Phần mềm Arcview Gis- Chương 2. Đưa dữ liệu vào Arcview

Chia sẻ: ngocha

...mỗi View là một bản đồ động chứ các themes biểu diễn dữ liệu...biểu diễn dưới dạng một theme đường, các ngân hàng có thể được ... biển dùng để biểu thị biển, xanh lá cây dùng để biểu thị công viên, v.v...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản