thì chương trình tự động hoạch toán vào N 515, C635 hoặc tự định khoản TK N413 hoặc C413 Mã Hợp đồng : Bạn thu tiền theo Hợp đồng nếu bạn cần quản lý công nợ theo Hợp đồng Mã Đối tượng: Mã khách hàng bạn chi trả tiền Mã Bộ Phận : Bộ Phận chi tiền Mã Nhân viên : Nhân viên chi tiền Trên phiếu chi Bạn cũng có thể thu tổng tiền hoặc chi tiền hàng và khai báo có thuế - Trường hợp này chỉ dành cho trường hợp hàng về mà chưa có hóa đơn, khi nào thu tiền thì mới có hóa đơn, hoặc mua hàng trả tiền ngay. Trên phiếu chi bạn cũng có thể chi tiết các khoản chi theo tưng khoản mục – TK Có : luôn tài tk 112 TK Nợ : 331,141,642,627,622…. Tiền Ps nt : Tiền phát sinh Tiền Ps = Tiền Ps_nt * Tỷ giá hạch toán ; Mã đối tượng : bạn có chọn đối tượng khác; nếu không chương trình lấy mặc định mã đối tượng ở trên Diễn giải : Diễn giải chi tiết cac nghiệp vụ phát sinh 15 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678
 16. Phần mềm kế toán quản trị IFINANCE 6.0 Bạn cũng có thể in ngay chứng từ khi nhập xong “ In ngay chứng từ” C- Có, K- Không.. Khi rút tiền quỹ để gửi vào Tk ngân hàng thì bạn chỉ cần vào Phiếu chi mà không cần vào báo Cợ; Nếu muốn phát sinh cả hai phiếu thì bạn cho qua tài khoản trung gian 113 – tiền đang chuyển. Nhập xong bạn ấn nút “ Chấp Nhận” Khi ấn nút chấm nhận xong, nếu lưu thành công thì chương trinh lại mở ra màn hình mới cho các bạn nhập luôn để không mất công ấn nút thêm “Thêm”. Nếu không muốn nhập nữa ban có thể Ấn nút “ ESC” hoặc Alt+F4 16 Công ty Cổ Phần IFINANCE 124 Minh Khai Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội Phone : 04.466744678

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản