Phân phối chương trình tin học tiểu học

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

4
1.178
lượt xem
139
download

Phân phối chương trình tin học tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Tiết thứ Bài (Mục) Học kì I Phần I: Làm quen với máy tính Bài 1: Người bạn mới của em Bài 1: Người bạn mới của em Bài 2: Thông tin xung quanh ta Bài 2: Thông tin xung quanh ta Bài 3: Bàn phím máy tính Bài 3: Bàn phím máy tính Bài 4: Chuột máy tính Bài 4: Chuột máy tính Bài 5: Máy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân phối chương trình tin học tiểu học

  1. MÔN TIN HỌC LỚP 3 (Áp dụng từ năm học 2009-2010) Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Tiết thứ Bài (Mục) Học kì I Phần I: Làm quen với máy tính 1 Bài 1: Người bạn mới của em 2 Bài 1: Người bạn mới của em 3 Bài 2: Thông tin xung quanh ta 4 Bài 2: Thông tin xung quanh ta 5 Bài 3: Bàn phím máy tính 6 Bài 3: Bàn phím máy tính 7 Bài 4: Chuột máy tính 8 Bài 4: Chuột máy tính 9 Bài 5: Máy tính trong đời sống 10 Bài kiểm tra số 1 Phần II: Chơi cùng máy tính 11 Bài 1: Trò chơi Blocks 12 Bài 1: Trò chơi Blocks 13 Bài 2: Trò chơi Dots 14 Bài 2: Trò chơi Dots 15 Bài 3: Trò chơi Sticks 16 Bài 3: Trò chơi Sticks Chương III: Em tập gõ bàn phím 17 Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở 18 Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở 19 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên 20 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên 21 Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới 22 Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới 23 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số 24 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số 25 Bài 5: Ôn tập gõ phím 26 Bài kiểm tra số 2 1
  2. Tiết thứ Bài (Mục) Phần IV: Em tập vẽ 27 Bài 1: Tập tô màu 28 Bài 1: Tập tô màu 29 Bài 2: Tô màu bằng màu nền 30 Bài 2: Tô màu bằng màu nền 31 Thực hành tổng hợp 32 Thực hành tổng hợp 33 Ôn tập học kì I 34 Ôn tập học kì I 35 Thi học kì I 36 Thi học kì I Học kì II Phần IV: Em tập vẽ 37 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng 38 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng 39 Bài 4: Tẩy xoá hình 40 Bài 4: Tẩy xoá hình 41 Bài 5: Di chuyển hình 42 Bài 5: Di chuyển hình 43 Bài 6: Vẽ đường cong 44 Bài 6: Vẽ đường cong 45 Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn 46 Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn 47 Bài kiểm tra số 3 48 Bài kiểm tra số 3 Phần V: Em tập soạn thảo 49 Bài 1: Bước đầu soạn thảo 50 Bài 1: Bước đầu soạn thảo 51 Bài 2: Chữ hoa 52 Bài 2: Chữ hoa 53 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 54 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ 55 Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng 56 Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng 57 Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã 58 Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã 59 Bài 6: Luyện gõ 60 Bài 7: Ôn tập 61 Bài kiểm tra số 4 62 Bài kiểm tra số 4 2
  3. Tiết thứ Bài (Mục) 63 Ôn thi học kì II 64 Ôn thi học kì II 65 Thi học kì II 66 Thi học kì II Phần VI: Học cùng máy tính 67 Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3 68 Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3 69 Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp 70 Bài 3: Học tiếng anh với PM Alphabet Blocks MÔN TIN HỌC LỚP 4 (Áp dụng từ năm học 2009-2010) Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Tiết thứ Bài (Mục) Phần I: Khám phá máy tính 1 Bài 1: Những gì em đã biết 2 Bài 1: Những gì em đã biết 3 Bài 2: Khám phá máy tính 4 Bài 2: Khám phá máy tính 5 Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu 6 Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu 7 Bài kiểm tra số 1 Phần II: Em tập vẽ 8 Bài 1: Những gì em đã biết 9 Bài 1: Những gì em đã biết 10 Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông 11 Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông 12 Bài 3: Sao chép hình 13 Bài 3: Sao chép hình 14 Bài kiểm tra số 2 15 Bài kiểm tra số 2 16 Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn 17 Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn 18 Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì 19 Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì 3
  4. 20 Bài 6: Thực hành tổng hợp 21 Bài 6: Thực hành tổng hợp 22 Bài kiểm tra số 3 23 Bài kiểm tra số 3 Phần III: Em tập gõ 10 ngón 24 Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón 25 Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón 26 Bài 2: Gõ từ đơn giản 27 Bài 2: Gõ từ đơn giản 28 Bài 3: Sử dụng phím Shift 29 Bài 3: Sử dụng phím Shift 30 Bài 4: Ôn luyện gõ 31 Bài kiểm tra số 4 32 Bài kiểm tra số 4 33 Ôn tập học kì I 34 Ôn tập học kì I 35 Thi học kì I 36 Thi học kì I Học kì II Phần IV: Học và chơi cùng máy tính 37 Bài 1: Học toán với PM Cùng học Toán 4 38 Bài 1: Học toán với PM Cùng học Toán 4 Phần V: Em tập soạn thảo 39 Bài 1: Những gì em đã biết 40 Bài 1: Những gì em đã biết 41 Bài 2: Căn lề 42 Bài 2: Căn lề 43 Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ 44 Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ 45 Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ 46 Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ 47 Bài 5: Sao chép văn bản 48 Bài 5: Sao chép văn bản 49 Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng 50 Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng 51 Bài 7: Thực hành tổng hợp 52 Bài 7: Thực hành tổng hợp 53 Bài kiểm tra số 5 54 Bài kiểm tra số 5 4
  5. Phần III: Thế giới Logo của em 55 Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo 56 Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo 57 Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo 58 Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo 59 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp 60 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp 61 Bài 4: Ôn tập 62 Bài 4: Ôn tập 63 Ôn tập học kì II 64 Ôn tập học kì II 65 Thi học kì II 66 Thi học kì II 67 Trò chơi Khám phá rừng nhiệt đới 68 Trò chơi Khám phá rừng nhiệt đới 69 Trò chơi Tập thể thao với trò chơi Golf 70 Trò chơi Tập thể thao với trò chơi Golf MÔN TIN HỌC LỚP 5 (Áp dụng từ năm học 2009-2010) Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Tiết thứ Bài (Mục) Học kì I Phần I: Khám phá máy tính 1 Bài 1: Những gì em đã biết 2 Bài 1: Những gì em đã biết 3 Bài 2: Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào? 4 Bài 2: Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào? 5 Bài 3: Tổ chức thông tin trong máy tính 6 Bài 3: Tổ chức thông tin trong máy tính 7 Bài kiểm tra số 1 Phần II: Em tập vẽ 8 Bài 1: Những gì em đã biết 9 Bài 1: Những gì em đã biết 10 Bài 2: Sử dụng bình phun màu 11 Bài 2: Sử dụng bình phun màu 12 Bài 3: Viết chữ lên hình vẽ 13 Bài 3: Viết chữ lên hình vẽ 5
  6. 14 Bài 4: Trau chuốt hình vẽ 15 Bài 4: Trau chuốt hình vẽ 16 Bài 5: Thực hành tổng hợp 17 Bài 5: Thực hành tổng hợp 18 Ôn tập 19 Ôn tập 20 Bài kiểm tra số 2 21 Bài kiểm tra số 2 Phần III: Học và chơi cùng máy tính 22 Học Toán với PM Cùng học Toán 5 23 Học Toán với PM Cùng học Toán 5 24 Học xây lâu đài bằng PM: SAND CASTLE BUILDER 25 Học xây lâu đài bằng PM: SAND CASTLE BUILDER Phần IV: Em học gõ 10 ngón 26 Bài 1: Những gì em đã biết 27 Bài 1: Những gì em đã biết 28 Bài 2: Luyện gõ các kí tự đặc biệt 29 Bài 3: Luyện gõ từ và câu 30 Bài 4: Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím 31 Ôn tập 32 Bài kiểm tra số 3 33 Ôn tập học kì I 34 Ôn tập học kì I 35 Thi học kì I 36 Thi học kì I Học kì II Phần V: Em tập soạn thảo 37 Bài 1: Những gì em đã biết 38 Bài 1: Những gì em đã biết 39 Bài 1: Những gì em đã biết 40 Bài 2: Tạo bảng trong văn bản 41 Bài 2: Tạo bảng trong văn bản 42 Bài 3: Chèn tệp hình vẽ bằng văn bản 43 Bài 3: Chèn tệp hình vẽ bằng văn bản 44 Bài 4: Thực hành tổng hợp 45 Bài 4: Thực hành tổng hợp 46 Ôn tập 47 Ôn tập 48 Bài kiểm tra số 4 6
  7. 49 Bài kiểm tra số 4 Phần VI: Thế giới Logo của em 50 Bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặp 51 Bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặp 52 Bài 2: Thủ tục trong Logo 53 Bài 2: Thủ tục trong Logo 54 Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp) 55 Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp) 56 Bài 4: Thế giới hình học trong Logo 57 Bài 4: Thế giới hình học trong Logo 58 Bài 4: Thế giới hình học trong Logo 59 Bài 5: Viết chữ và làm tính trong Logo 60 Bài 5: Viết chữ và làm tính trong Logo 61 Bài 6: Thực hành tổng hợp 62 Bài 6: Thực hành tổng hợp 63 Ôn tập học kì II 64 Ôn tập học kì II 65 Thi học kì II 66 Thi học kì II 67 Âm nhạc trong Logo 68 Âm nhạc trong Logo 69 Luyện tập nhanh tay tinh mắt với PM The monkey Eyes 70 Luyện tập nhanh tay tinh mắt với PM The monkey Eyes II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 1. Tổ chức dạy học - Thời lượng dạy học của môn tin học lớp 3, 4, 5 là 70 tiết, được dạy trải đều trong 35 tuần của năm học, mỗi tuần 2 tiết. - Phải đảm bảo dạy đủ số tiết Bài thực hành của từng chương và của cả năm học. - Các bài của Phần “Phần mềm học tập” không nhất thiết phải dạy liền nhau, có thể dạy xen các bài này vào nội dung của phần khác. - Cuối mỗi học kì, có 2 tiết ôn tập và 2 tiết kiểm tra học kì. - Các tiết Bài tập, Ôn tập chưa quy định nội dung cụ thể, giáo viên căn cứ tình hình giảng dạy, kết quả tiếp thu của học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường, để định ra nội dung cho tiết Bài tập, Ôn tập truyền đạt đủ kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Cần ưu tiên sử dụng các tiết này để giải đáp câu hỏi, chữa bài tập (nếu còn) trong sách giáo khoa. Nếu còn thời gian nên lựa chọn, xây dựng nội dung cho tiết Bài tập, Ôn tập để củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thức có thể là làm bài tập trên lớp học hay thực hành trên phòng máy... - Khi thực hành trên máy, nếu nội dung không được xây dựng để thực hành theo nhóm thì bố trí tối đa là 2 học sinh/1 máy tính. 7
  8. - Trong khi thực hiện các Bài cần dành thời gian để hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong sách giáo khoa. - Các bài thuộc dạng lý thuyết kết hợp với thực hành (nội dung lý thuyết chiếm khoảng 1/2 thời gian của mỗi bài). Mặc dù không có tên là bài thực hành nhưng các bài này tốt nhất nên được dạy học ở phòng máy. Để học các nội dung của phần này học sinh phải thực hành trên máy vi tính. - Để học lý thuyết hiệu quả hơn cần sử dụng máy tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan. 2. Kiểm tra, đánh giá - Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, khi ra đề kiểm tra (dưới 1 tiết, 1 tiết, học kỳ) phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình. - Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm tra học kì. - Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lý thuyết và thực hành và phải theo nội dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học. - Việc kiểm tra học kì phải được thực hiện ở cả hai nội dung lý thuyết và thực hành. - Môn học Tin học thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan nên giáo viên cần tăng cường sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. ------------------------------------------ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẠ LONG KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (Đã kí) Vi Bích Hạnh 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản