Phân tích bản chất của lối học đối phó, qua loa

Chia sẻ: giamgia1122

Định nghĩa thế nào là lối học đối phó, qua loa: Đó chính là lối học gạo, học chỉ để thuộc bài, học để lấy điểm chứ không lấy kiến thức. Tệ hại hơn là việc học qua loa, khi những kiến thức được cung cấp trên nhà trường chỉ được học một cách đại khái, không có mục đích, mục tiêu rõ ràng ... 2. Đặc điểm của việc học đối phó, qua loa: - Học trước, quên sau - Học 1 chỉ biết 1, không liên hệ được kiến thức trước và sau đó. Nghĩa là kiến...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản