Phân Tích Bài Thơ Sang Thu - Hữu Thỉnh

Chia sẻ: thanhvien1313

Mùa thu là mùa đẹp nhát trong năm là nguôn khơi gợi bao nhiêu nguòn cảm hứng trong thơ ca Cho nên trong kho tang thơ ca VN có rất nhiều bài viết về thu trong đó sang thu của Hữu Thĩnh đã khắc hoạ thật bình dị mà rõ nét giây phút chuyên trời ấy

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phân Tích Bài Thơ Sang Thu - Hữu Thỉnh

Phân Tích Bài Thơ Sang Thu - Hữu ThỉnhSang Thu


Mùa thu là mùa đẹp nhát trong năm là nguôn khơi gợi bao


nhiêu nguòn cảm hứng trong thơ ca Cho nên trong kho


tang thơ ca VN có rất nhiều bài viết về thu trong đó sang


thu của Hữu Thĩnh đã khắc hoạ thật bình dị mà rõ nét giây


phút chuyên trời ấy\
Đây là thể thơ ngũ ngôn 3 khổ thơ


Cảm nhận giây phút lúc giao mùa
Với thể thơ ngũ ngôn tạo nên giọng điệu rõ rang liền mạch


sau lắng với 3 khổ thơ thôi đã tạo cảm nhận tinh tế về giây


phút giao mùa


Phân tích


Sang Thu Thờ điểm trời vùă chớm thu có thể vẫn còn hè


Giao mùa cảm nhận được sự khác biệt của nhà thơ phải


thật tinh tế mới thấy rõ


Mở đâu bài thơ là tín hiệu của thiên nhiên lúc giao mùa


Trong giây phút giao mùa này Nguyễn Khuyến cảm nhận


mùa thu bằng hình ảnh


Cồn trúc lơ phơ gió hắt hiu
Lưu trọng Lưu thì lại\


Lá thu đi xao xạc


Nguyên Du thì\


Sen tàn cúc lai nở hoa


Còn Xuân diệu thì độc đáo hơn nữa cảm nhận bằg hình


ảnh


Rặng Liễu Điều Hiều
Thế nhưng ko lạ bằng Hữu Thỉnh của ta cảm nhận bằng


hương ổi với trúc cúc làhình ảnh biểu trượng cho sự cao


quý của thiên nhiên . Nhưng hương Ổi là 1 hình ảnh mang
đậm tính chất quê kiểng rất ư là bình dị không cao quý


như cúc trúc khác biệt nhưng đâm đà vẻ riêng của nó


Nói đến ổi ko ai ko biết nhưng biết được hoa ổi nở vao


đầu thu để cảm nhận mùa hương của nó thi ko phải ai


cũng nhận ra Mà đặc biệt gió đuă hương ổi đến thật kì lạ


hương ổi đa bay cùng gió lan toả đến cho con người


Nhưng dặc biệt hơn nữa đây ko phải là gió eo may mà là


gió se Trời vào thu đã trở gió se lạnh gây cho ta cảm giác


thích thú xua tan cái nóng bực của mùa Hè


Không chỉ tận dụng khả năng thính giác cảu minh Hữu


Thỉnh còn vânụ dung tối đa thị giác Nên đã nhận ra rằng
sương vẫn còn đọng trên lá cây Và đã vận dụng hết cảm


nhận của mình để thể hiện những hình ảnh nhân hoá


Sương chùng chình qua ngõ


Chính hình ảnh nhâ nhoá người làm cho mùa thu sống


động hẳn lên Làm ta phải thừa nhận rằng nhà tho HT là 1


người hết sức yêu thiên nhiên cso đc nghững cảm nhận


tính tế đến như vậy


Nhưng cảm nhân jlạ kỳ ko phải được biết trứơc mà bỗng


nhận ra tất cả rất bất ngờ nhất rất rõ rang để viết được 1


câu cuối


Hình như thu đã về
Hình như này ko phải là sự do dự khi nhận xét 1 vấn đề


nào đó mà nhận ra nó thể hiện 1 cảm xúc bang khuâng 1


cản xýc xao xuyến của thi nhân khi nhận ra thu đã về


Sau giây phút ngỡ ngànbg đó tác giã bắt đầu cảm nhận


mói chuyển động của cành vật khi sang thu


Trứơc hết là 2 cầu đầu


Sông được lúc dềnh dàng


Chim bắt đầu vội vã


Sông dềng dàng có nghĩa là dòng song trôi rất chậm chạp


Nếu như HT đã cảm nhận sưoơg chùn gchình qua ngõ thì


thật tinh tế lắm rồi vậy mà qua đây TG cố ý làm chậm lại
nổi bật lên HA tuyệt đẹp của dòng song và thu Và lc này


từng đàn chim bắt đầu tìm đường trúc đông Cảnnh vật


đều có sự chuyển động nhưng mà tất cả vẫn tĩnh lặng từ


đó nhà thơ lại có 1 cảm nhận khác độc đáo hơn về nhưữn


giây phút chuyển mùa “ có đám mây mùa hạ vắt nủă mình


sang thu “ Biện pháp miêu tả nhân hoá thật độc đáo làm


cho bức tranh trở nên sinh động hẳng > chúng ta có thể


hình dung ra trên mầu trờ những đám mây mùa thu vẫn


còn vương nắng mùa hạ để diễn tả điều đó tác giả đã nói


lên bằng hình ảnh cắt nùă mình sang thu biểu hiện rõ nét


cái khoản gkhác giao mùa Mà khi đất trờ sang thu tuy
nắng hạ nhưng vẫn còn mùa dông của mùă hè đã vắng


bớt


Vẫn còn bao nhiều nắng


Đã vơi dần cơn mùă


Như vậy mọi cảnh vật của đất nước đều có sự chuyển


biến dòng song ko đục ngầy chày xiết như vào mùa đông


ko cạn khô như mùa hè dòng song trong trẻo êm đeê lững


lờ trôi Cảnh vào thu rất là nên thơ bực tranh có sự xao


động cảu đàn chim Thế mà âm thanh vânt ĩnh lặng để nhà


thơ đaơcj cảm nhận hêt sọi sự chuyển động của ko gian


ào thu Đám mây mùa thu được lien tưởng như 1 dãi lùa
mềm vắt ngang giữa bầu trời thể hiện cái khẩonh khcắ


giao mùa Như vậy cảnh vùă nên thơ vùa gợi cảm vùă tạo


ra những sức liên tưởng bất ngoằ khác giúp cho người


đọc cảm nhận bức tranh mùa thu của HT rất riêng ko


giống bất cứ ai


Từ nhưng cảm nhận tinh tế đo nhà thơ suy nghẫm đến 1


vấn đề khác con người


Sấm cũng bớt bật ngờ


Trên hang cây đứng tuổi


Nhưng cơn mùa going thường có sấm sét Sấm nổ to


tưởng chừng muốn vỡ tung cả trái đất Từ chuyển động
của thiên nhiên tác giả muốn nói đến nhưng chuyển biến


trong cuộc sống con người Hàng cây đứng tuổi là muốn


nói đên con người đã từng trải Đã vật lốn nhiều với những


sống gió của cuộc đời Thì rõ ít bất người truóc nhưng biến


cố bất thường của cuọc sống Nhà thơ cảm nhận tinh tế sự


thay đổi của thiên nhiên để rồi cảm nhận những suy nghĩ


chin chắn trong cuộc sống con người . Bài thơ tả cảnh


cảnh đẹp nên thơ tĩnh lặng cảnh lay động đến tâm hồn


con người để từ đó con ngường trải nghiệm cuộc sống
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản