PHÂN LOẠI DẠNG BÀI TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Chia sẻ: quangtrum

Chương trình cho kết quả sai vì u là biến toàn cục, nó đợc sử dụng cả trong và ngoài CTC và lệnh u:=u/2 trong hàm f đã làm thay đổi giá trị được nhập vào của u, lúc in ra kết quả sai vì u bị giảm nửa giá trị.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản