Phần mềm soạn bài giảng điện tử Adobe Presenter 7.0

Chia sẻ: tuyencoi70

Tài liệu tham khảo và giới thiệu Phần mềm soạn bài giảng điện tử Adobe Presenter 7.0

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phần mềm soạn bài giảng điện tử Adobe Presenter 7.0

Giới thiệu phần mềm soạn bài giảng điện tử
Adobe Presenter 7.0

Nguyễn Sơn Hải
nshai@moet.edu.vn
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Các nội dung trình bày

1. Các tính năng nổi bật của Adobe Presenter so
với Powerpoint
2. Qui trình tạo bài giảng điện tử trên Adobe
Presenter
3. Sử dụng các tính năng của Presenter
• Môi trường làm việc
• Chèn và quản lý Flash lên bài giảng
• Ghi âm bài giảng và đưa âm thanh vào bài giảng
• Ghi hình giảng bài và đưa video vào bài giảng
• Tạo câu hỏi tương tác (bao gồm câu hỏi trắc
nghiệm)
• Thiết lập các tùy chọn cho bài giảng
• Xuất bản bài giảng
• Sử dụng bài giảng để giảng bài
Nổi bật của Adobe Presenter so với Powerpoint
• Giúp dễ dàng tạo ra các bài trình chiếu từ các slide trên
Powerpoint thành bài giảng điện tử tương tác tuân thủ
theo chuẩn e-learning và có thể dạy và học qua mạng.
• Cho phép chèn flash lên bài giảng
• Cho phép ghi âm thanh, hình ảnh, video và đưa lên bài
giảng
• Cho phép chèn các câu hỏi tương tác (bao gồm cả câu
hỏi trắc nghiệm) lên bài giảng
• Cho phép xuất bài giảng (tuân thủ các chuẩn e-learning
như SCORM, AICC) ra nhiều loại định dạng khác nhau
như là: website, đĩa CD và đưa lên hệ thống Adobe
Connect Pro để có thể dạy và học trực tuyến)
Cách thức tạo bài giảng bằng Presenter
Xây dựng nội dung bài giảng Xuất bản ra bài giảng e-learning

• Xuất bản bài giảng đã
• Thiết kế bài soạn trên
thiết kế thành bài giảng
Powerpoint hoặc sử e-learning (dưới dạng
dụng những bài giảng website – có thể ghi ra
đã soạn trên Powerpoint đĩa CD tự chạy và có
• Sử dụng các tính năng thể dạy, học thông qua
nâng cao của Presenter mạng máy tính)
để chèn thêm nội dung
vào bài giảng như là: Các bài giảng này tuân
Flash, câu hỏi tương tác thủ chuẩn e-learning
(trắc nghiệm), chèn lời thông dụng SCORM và
giảng đồng bộ với các AICC nên dễ dàng chia
slide, .. sẻ và phục vụ các hệ
thống học trực tuyến
Môi trường làm việc với Presenter

Đây là màn hình
phần mềm
Powerpoint
Đây là các chức
năng của Adobe
Presenter trên
Powerpoint
Chú ý phải ghi (Save) file powerpoint
mới có thể sử dụng được các
tính năng của Presenter
Không ghi ti
Cách chèn file Flash lên slide
Bắt đầu bằng lệnh mở menu Adobe Presenter \ Insert flash (swf)
(1) Tìm và chọn
file flash cần chèn
lên slide
(3) Nhấn nút
Open để đưa
flash lên slide

Chèn flash lên
Slide hay la lên
Slide bar?
(2) Chú ý chọn
mục này để xem
được nội dung
flash trước khi chèn
Và flash hiển thị trên slide như sau:
Ghi âm lời giảng và đưa âm thanh vào bài giảng
Xin xem hướng dẫn :

- Cách ghi âm lời giảng
- Cách chèn file âm thanh vào bài giảng

trong tài liệu kèm theo
Cách ghi hình và chèn video vào bài giảng
Xin xem hướng dẫn :

- Cách ghi hình giảng bài
- Cách chèn file video vào bài giảng

trong tài liệu kèm theo
Tạo các hỏi tương tác lên bài giảng
• Presenter cho phép
thiết kế 6 loại câu
hỏi tương tác
(interactive
questions) lên bài
giảng. Trong phần
này chỉ trình bày
cách tạo câu hỏi
trắc nghiệm đa
điều kiện (Multi-
choice) – một dạng
câu hỏi phổ biến
hiện nay.
Tổ chức các câu hỏi trong một bài giảng
• Cho phép kiểm tra nhiều lần trong một bài giảng,
ví dụ: kiểm tra bài cũ, củng cố kiến thức trước khi
kết thúc bài,.. Mỗi lần kiểm tra như vậy gọi là một
Quiz.
• Mỗi Quiz có thể có nhiều câu hỏi (Question)
• Mỗi câu hỏi có thể cho một điểm số (Score)
• Khi đó mỗi Quize sẽ có một tổng điểm tối đa –
Total points ( = tổng điểm của các câu hỏi trong
Quiz)
• Cho phép đánh giá chất lượng sau mỗi Quiz kiểm
tra (ví dụ: được bao nhiêu điểm thì đạt (Passing
score), bao nhiêu điểm thì chưa đạt).
Ví dụ về một bộ các câu hỏi cho 1 bài giảng
Quiz 1
Quiz 2
Cách tạo một câu hỏi trắc nghiệm
Gọi lệnh từ menu Adobe Presenter \ Quiz manager
Nhấn Add
Question để thêm
1 câu hỏi cho Quiz
Nhấn Add Quiz để
thêm một Quiz mới
Nhấn Edit để sửa
thông tin Quiz đang
Trong bước này nhấn nút Add Question chọn
để tạo một câu hỏi
Chọn loại câu hỏi

Chọn loại câu hỏi
trắc nghiệm đa
lựa chọn

Nháy kép chuột để
tiếp tục
Khai báo các tham số cho 1 câu hỏi

• Name: tên câu
hỏi
• Question: Nội
dung câu hỏi
(hỏi gì?)
• Score: điểm số
cho câu hỏi
• Answer: các
phương án trả
lời – chú ý phải
có 1 phương án Sử dụng các nút
trả lời là đúng Add – để thêm
(correct answer) phương án trả lời;
hoặc Delete để xoá
• Khai báo xong phương án trả lời
nhấn Ok.
Tương tự, lần lượt tạo các Quiz và toàn bộ câu hỏi cho bài giảng
Xin mời xem các câu hỏi trắc nghiệm
Việt hóa các nhãn ở thẻ Default Labels
Chọn thẻ Default Labels trên hộp thoại Quiz Manager và có thể Việt hóa như sau
Việt hóa các nhãn sau khi nhấn nút Edit của một Quiz

Chọn một Quiz, rồi nhấn nút Edit của Quiz đó, hộp thoại sau xuất hiện:
Sau khi nhấn nút Question Review messager
(các thông báo của chức năng xem lại câu trả lời)
Sau khi nhấn nút Quiz Result message
(các nhãn trong mục Thông báo kết quả)
Tiếp theo là ví dụ về một Quiz có 3 câu hỏi trắc nghiệm !
Em cho biết quốc khánh nước ta là ngày nào?

A) 2-9-1945
B) 7-5-1954
C) 30-4-1975
Câu trả lời của bạn là:
Đúng rồi, bấm chuột để tiếp tục Bạn đã trả lời sai, bấm chuột để
tiếp tụcBạn chưa hoàn thành câu hỏi
Bạn đã trả lời đúng
Câu n ả lờii đúng là: hỏi trước khi
Bạ tr phả trả lời câu
Trả llời i
Trả ờ Làm ạ
Làm llại i
chuyển sang trang tiếp theo
Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ở đâu?
A) Hang Pắc Pó, Cao Bằng
B) Cây đa Tân Trào, Tuyên Quang
C) Quảng trường Ba Đình, Hà Nội
D) Thanh HoáBạn đã trả lời sai, bấm chuột để
Đúng rồi, bấm chuột để tiếp tục
tiếp tục
Câu trả lời của bạn là:

Bạn chạn đã trả thành câu hỏi
B ưa hoàn lời đúng
Câu n ả lờii đúng là: hỏi trước khi
Bạ tr phả trả lời câu
Trả llời i
Trả ờ Làm ạ
Làm llại i
chuyển sang trang tiếp theo
Hãy quan sát đoạn phim sau
đây và cho biết: đây là thí
nghiệm thuộc môn học nào?
A) Hoá học
B) Sinh học
C) Địa lýBạn đã trả lời sai, bấm chuột để
Đúng rồi, bấm chuột để tiếp tục
tiếp tục
Câu trả lời của bạn là:

Bạn chạn đã trả thành câu hỏi
B ưa hoàn lời đúng
Câu n ả lờii đúng là: hỏi trước khi
Bạ tr phả trả lời câu
Trả llời i
Trả ờ Làm ạ
Làm llại i
chuyển sang trang tiếp theo
Tổng hợp kết quả kiểm tra
Tổng điểm của bạn {score}

Trên số điểm tối đa: {max-score}

Các câu trả lời {correct-questions}
đúng:
Tổng số câu hỏi: {total-questions}

Đạt tỷ lệ: {percent}

Số lần thực hiện: {total-attempts}Question Feedback/Review Information Will
Appear Here


Tiếp tục Xem lại trả lời
Bài tập 1

• Tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm trong một Quiz
và xuất bản bài giảng, kiểm tra kết quả đã
làm
Bài tập 2

• Trong một bài giảng, hãy thiết kế 2 bộ câu
hỏi trắc nghiệm (Quiz). Một bộ câu hỏi cho
kiểm tra bài cũ (Quiz 1) với 3 câu hỏi trắc
nghiệm, bộ kia để củng cố bài học (Quiz 2)
với 2 câu hỏi trắc nghiệm.
• Ghi âm lời giảng và chèn, đồng bộ vào các
slide trình bày
• Xuất bản bài giảng để xem kết quả.
Kết thúc bài trình diễn minh hoạ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản