Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quyết định mới được rất ít ngân hàng thực hiện

Chia sẻ: nguyenyen1089

Ngày 22/4/2005, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 493//2005/QĐ_NHNN có nội dung: từ tháng 4/2008, các ngân hàng thương mại phải thực hiện phân loại nọ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo điều 7, thay vì theo Điều 6 của quyết định này mà các ngân hàng đang thực hiện.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản