Phân phối chương trình tin học tiểu học

Chia sẻ: lgg330

Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Tiết thứ Bài (Mục) Học kì I Phần I: Làm quen với máy tính Bài 1: Người bạn mới của em Bài 1: Người bạn mới của em Bài 2: Thông tin xung quanh ta Bài 2: Thông tin xung quanh ta Bài 3: Bàn phím máy tính Bài 3: Bàn phím máy tính Bài 4: Chuột máy tính Bài 4: Chuột máy tính Bài 5: Máy...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phân phối chương trình tin học tiểu học

MÔN TIN HỌC LỚP 3
(Áp dụng từ năm học 2009-2010)
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

Tiết thứ Bài (Mục)

Học kì I

Phần I: Làm quen với máy tính
1 Bài 1: Người bạn mới của em
2 Bài 1: Người bạn mới của em
3 Bài 2: Thông tin xung quanh ta
4 Bài 2: Thông tin xung quanh ta
5 Bài 3: Bàn phím máy tính
6 Bài 3: Bàn phím máy tính
7 Bài 4: Chuột máy tính
8 Bài 4: Chuột máy tính
9 Bài 5: Máy tính trong đời sống
10 Bài kiểm tra số 1

Phần II: Chơi cùng máy tính
11 Bài 1: Trò chơi Blocks
12 Bài 1: Trò chơi Blocks
13 Bài 2: Trò chơi Dots
14 Bài 2: Trò chơi Dots
15 Bài 3: Trò chơi Sticks
16 Bài 3: Trò chơi Sticks

Chương III: Em tập gõ bàn phím
17 Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
18 Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
19 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên
20 Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên
21 Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới
22 Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới
23 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số
24 Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số
25 Bài 5: Ôn tập gõ phím
26 Bài kiểm tra số 21
Tiết thứ Bài (Mục)
Phần IV: Em tập vẽ
27 Bài 1: Tập tô màu
28 Bài 1: Tập tô màu
29 Bài 2: Tô màu bằng màu nền
30 Bài 2: Tô màu bằng màu nền
31 Thực hành tổng hợp
32 Thực hành tổng hợp
33 Ôn tập học kì I
34 Ôn tập học kì I
35 Thi học kì I
36 Thi học kì I

Học kì II

Phần IV: Em tập vẽ
37 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng
38 Bài 3: Vẽ đoạn thẳng
39 Bài 4: Tẩy xoá hình
40 Bài 4: Tẩy xoá hình
41 Bài 5: Di chuyển hình
42 Bài 5: Di chuyển hình
43 Bài 6: Vẽ đường cong
44 Bài 6: Vẽ đường cong
45 Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn
46 Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn
47 Bài kiểm tra số 3
48 Bài kiểm tra số 3

Phần V: Em tập soạn thảo
49 Bài 1: Bước đầu soạn thảo
50 Bài 1: Bước đầu soạn thảo
51 Bài 2: Chữ hoa
52 Bài 2: Chữ hoa
53 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ
54 Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ
55 Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng
56 Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng
57 Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã
58 Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã
59 Bài 6: Luyện gõ
60 Bài 7: Ôn tập
61 Bài kiểm tra số 4
62 Bài kiểm tra số 4
2
Tiết thứ Bài (Mục)
63 Ôn thi học kì II
64 Ôn thi học kì II
65 Thi học kì II
66 Thi học kì II

Phần VI: Học cùng máy tính
67 Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3
68 Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3
69 Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp
70 Bài 3: Học tiếng anh với PM Alphabet Blocks

MÔN TIN HỌC LỚP 4

(Áp dụng từ năm học 2009-2010)
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

Tiết thứ Bài (Mục)

Phần I: Khám phá máy tính
1 Bài 1: Những gì em đã biết
2 Bài 1: Những gì em đã biết
3 Bài 2: Khám phá máy tính
4 Bài 2: Khám phá máy tính
5 Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu
6 Bài 3: Chương trình máy tính được lưu ở đâu
7 Bài kiểm tra số 1

Phần II: Em tập vẽ
8 Bài 1: Những gì em đã biết
9 Bài 1: Những gì em đã biết
10 Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
11 Bài 2: Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
12 Bài 3: Sao chép hình
13 Bài 3: Sao chép hình
14 Bài kiểm tra số 2
15 Bài kiểm tra số 2
16 Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn
17 Bài 4: Vẽ hình elip, hình tròn
18 Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì
19 Bài 5: Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

3
20 Bài 6: Thực hành tổng hợp
21 Bài 6: Thực hành tổng hợp
22 Bài kiểm tra số 3
23 Bài kiểm tra số 3

Phần III: Em tập gõ 10 ngón
24 Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón
25 Bài 1: Vì sao phải tập gõ 10 ngón
26 Bài 2: Gõ từ đơn giản
27 Bài 2: Gõ từ đơn giản
28 Bài 3: Sử dụng phím Shift
29 Bài 3: Sử dụng phím Shift
30 Bài 4: Ôn luyện gõ
31 Bài kiểm tra số 4
32 Bài kiểm tra số 4
33 Ôn tập học kì I
34 Ôn tập học kì I
35 Thi học kì I
36 Thi học kì I
Học kì II
Phần IV: Học và chơi cùng máy tính
37 Bài 1: Học toán với PM Cùng học Toán 4
38 Bài 1: Học toán với PM Cùng học Toán 4

Phần V: Em tập soạn thảo
39 Bài 1: Những gì em đã biết
40 Bài 1: Những gì em đã biết
41 Bài 2: Căn lề
42 Bài 2: Căn lề
43 Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ
44 Bài 3: Cỡ chữ và phông chữ
45 Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
46 Bài 4: Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
47 Bài 5: Sao chép văn bản
48 Bài 5: Sao chép văn bản
49 Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng
50 Bài 6: Trình bày chữ đậm, nghiêng
51 Bài 7: Thực hành tổng hợp
52 Bài 7: Thực hành tổng hợp
53 Bài kiểm tra số 5
54 Bài kiểm tra số 5

4
Phần III: Thế giới Logo của em
55 Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
56 Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
57 Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
58 Bài 2: Thêm một số lệnh của Logo
59 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
60 Bài 3: Sử dụng câu lệnh lặp
61 Bài 4: Ôn tập
62 Bài 4: Ôn tập
63 Ôn tập học kì II
64 Ôn tập học kì II
65 Thi học kì II
66 Thi học kì II
67 Trò chơi Khám phá rừng nhiệt đới
68 Trò chơi Khám phá rừng nhiệt đới
69 Trò chơi Tập thể thao với trò chơi Golf
70 Trò chơi Tập thể thao với trò chơi Golf

MÔN TIN HỌC LỚP 5
(Áp dụng từ năm học 2009-2010)
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

Tiết thứ Bài (Mục)
Học kì I
Phần I: Khám phá máy tính
1 Bài 1: Những gì em đã biết
2 Bài 1: Những gì em đã biết
3 Bài 2: Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào?
4 Bài 2: Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào?
5 Bài 3: Tổ chức thông tin trong máy tính
6 Bài 3: Tổ chức thông tin trong máy tính
7 Bài kiểm tra số 1

Phần II: Em tập vẽ
8 Bài 1: Những gì em đã biết
9 Bài 1: Những gì em đã biết
10 Bài 2: Sử dụng bình phun màu
11 Bài 2: Sử dụng bình phun màu
12 Bài 3: Viết chữ lên hình vẽ
13 Bài 3: Viết chữ lên hình vẽ

5
14 Bài 4: Trau chuốt hình vẽ
15 Bài 4: Trau chuốt hình vẽ
16 Bài 5: Thực hành tổng hợp
17 Bài 5: Thực hành tổng hợp
18 Ôn tập
19 Ôn tập
20 Bài kiểm tra số 2
21 Bài kiểm tra số 2

Phần III: Học và chơi cùng máy tính
22 Học Toán với PM Cùng học Toán 5
23 Học Toán với PM Cùng học Toán 5
24 Học xây lâu đài bằng PM: SAND CASTLE BUILDER
25 Học xây lâu đài bằng PM: SAND CASTLE BUILDER

Phần IV: Em học gõ 10 ngón
26 Bài 1: Những gì em đã biết
27 Bài 1: Những gì em đã biết
28 Bài 2: Luyện gõ các kí tự đặc biệt
29 Bài 3: Luyện gõ từ và câu
30 Bài 4: Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím
31 Ôn tập
32 Bài kiểm tra số 3
33 Ôn tập học kì I
34 Ôn tập học kì I
35 Thi học kì I
36 Thi học kì I
Học kì II
Phần V: Em tập soạn thảo
37 Bài 1: Những gì em đã biết
38 Bài 1: Những gì em đã biết
39 Bài 1: Những gì em đã biết
40 Bài 2: Tạo bảng trong văn bản
41 Bài 2: Tạo bảng trong văn bản
42 Bài 3: Chèn tệp hình vẽ bằng văn bản
43 Bài 3: Chèn tệp hình vẽ bằng văn bản
44 Bài 4: Thực hành tổng hợp
45 Bài 4: Thực hành tổng hợp
46 Ôn tập
47 Ôn tập
48 Bài kiểm tra số 4

6
49 Bài kiểm tra số 4

Phần VI: Thế giới Logo của em
50 Bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặp
51 Bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặp
52 Bài 2: Thủ tục trong Logo
53 Bài 2: Thủ tục trong Logo
54 Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)
55 Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)
56 Bài 4: Thế giới hình học trong Logo
57 Bài 4: Thế giới hình học trong Logo
58 Bài 4: Thế giới hình học trong Logo
59 Bài 5: Viết chữ và làm tính trong Logo
60 Bài 5: Viết chữ và làm tính trong Logo
61 Bài 6: Thực hành tổng hợp
62 Bài 6: Thực hành tổng hợp
63 Ôn tập học kì II
64 Ôn tập học kì II
65 Thi học kì II
66 Thi học kì II
67 Âm nhạc trong Logo
68 Âm nhạc trong Logo
69 Luyện tập nhanh tay tinh mắt với PM The monkey Eyes
70 Luyện tập nhanh tay tinh mắt với PM The monkey Eyes


II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. Tổ chức dạy học
- Thời lượng dạy học của môn tin học lớp 3, 4, 5 là 70 tiết, được dạy trải đều
trong 35 tuần của năm học, mỗi tuần 2 tiết.
- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết Bài thực hành của từng chương và của cả năm học.
- Các bài của Phần “Phần mềm học tập” không nhất thiết phải dạy liền nhau, có
thể dạy xen các bài này vào nội dung của phần khác.
- Cuối mỗi học kì, có 2 tiết ôn tập và 2 tiết kiểm tra học kì.
- Các tiết Bài tập, Ôn tập chưa quy định nội dung cụ thể, giáo viên căn cứ tình
hình giảng dạy, kết quả tiếp thu của học sinh và điều kiện thực tế của nhà
trường, để định ra nội dung cho tiết Bài tập, Ôn tập truyền đạt đủ kiến thức, kĩ
năng theo yêu cầu. Cần ưu tiên sử dụng các tiết này để giải đáp câu hỏi, chữa
bài tập (nếu còn) trong sách giáo khoa. Nếu còn thời gian nên lựa chọn, xây
dựng nội dung cho tiết Bài tập, Ôn tập để củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng,
hình thức có thể là làm bài tập trên lớp học hay thực hành trên phòng máy...
- Khi thực hành trên máy, nếu nội dung không được xây dựng để thực hành theo
nhóm thì bố trí tối đa là 2 học sinh/1 máy tính.

7
- Trong khi thực hiện các Bài cần dành thời gian để hướng dẫn HS trả lời các câu
hỏi và làm bài tập trong sách giáo khoa.
- Các bài thuộc dạng lý thuyết kết hợp với thực hành (nội dung lý thuyết chiếm
khoảng 1/2 thời gian của mỗi bài). Mặc dù không có tên là bài thực hành nhưng
các bài này tốt nhất nên được dạy học ở phòng máy. Để học các nội dung của
phần này học sinh phải thực hành trên máy vi tính.
- Để học lý thuyết hiệu quả hơn cần sử dụng máy tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ
đồ trực quan.

2. Kiểm tra, đánh giá
- Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT,
khi ra đề kiểm tra (dưới 1 tiết, 1 tiết, học kỳ) phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng
của Chương trình.
- Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm
tra học kì.
- Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lý thuyết và thực hành và phải
theo nội dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.
- Việc kiểm tra học kì phải được thực hiện ở cả hai nội dung lý thuyết và thực
hành.
- Môn học Tin học thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp trắc nghiệm khách
quan nên giáo viên cần tăng cường sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan
trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

------------------------------------------


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẠ LONG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã kí)


Vi Bích Hạnh
8
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản